Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và bảo hiểm xã hội

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
104
lượt xem
22
download

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và bảo hiểm xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo hiểm xã hội ........................... Mẫu số B 06 – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN KINH PHÍ VÀ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI Quý...............Năm................. PHẦN I – TÌNH HÌNH KINH PHÍ S TT A I II 1 2 1 2 IV 1 2 V 1 2 VI Kinh phí được cấp Cấp trong quý Chỉ tiêu Mã số C 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Tổng số 1 Trong đó Ngân sách 2 Quỹ 3 B Kinh phí quý trước chưa quyết toán chuyển sang Luỹ kế từ đầu năm đến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và bảo hiểm xã hội

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 06 – BH ........................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN KINH PHÍ VÀ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI Quý...............Năm................. PHẦN I – TÌNH HÌNH KINH PHÍ S Chỉ tiêu Mã Tổng Trong đó số số TT Ngân Quỹ sách A B C 1 2 3 I Kinh phí quý trước chưa quyết toán chuyển sang 01 II Kinh phí được cấp 1 Cấp trong quý 02 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 03 III Kinh phí khác 1 Thu trong quý 04 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 05 IV Kinh phí được sử dụng 1 Tổng KP được sử dụng trong quý ( 06 = 01+ 02 + 04 ) 06 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 07 V Kinh phí đã chi đề nghị quyết toán 1 Tổng kinh phí đã chi đề nghị quyết toán 08 2 Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này 09 VI Kinh phí chưa quyết toán chuyển kỳ sau ( 10 = 06 10 - 08 )
  2. PHẦN II - TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI Mục Tiểu Nội dung Tổng số Do NSNN Do quỹ BHXH mục Trong quý Luỹ kế từ Trong Luỹ kế từ Trong Luỹ kế từ đầu năm quý đầu năm quý đầu năm A B C 1 2 3 4 5 6 124 Hỗ trợ quỹ BHXH 01 Bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng BHXH 02 Lương hưu 03 Ốm đau 04 Thai sản 05 Nghỉ dưỡng sức 06 Công nhân cao su 07 Mất sức lao động 08 Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp 09 Mai táng phí 10 Tử tuất 11 Trang cấp dụng cụ chỉnh hình 12 Chi khám chữa bệnh bắt buộc 13 Chi khám chữa bệnh tự nguyện 14 Lệ phí chi trả 99 Khác Cộng
  3. PHẦN III - PHÂN TÍCH CHI TIẾT CHI KHÁM CHỮA BỆNH STT Nội dung Tổng số Trong quý Luỹ kế từ đầu năm A B 1 2 I Chi khám chữa bệnh bắt buộc 1 Chi cho y tế cơ sở 2 Thanh toán cho cơ sở KCB Nội trú Ngoại trú 3 Thanh toán trực tiếp cho người bệnh Nội trú Ngoại trú 4 Chi khám chữa bệnh tự nguyện 1 Chi cho y tế học đường 2 Chi hỗ trợ mai táng phí 3 Thanh toán cho cơ sở KCB Nội trú Ngoại trú 4 Thanh toán trực tiếp cho người bệnh Cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Giám đốc BHXH (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản