intTypePromotion=3

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Xây dựng chương trình du lịch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
23
lượt xem
0
download

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Xây dựng chương trình du lịch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với đề tài “xây dựng chương trình du lịch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” em đặt ra ba mục đích cơ bản nhất là: Thứ nhất, mở rộng hơn nữa biên độ hoạt động của ngành du lịch, bắt nhịp với sụ vận động của đời sống xã hội và những vấn đề thời sự đang đặt ra ở Việt nam hiện nay. Thứ hai, tạo ra sản phẩm du lịch mới nhằm làm phong phú thêm hệ thống sản phẩm của ngành. Thứ ba, làm cho những vấn đề mang tính chính trị bớt đi sự khô khan và dễ dàng đi vào cuộc sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Xây dựng chương trình du lịch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI<br /> KHOA VĂN HOÁ DU LỊCH<br /> -------------------------<br /> <br /> XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH<br /> “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM<br /> GƯƠNG<br /> ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”<br /> KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Giảng viên hướng dẫn : THS. BÙI THANH THUỶ<br /> Sinh viên thực hiện<br /> : HOÀNG THỊ YÊN<br /> Lớp<br /> : VHDL 13A<br /> Khoá học<br /> <br /> HÀ NỘI - 2009<br /> <br /> : 2005 - 2009<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp 2009<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU............................................................................................. 2<br /> 1. Lý do chọn đề tài................................................................................. 4<br /> 2. Mục đích nghiên cứu........................................................................... 6<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ...................................................... 8<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu..................................................................... 9<br /> 5. Bố cục của đề tài................................................................................. 9<br /> NỘI DUNG ......................................................................................... 2<br /> CHƯƠNG 1. LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH - CHÂN DUNG MỘT CON<br /> NGƯỜI ............................................................................................. 10<br /> 1.1 Chủ tịch Hồ Chí minh - cuộc đời và sự nghiệp................................ 10<br /> 1.2. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.................................................. 19<br /> 1.2.1. Phạm vi tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh......................................... 19<br /> 1.2.2. Phẩm chất đạo đức con người Hồ Chí Minh................................... 21<br /> CHƯƠNG 2. CÁCH THỨC THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH<br /> “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ<br /> MINH” .............................................................................................. 30<br /> 2.1. Mục đích, ý nghĩa của chương trình. .............................................. 30<br /> 2.2. Phương thức thiết kế chương trình du lịch “Học tập và làm theo tấm<br /> gương đạo đức Hồ Chí Minh”............................................................... 33<br /> 2.2.1 Lựa chọn những câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 33<br /> 2.2.2. Khảo sát các địa danh tiêu biểu để tạo thành những điểm du lịch... 45<br /> 2.2.3. Kết nối các điểm thành chương trình du lịch. ................................. 52<br /> CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH VÀO THỰC TẾ. 57<br /> 3.1. Giải pháp chung. ............................................................................ 57<br /> 3.2. Những giải pháp mang tính nghiệp vụ............................................ 60<br /> 3.2.1. Giải pháp về hướng dẫn viên cho chương trình. ............................. 60<br /> <br /> Hoàng Thị Yến – VHDL13A<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp 2009<br /> 3.2.2. Giải pháp về bài thuyết minh cho chương trình. ............................. 63<br /> 3.2.3. Một số giải pháp thực thi chương trình trên thực tế ........................ 66<br /> 3.2.4. Giải pháp về quảng bá tiếp thị......................................................... 69<br /> KẾT LUẬN ....................................................................................... 77<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 79<br /> PHỤ LỤC.......................................................................................... 80<br /> <br /> Hoàng Thị Yến – VHDL13A<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp 2009<br /> <br /> Mở Đầu<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Cái tên Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân<br /> văn hoá thế giới, vị cha già kính yêu của hàng triệu trái tim Việt Nam đã đi<br /> vào lịch sử như một huyền thoại. Người không chỉ là vị lãnh tụ tài ba đã<br /> chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao sóng gió đến bến bờ<br /> thắng lợi mà còn là tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức và lối sống đã hy<br /> sinh cả cuộc đời cho dân tộc, cho tổ quốc. Người đã đi xa nhưng tấm<br /> gương về Người thì còn mãi đến muôn đời và được lưu truyền trong các thế<br /> hệ con cháu người Việt và cả bạn bè quốc tế. “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại<br /> sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” chính là lời khẳng định sắt son về<br /> sự tồn tại vĩnh hằng của một con người trước dòng chảy của thời gian và sự<br /> biến đổi của thời cuộc.<br /> Thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với một giai<br /> đoạn vẻ vang nhất của cách mạng Việt Nam, với những bước chuyển biến hào<br /> hùng của lịch sử dân tộc và vận mệnh đất nước, cũng như làm thay đổi số<br /> phận mỗi người dân. Chúng ta từ một nước thuộc địa trở thành một quốc gia<br /> độc lập. Dân ta từ địa vị của một người dân mất nước, người dân nô lệ trở<br /> thành những người dân tự do được làm chủ đất nước làm chủ vận mệnh của<br /> mình. Đó quả là một mốc son lịch sử vĩ đại và có ý nghĩa vô cùng to lớn. Vậy<br /> ai là người đem lại sự thay đổi lớn lao ấy? Không ai khác đó chính là Chủ tịch<br /> Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Viết về Người, ngợi ca công lao của<br /> Người có lẽ cạn giấy mực cũng không bao giờ hết. Trong phạm vi đề tài của<br /> một bản khóa luận tốt nghiệp, công trình mong muốn tạo ra một phương pháp<br /> tiếp cận mới để mọi người được “mắt thấy tai nghe” về tư tưởng, tấm gương<br /> đạo đức Hồ Chí Minh thông qua con đường du lịch học tập thực tế.<br /> <br /> Hoàng Thị Yến – VHDL13A<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp 2009<br /> Mặt khác, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm<br /> gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng ta do đồng chí Tổng bí thư Nông<br /> Đức Mạnh chính thức phát động vào ngày 2/2/2007, chúng ta đang ra sức<br /> thi đua nhằm làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần nội dung<br /> và nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ<br /> Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội ta. Tạo sự chuyển biến mạnh<br /> mẽ ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi người về yêu cầu,<br /> nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với<br /> thực hiện Nghị quyết Đại hội X và các nghị quyết của Trung ương. Hình<br /> thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ<br /> Chí Minh thực sự sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng<br /> viên, công chức, thanh niên, học sinh... góp phần đẩy lùi suy thoái về tư<br /> tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.<br /> Dưới góc độ của một người sinh viên được đào tạo theo chuyên<br /> ngành du lịch, tác giả mong muốn đóng góp vào cuộc vận động lớn này<br /> bằng chính những kiến thức chuyên môn đã được nhà trường trang bị trong<br /> suốt bốn năm học vừa qua.<br /> Sau hai năm thực hiện, cuộc vận động đã thu được rất nhiều kết quả<br /> đáng mừng, tuy nhiên nó vẫn chưa thực sự đI vào đời sống của mỗi người<br /> dân như Đảng ta mong đợi mà chủ yếu mới chỉ dừng lại ở góc độ nghiên<br /> cứu lý thuyết, tìm hiểu trên giấy tờ. Tiêu biểu là cuộc thi “Kể chuyện về<br /> tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2008 cũng chỉ là sưu tầm những<br /> mẩu chuyện và diễn trên sân khấu, có người tham dự được, có người không<br /> mà đại đa số quần chúng nhân dân là không có điều kiện tham gia. Điều<br /> này dẫn đến đối tượng tham gia còn bị hạn chế về số lượng chứ chưa bàn<br /> đến chất lượng và hiệu quả của công tác này. Đó phần lớn là những cán bộ,<br /> công chức nhà nước thuộc khối cơ quan hành chính sự nghiệp, còn lại<br /> <br /> Hoàng Thị Yến – VHDL13A<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản