Tốc độ ống kính và độ mở

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
159
lượt xem
84
download

Tốc độ ống kính và độ mở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi gọi một ống kính là "nhanh" hay "chậm", giới nhiếp ảnh thực ra muốn nói tới ống có độ mở lớn hay nhỏ. Tốc độ ống kính (lens speed) không nhằm nói đến tốc độ lấy nét dù cùng đề cập đến tốc độ. Thực tế, "tốc độ ống kính" muốn nói tới lượng ánh sáng vào cảm biến thông qua ống kính. Hãy tưởng tượng một đường hầm xuyên núi to (có nhiều làn xe chạy được) và đường hầm nhỏ. Trong cùng một thời gian, lượng xe đi qua đường hầm to sẽ nhiều hơn. Vì thế khi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tốc độ ống kính và độ mở

  1. T c ng kính và m Khi g i m t ng kính là "nhanh" hay "ch m", gi i nhi p nh th c ra mu n nói t i ng có m l n hay nh . T c ng kính (lens speed) không nh m nói nt c l y nét dù cùng c p nt c . Th c t , "t c ng kính" mu n nói t i lư ng ánh sáng vào c m bi n thông qua ng kính. Hãy tư ng tư ng m t ư ng h m xuyên núi to (có nhi u làn xe ch y ư c) và ư ng h m nh . Trong cùng m t th i gian, lư ng xe i qua ư ng h m to s nhi u hơn. Vì th khi nói n ng kính "nhanh", ý nói ánh sáng s vào c m bi n ư c nhi u hơn và ng kính ch m s cho ít ánh sáng vào hơn.
  2. Nói v t c ng kính, có nghĩa là ang bàn t i m t i a c a ng. m c a ng kính ư c xác nh là ư ng kính c a vòng tròn m bên trong ng kính. ư ng kính này ư c bi u th b ng s f, ví d như f/2,8 ho c f/16. S f càng th p, m càng r ng, ánh sáng vào c m bi n càng nhi u. Nh ng ng kính ư c g i là "nhanh" thư ng có m kho ng t f/1,4 t i f/2,8. Ngư c l i, s f càng l n thì m càng nh , ánh sáng vào càm bi n càng ít. Nh ng m ki u như f/16 hay f/22 ư c coi là "ch m". T i sao nhi u ngư i cho r ng ng kính "nhanh" l i t t hơn các ng kính "ch m"? D a vào các c i m c p trên có th th y ngay l i th c a ng kính "nhanh" là nhi u l a ch n m trong i u ki n ánh sáng y u, tách ư c i tư ng ra kh i c nh n n m hi u qu hơn. Do ánh sáng có th vào nhi u hơn khi ch f th p, thông thư ng, ngư i ch p s có ư c nh v i ch t lư ng t t hơn, nh t là trong các i u ki n ánh sáng không ư c d i dào.
  3. Ví d , b c nh trên s d ng ng kính Canon 50 mm, m f/1,8 ư c s d ng l y ánh sáng t c a s vào nhi u hơn và t c ch p cũng ư c y nhanh hơn, 1/250 giây. V i m l n và t c nhanh, ngư i ch p s gi m thi u ư c nguy cơ rung máy hay nhòe hình trong cùng i u ki n ánh sáng.
  4. Còn b c nh ch p em bé này, ngư i ch p s d ng ng 70 – 200 mm v i m f/2,8 khi n cho h u c nh tr nên m h n, i tư ng như ư c tách bi t b n ra, vì th trông s c nét và t p trung hơn. N u khép m xu ng f/8, bông hoa trong c nh n n s tr nên rõ hơn và ngư i xem s m t t p trung vào i tư ng chính, t ó làm gi m i v p c a b c nh. Tuy nhiên, trong m t s trư ng h p, m nh cũng t o nên hi u ng nh t nh. Như b c nh dư i ây ch p qu ng trư ng Ceasar t i Las Vegas (M ), v i m f/22, có th th y c các cây c l n tòa nhà phía sau u n m trong t m nét, t o m t khung c nh không kém ph n n tư ng. i u ch nh m trên máy nh, ngư i ch p c n tránh chuy n v các ch Auto hay Program b i giá tr m khi ó s ư c máy nh t ng l a ch n. Hãy chuy n v ch "A" hay "Av" (tùy hãng máy) trên vòng i u khi n và ch n thông s m phù h p v i m c ích ch p nh và y tư ng khung hình. Máy nh s t tính toán t c c a tr p cho phù h p. Nhưng cũng nên m tt it c .N ut c quá ch m s làm nh d b rung, vì th trong trư ng h p này, ngư i ch p l i c n ph i m r ng m thêm 1, 2 giá tr ho c tăng ISO. ng kit i kèm máy thư ng là các ng "ch m", ch y u h giá thành s n ph m. D i tiêu c và m thông d ng nh t cho các ng kit là kho ng 18 – 55 mm v i f/3,5 – 5,6. S dĩ có hai m b il tiêu c góc r ng nh t (18 mm) m t i as m ư c f/3,5, nhưng tiêu c dài nh t (55 mm) m t i a lúc này không ph i là f/3,5 n a mà ã b tăng lên thành f/5,6.
  5. ng kính m t tiêu c (prime) thư ng là các ng kính "nhanh" nh t b i m t i a có th tăng t i f/1,4, f/1,2 hay th m chí là f/1. Tuy nhiên, ng kính có m càng l n, hay nói cách khác, càng "nhanh" s có giá thành càng t (ch ng h n cùng tiêu c 50 mm c a Canon, m f/1,8 có giá kho ng 90 USD, f/1,2 ã lên t i 1.380 USD, f/1 là 4.000 USD). Tương t , ng kính zoom ư c coi là "nhanh" n u c d i tiêu c m t i a v n ch có m t giá tr (như 24 – 70 f/2,8 hay 70 – 200 f/2,8), và t t nhiên các ng "nhanh" này cũng không h r . Chính vì giá thành t nên a s các hãng u u tư khá nhi u công s c và công ngh cho các ng kính "nhanh" này, bi n chúng thành nh ng ng kính ng c p cao (dù không ph i là t t c ). Vì th , bên c nh l i th thu ư c do m l n mang l i, ngư i ch p còn ư c s h u nh ng ng kính ch t lư ng hoàn h o nh t v i các th u kính ư c l a ch n k càng có th có ư c nh ng b c nh ch t lư ng cao.
Đồng bộ tài khoản