intTypePromotion=3

TNXH lớp 1 - BÀI 31 : MẶT TRỜI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
162
lượt xem
21
download

TNXH lớp 1 - BÀI 31 : MẶT TRỜI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Khái quát về hình dạng, đặc điểm và vai trò của Mặt trời dối với sự sống trên trái đất. -HS có ý thức đi nắng luôn đội mũ, không nhìn trực tiếp vào mặt trời. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 64,65. HS : Giấy vẽ, bút màu. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “ Nhận biết cây cối và các con vật” - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TNXH lớp 1 - BÀI 31 : MẶT TRỜI

  1. BÀI 31 : MẶT TRỜI I. MụC TIÊU : - Khái quát về hình dạng, đặc điểm và vai trò của Mặt trời dối với sự sống trên trái đất. -HS có ý thức đi nắng luôn đội mũ, không nhìn trực tiếp vào mặt trời. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 64,65. HS : Giấy vẽ, bút màu. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “ Nhận biết cây cối và các con vật” - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “ Mat Trời” b/ Các hoạt động dạy học :
  2. TL HOạT ĐộNG DẠY HOạT ĐộNG HỌC 1 ph *Khởi động : Gv cho hs hát bài hát về Mặt Trời. -Hs hát *Hoạt động 1 : Vẽ và giới thiệu tranh về 14 ph Mặt Trời. Mục tiêu: Hs biết khái quát về hìng dáng, đặc điểm của Mặt trời -Gv cho hs vẽ và tô màu Mặt Trời -Hs vẽ. -Gv yêu cầu hs trình bày kết quả cho cả lớp quan sát. -Gv cho hs nêu những hiểu biết về Mặt -Hs quan sát. Trời. -Gv đặt câu hỏi liên hệ thực tế. -Hs trả lời cá nhân. Kết luận : Mặt Trời tròn, giống như một -Thảo luận nhóm đôi. “quả bóng lửa”,… -đại diện trình bày. *Hoạt động 2 : Thảo luận :” Tại sao chúng ta cần Mặt Trời 10 ph Mục tiêu : Hs biết một cách khái quát về vai trò của Mặt Trời,…. -Gv yêu cầu hs nêu vai trò của Mặt Trời đối với mọi vật trên trái đất. -Gv nhận xét kết luận : Nếu không có -Thảo luận theo nhóm
  3. ánh sáng Mặt Trời chiếu vào Trái đất,… -Đại diện nhóm trình bày.. 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại vai trò của Mặt Trời. -GD : Hs biết đội mũ khi đi nắng. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét tiết học. Xem lại bài. -Xem trước và chuẩn bị “Mặt trời và phương hướng”. -Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------
  4. BÀI 32 : MẶT TRỜI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG I. MụC TIÊU : -HS biết được có 4 phương chính là: Đông, Tây, Nam, Bắc. - Mặt trời luôn mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây. - HS biết cách xác định phương hướng bằng mặt trời. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV :Tranh SGK 66,67. HS : 5 tấm bìa. III. CÁC HOẠT ĐộNG DạY HọC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “Mặt Trời” - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “ Mat Trời và phương hướng” b/ Các hoạt động dạy học :
  5. TL HOạT ĐộNG DẠY HOạT ĐộNG HỌC 1 ph *Khởi động : Gv liên hệ bài cũ để giới thiệu bài mới. *Hoạt động 1 : Làm việc với SGK 14 ph Mục tiêu: Hs biết kể 4 phương chính và biết qui ước phương Mặt Trời,… -Gv cho hs quan sát và trả lời câu hỏi -Hs nêu. SGK -Gv nhận xét : Phương Mặt Trời mọc là Phương Đông, Mặt Trời lặn là phương 10 ph Tây *Hoạt động 2 : Trò chơi “ Tìm phương hướng Mặt Trời” Mục tiêu : Hs biết nguyên tắc xác định phương hướng Mặt Trời, biết xác định,… -Gv yêu cầu hs quan sát hình 67 SGK xác định phương hướng bằng Mặt Trời -Thảo luận theo nhóm theo nhóm. -Đại diện nhóm trình bày. -Gv nhận xét kết luận và nhắc lại nguyên -Hs nêu lại. tắc xác định phương Mặt Trời . -Cho hs chơi trò chơi “Tìm phương hướng bằng Mặt Trời :
  6. +Cho hs ra sân chơi. -Gv hướng dãn cách chơi. -Hs chơi theo nhóm -Tập hợp lớp nhận xét tiết học. 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại cách tìm phương Mặt Trời. -GD : Hs biết xác định phương Mặt Trời. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút) -Nhận xét tiết học. Xem lại bài. -Xem trước và chuẩn bị “Mặt Trăng và các vì sao”. -Rút kinh nghiệm: --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản