TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 8

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
104
lượt xem
3
download

TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Củng cố về đọc, viết, so sánh các số thập phân - Củng cố về tính nhanh giá trị của biểu thức. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh đọc, viết, so sánh số thập phân, tính nhanh giá trị của biểu thức. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, trình bày khoa học, cẩn thận, yêu thích môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG tuần 8

  1. TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Củng cố về đọc, viết, so sánh các số thập phân - Củng cố về tính nhanh giá trị của biểu thức. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh đọc, viết, so sánh số thập phân, tính nhanh giá trị của biểu thức. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, trình bày khoa học, cẩn thận, yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: - Thầy: Phấn màu - Bảng phụ - Trò: Vở nháp - SGK - Bảng con III. Các hoạt động: TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1’ 1. Khởi động: - Hát
  2. 4’ 2. Bài cũ: Luyện tập - Nêu cách so sánh số thập - 1 học sinh phân? Vận dụng so sánh 102,3... 102,45 - Vận dụng xếp theo thứ tự - 1 học sinh từ lớn đến bé. 12,53; 21,35; 42,83; 34,38  Giáo viên nhận xét - ghi - Lớp nhận xét điểm 1’ 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập chung 30’ 4. Phát triển các hoạt động: 15’ * Hoạt động 1: Ôn tập đọc, - Hoạt động cá nhân, nhóm viết, so sánh số thập phân Mục tiêu: Rèn HS đọc, viết đúng, so sánh số thập phân
  3. nhanh Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não  Bài 1: Nêu yêu cầu bài 1 - 1 học sinh nêu - Tổ chức cho học sinh tự - Hỏi và trả lời đặt câu hỏi để học sinh khác - Học sinh sửa miệng bài 1 trả lời. - Nhận xét, đánh giá - Lớp nhận xét, bổ sung  Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài - 1 học sinh đọc 2 - Tổ chức cho học sinh hỏi - Hỏi và trả lời và học sinh khác trả lời. - Học sinh sửa bài bảng - Nhận xét, đánh giá - Lớp nhận xét, bổ sung  Bài 3: Yêu cầu HS đọc bài - 1 học sinh đọc 3 - Giáo viên cho học sinh thi - Học sinh làm theo nhóm
  4. đua ghép các số vào giấy bìa - Học sinh dán bảng lớp đã chuẩn bị sẵn. - Học sinh các nhóm nhận xét - Nhóm nào làm nhanh lên dán ở bảng lớp.  Giáo viên nhận xét, đánh giá 10’ * Hoạt động 2: Ôn tập tính - Hoạt động cá nhân, nhóm nhanh bàn Mục tiêu: Rèn HS làm nhanh tính đúng Phương pháp: Thực hành, động não  Bài 4 : - 1 học sinh đọc đề - Giáo viên cho học sinh thi - Học sinh thảo luận làm đua làm theo nhóm. theo nhóm - Nhóm nào có cách làm - Cử đại diện làm
  5. nhanh nhất sẽ trình bày ở bảng.  Giáo viên nhận xét, đánh - Lớp nhận xét, bổ sung giá 5’ * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động lớp Phương pháp: Đàm thoại, trò chơi - Nêu nội dung vừa ôn - Học sinh nêu - Giáo viên cho bài toán ở 51  9 - 3  17 bảng phụ, giải thích luật - Học sinh làm. Chọn đáp số chơi: “Bác đưa thư” đúng  Nhận xét, tuyên dương 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Ôn lại các quy tắc đã học - Chuẩn bị: “Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân”
  6. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản