Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
111
lượt xem
18
download

Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO MẶT HÀNG Từ ngày.................Đến ngày............... Mã hàng Tên hàng Số lượng bán Số tiền Giảm giá Số lượng trả lại Giá trị trả lại Thuế trong doanh thu Doanh thu thuần Giá vốn Lãi gộp Tỷ lệ lãi gộp (%) Cộng Tổng cộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng

  1. TỔNG HỢP BÁN HÀNG THEO MẶT HÀNG Từ ngày.................Đến ngày............... Mã Tên hàng Số Số Giảm giá Số Giá trị Thuế Doanh Giá vốn Lãi gộp Tỷ lệ lãi hàng lượng tiền lượng trả lại trong thu gộp (%) bán trả lại doanh thu thuần Cộng Tổng cộng
Đồng bộ tài khoản