intTypePromotion=1

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu ổn định tổng thể của dầm thép có tiết diện thay đổi

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
45
lượt xem
5
download

Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu ổn định tổng thể của dầm thép có tiết diện thay đổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu xây dựng được lí thuyết tính ổn định tổng thể dầm thép có tiết diện thay đổi; xây dựng được mô hình số và dùng phần mềm ANSYS để đánh giá kết quả; ứng dụng được vào lập chỉ dẫn, quy định trong thiết kế dầm tiết diện thay đổi của khung nhà thép công nghiệp tiền chế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng: Nghiên cứu ổn định tổng thể của dầm thép có tiết diện thay đổi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> <br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ<br /> CỦA DẦM THÉP CÓ TIẾT DIỆN THAY ĐỔI<br /> Mã số: Đ2015-02-123<br /> Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Quang Hưng<br /> <br /> Đà Nẵng, Tháng 9/2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> BÁO CÁO TỔNG KẾT<br /> <br /> ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ<br /> CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ<br /> CỦA DẦM THÉP CÓ TIẾT DIỆN THAY ĐỔI<br /> Mã số: Đ2015-02-123<br /> <br /> Xác nhận của cơ quan chủ trì<br /> đề tài<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> <br /> TS. Trần Quang Hưng<br /> <br /> Đà Nẵng, Tháng 9/2016<br /> <br /> DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA<br /> <br /> Chủ nhiệm đề tài<br /> GV.TS. Trần Quang Hưng<br /> Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường ĐHBK,<br /> ĐHĐN<br /> Thành viên tham gia<br /> GV.ThS. Lê Cao Tuấn<br /> Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường ĐHBK,<br /> ĐHĐN<br /> KS. Lê Xuân Dũng<br /> Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường ĐHBK,<br /> ĐHĐN<br /> ThS. Huỳnh Văn Viện<br /> Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản