Trả chuyên gia về cơ quan cũ sau khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
86
lượt xem
2
download

Trả chuyên gia về cơ quan cũ sau khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện - Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài (TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ về nước của đương sự. - Sau khi đương sự hoàn tất việc nộp nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước, TTHTCG&KTVNN dự thảo Quyết định và Tờ trình, trình Lãnh đạo Cục thông qua; trình Lãnh đạo Bộ ký quyết định trả đương sự về cơ quan cũ (kèm theo hồ sơ).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trả chuyên gia về cơ quan cũ sau khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài

  1. 27. Trả chuyên gia về cơ quan cũ sau khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường không trực thuộc Bộ a. Trình tự thực hiện - Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài (TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ về nước của đương sự. - Sau khi đương sự hoàn tất việc nộp nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước, TTHTCG&KTVNN dự thảo Quyết định và Tờ trình, trình Lãnh đạo Cục thông qua; trình Lãnh đạo Bộ ký quyết định trả đương sự về cơ quan cũ (kèm theo hồ sơ). b. Cách thức thực hiện - Trụ sở cơ quan hành chính. c. Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ gồm: - Bản báo cáo nhiệm kỳ công tác (có xác nhận của Đại Sứ quán hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài); - Bản xác nhận nộp nghĩa vụ; - Quyết định cử đi làm chuyên gia hoặc Quyết định gia hạn lần cuối. Số lượng hồ sơ: 07 bộ. d. Thời hạn giải quyết - 10 ngày làm việc. đ. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Cục Đào tạo với nước ngoài. e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính - Cá nhân. - Tổ chức. g. Mẫu đơn, mẫu tờ khai - Không. h. Phí, lệ phí - Không. i. Kết quả của thủ tục hành chính - Quyết định hành chính. k. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính - Không.
  2. l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. - Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản