Văn bản " Nội quy đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

1
618
lượt xem
88
download

Văn bản " Nội quy đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Văn bản " Nội quy đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

 1. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG CHI ĐOÀN KTCN-VẬT LÝ 3 ________________________________________________________ Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2007. NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN KTCN - VẬT LÝ 3 TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG (Nhiệm kỳ 2007 - 2008) __________________________________________ Để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung chương trình và yêu cầu đề ra tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 Trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 - 2008, Ban Tổ chức Đại hội thống nhất Nội quy làm việc của đại biểu dự Đại hội như sau : 1. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN - Vật lý 3 trường CĐSP Bình Dương là cơ quan lãnh đạo cao nhất của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2007 - 2008, là sự kiện chính trị trọng đại của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), có nhiệm vụ đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2006 - 2007; đề ra mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2007 - 2008. Do vậy, mọi hoạt động của các đại biểu đều phải phục vụ và hướng tới sự thành công chung của Đại hội. 2. Đại biểu của Đại hội là toàn thể đoàn viên thuộc chi đoàn có nhiệm vụ: - Thể hiện ý chí và nguyện vọng chính đáng của ĐVTN trong chi đoàn; có trách nhiệm phản ánh ý kiến, nguyện vọng của ĐVTN đến Đại hội. - Tham gia đầy đủ, tự giác và tích cực vào tất cả các nội dung, hoạt động của Đại hội; nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy Đại hội. 3. Đoàn Chủ tịch Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đại hội do Đại hội cử ra, có nhiệm vụ: - Điều hành các hoạt động của Đại hội theo đúng chương trình đã được thông qua; tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc, quy định của tổ chức Đoàn. - Quyết định công bố và lưu hành các tài liệu, các kết luận chính thức của ĐH. - Giải quyết những vấn đề phát sinh trong Đại hội. 4. Về trang phục : đại biểu sử dụng trang phục Thanh niên Việt Nam, đeo huy hiệu Đoàn. 5. Trong thời gian làm việc của Đại hội, đại biểu Đại hội ngồi đúng vị trí, không gây mất trật tự, không tự ý ra ngoài, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian Đại hội diễn ra. 6. Về thời gian làm việc của Đại hội: được thực hiện theo Chương trình chi tiết đã được thông qua. Đại biểu Đại hội phải có mặt ít nhất 10 phút trước khi Đại hội bắt đầu. Vì sự thành công chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm túc Nội quy này. 1
 2. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG CHI ĐOÀN KTCN-VẬT LÝ 3 ________________________________________________________ BTC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN KTCN-VẬT LÝ 3 TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2007. NHIỆM KỲ 2007-2008 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐOÀN KTCN - VẬT LÝ 3 TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG (NHIỆM KỲ 2007 - 2008) Phụ t r Thời gian Nội dung chương trình á c h Từ Ổn định tổ chức. Đ/c đến Phổ biến Nội quy Đại hội. Từ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Đ/c đến Bầu Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch giới thiệu thư ký của Đại hội. Đ/c Đoàn Chủ tịch công bố chương trình và thời gian làm việc. Đ/c Từ Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh Đ/c đến niên chi đoàn nhiệm kỳ 2006 - 2007. Trình bày Mục tiêu - Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2007 - 2008. Đ/c Trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2006 - 2007. Đ/c Từ Đại hội thảo luận các báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ Đoàn chủ đến 2006 - 2007 trình bày trước Đại hội tịch Từ Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra và hướng đến dẫn Đại hội biểu quyết công nhận tư cách đại biểu. Đoàn chủ tịch tuyên bố BCH chi đoàn hết nhiệm kỳ và tuyên bố Đ/c Đại hội tiến hành bầu BCH mới. Từ Đoàn Chủ tịch trình bày đề án xây dựng BCH chi đoàn nhiệm kỳ đến 2007-2008. Đại biểu ứng cử, đề cử vào BCH nhiệm kỳ mới. Đoàn Chủ tịch trả lời, giải thích những ý kiến của đại biểu, Đ/c quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử. Từ Bầu Tổ Bầu cử. đến Tổ Bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử. Tổ bầu cử Đại hội bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2007-2008. 2
 3. Từ Công bố kết quả bầu cử. BCH mới họp phiên nội bộ bầu chức đến danh chủ chốt. Tổ bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2007-2008 ra mắt Đại hội. Đoàn chủ Phát biểu chỉ đạo của Đoàn trường. tịch Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo và đáp từ. Thông qua Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội, chào cờ. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG CHI ĐOÀN KTCN-VẬT LÝ 3 ________________________________________________________ Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2007. PHẦN THỨ NHẤT: BÁO CÁO Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn KTCN-Vật lý 3 Nhiệm kỳ 2006 - 2007 _____________________________________________ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN-Vật lý 3 trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 - 2008 (sau đây gọi là Đại hội Chi đoàn) diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng: trường CĐSP Bình Dương bước vào năm học mới 2007-2008 với nhiều điều kiện thuận lợi; toàn thể đoàn viên, thanh niên tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo dục-Đào tạo với ba nội dung là “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạodức nhà giáo”; tích cực đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà trọng tâm là thực hiện “5 xây, 5 chống”. Đặc biệt, đối với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) chi đoàn là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ IX 2007-2009; Nghị quyết Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ VIII nhiệm kỳ 2007-2012. Trước những sự kiện quan trọng trên, Đại hội Chi đoàn có nhiệm vụ đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2006 - 2007; từ đó, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới; phấn đấu cùng Đoàn trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH. 1. Những thuận lợi và khó khăn. Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn diễn ra với những thuận lợi và khó khăn như sau: a. Thuận lợi : - Các hoạt động của tổ chức Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, mở ra cơ hội và môi trường thuận lợi cho đoàn viên chi đoàn thi đua đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện; tham gia đóng góp cho sự thành công của Đoàn trường. 3
 4. - Chi đoàn luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đoàn trường; sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Khoa Tự nhiên mà trực tiếp là giáo viên chủ nhiệm trong từng hoạt động; sự phối hợp chặt chẽ của Ban Chấp hành (BCH) chi đoàn và Ban cán sự (BCS) lớp. b. Khó khăn : - Lực lượng đoàn viên ít, cán bộ Đoàn chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức, triển khai các hoạt động. - Điều kiện về thời gian hoạt động còn hạn chế; ý thức về việc tham gia các hoạt động, phong trào của một số đoàn viên chưa cao. 2. Tình hình đoàn viên của Chi đoàn trong nhiệm kỳ qua. - Tổng số đoàn viên : 10 (04 nam, 06 nữ) - Tổng số thanh niên :0 - Đảng viên : 1 (nữ) II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đoàn trường, sự quan tâm tạo điều kiện của Khoa Tự nhiên và giáo viên chủ nhiệm; đồng thời với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn cùng toàn thể đoàn viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn đã đạt được kết quả như sau: 1. Công tác giáo dục. a. Giáo dục chính trị - tư tưởng. - Vào đầu năm học, toàn thể đoàn viên của chi đoàn tham gia tốt “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”. Qua đó, đã quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế của ngành Giáo dục và của Nhà trường; các nghị quyết của Đoàn… - Tích cực tham gia học tập và các hội thi về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 Bài học Lý luận chính trị, 100% đoàn viên đều được xếp loại và cấp Giấy Chứng nhận học tập. - Chi đoàn thường xuyên chủ động nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng cho đoàn viên chi đoàn; tích cực phối hợp với Đoàn trường đấu tranh phòng chống việc truyền bá văn hóa phẩm độc hại và âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. b. Giáo dục truyền thống. - Nhân dịp các ngày kỷ niệm trọng đại của Đảng, của dân tộc, của Đoàn…, chi đoàn luôn tích tham gia các hoạt động do Đoàn trường và Nhà trường tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục những truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tới các đoàn viên chi đoàn. - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam và đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trường (22/11/1976 - 22/11/2006), chi đoàn đã tham gia các hoạt động, qua đó các đoàn viên đã hiểu biết thêm về những truyền thống quý báo của Nhà trường, của Đoàn trường qua 30 năm xây dựng và phát triển. - Đặc biệt, vào dịp chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3/2007 chi đoàn đã tham gia tốt Hội thi “Truyền thống là sức mạnh” đã góp phần cùng Đoàn trường giáo dục cho đoàn viên trong chi đoàn những truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam. 4
 5. c. Giáo dục đạo đức, lối sống. Trong nhiệm kỳ qua, chi đoàn đã góp phần cùng với Đoàn trường giáo dục đạo đức lối sống của đoàn viên thông qua việc tham gia các hoạt động, phong trào và hội thi như: “Nét đẹp Sư phạm” ; “Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi”; “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn thể đoàn viên chi đoàn đã tham gia buổi nói chuyện chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa cán bộ Đoàn, cán bộ lớp với Đảng ủy Trường nhằm góp ý kiến cho các thầy, cô là đảng viên của Trường. d. Giáo dục pháp luật. Toàn thể đoàn viên chi đoàn đã ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục”; tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ; Hội thi Nhóm tuyên truyền thanh niên về pháp luật. 2. Công tác triển khai thực hiện phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. a. Phong trào thi đua học tập, tiến quân vào khoa học công nghệ. - Trong năm học vừa qua, chi đoàn đã tổ chức “Đôi bạn cùng tiến”, “Nhóm bạn học tốt”. Song song đó, chi đoàn cũng tích cực tham gia các đợt thi đua “Học tập tốt - Rèn luyện tốt”; tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề “Đổi mới phương pháp dạy, học”, “Phương pháp học tốt”. Đặc biệt, là tham gia “Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm” có kết quả …. - Về phong trào “Sáng tạo trẻ”: chi đoàn đã có một số đoàn viên tham gia tập sự nghiên cứu khoa học với sự hướng dẫn của giáo viêm bộ môn, qua đó bước đầu đã tạo nên tình thần nghiên cứu khoa học trong chi đoàn. - Nhằm tăng cường giáo dục thái độ học tập đúng đắn cho đoàn viên 100% đoàn viên chi đoàn đã ký cam kết không vi phạm quy chế thi - kiểm tra, kết quả là không có đoàn viên nào vi phạm vi phạm quy chế thi - kiểm tra trong nhiệm kỳ qua. b. Phong trào đoàn kết xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục lành mạnh trong Nhà trường; tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. - Trong nhiệm kỳ, chi đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ (VHVN), góp phần cùng Đoàn trường nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên như: hội thi “Nét đẹp Sư phạm”, giao lưu văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, “Sân chơi cuối tuần”, hội trại “Tiếp lửa truyền thống” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 30 năm thành lập Trường. - Hoạt động thể dục thể thao (TDTT) cũng được chi đoàn tích cực tham gia tuy nhiên do số lượng hạn chế nên để khắc phục chi đoàn đã chủ động liên quân với các chi đoàn bạn. - Công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội cũng được chi đoàn quan tâm thông qua hình thức đăng ký thực hiện “Chi đoàn không có ma túy”; ký cam kết thực hiện “Nói 3 không với ma túy” (không trữ, không thử, không sử dụng); một số đoàn viên đã được tham gia Hội trại “Tuổi trẻ đoàn kết phòng chống Ma túy, Mại dâm, HIV/AIDS” cụm miền đông Nam bộ do tỉnh Đoàn Bình Dương đăng cai tổ chức. - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, chi đoàn đã tham gia thi đua giữ gìn phòng học, phòng ở luôn “Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”; 5
 6. 100% đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên sinh viên không hút thuốc lá”. c. Phong trào sinh viên tình nguyện vì cộng đồng. - Chiến dịch “Thanh niên, Học sinh, Sinh viên tình nguyện Hè” là một trong những phong trào mà các đoàn viên chi đoàn tham gia rất tích cực, năm 2006 và 2007 chi đoàn đã có ….. đoàn viên tham gia tai5 các đội hình …. - Thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chi đoàn đã góp phần xây dựng quỹ Công tác xã hội nhằm mục đích thăm, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công cách mạng nhân các ngày lễ lớn.Ngoài ra, chi đoàn cũng tích cực tham gia chương trình “Vì đàn em thân yêu”, đóng góp ủng hộ trẻ em tàn tật Việt Nam, mua vé số ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mua vé xem chương trình ca nhạc gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo vui xuân, mua viết ủng hộ trẻ em khuyết tật trường Tia sáng... - Phát huy tinh thần nhân đạo, tương thân tương ái, vì cộng đồng chi đoàn cũng đã ủng hộ đồng bào gặp khó khăn; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” Tỉnh; ủng hộ Hội nạn nhân chất độc da cam, mua tăm tre ủng hộ Hội người mù Tỉnh; vận động hiến máu nhân đạo được … tình nguyện tham gia. 3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức Công đoàn trong Nhà trường. a. Công tác cán bộ. - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, trong năm qua BCH chi đoàn đã được Đoàn trường cử tham gia lớp bồi dưỡng một số kỹ năng công tác Đoàn. Qua đó, các đồng chí UV.BCH đã được học tập một số vấn đề về lý luận trong công tác, được hướng dẫn nhiều kỹ năng cần có của người cán bộ Đoàn. - Ngoài ra, đội ngũ cán bộ đoàn cũng thường xuyên tự học tập để nâng cao kỹ năng công tác đoàn thông qua các buổi giao lưu với các chi đoàn bạn. b. Công tác đoàn viên. - Kết hợp với Quy chế rèn luyện của HSSV, chi đoàn đã ra sức thi đua rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tham gia đóng góp ý kiến với Đoàn trường trong việc phát hiện các nhân tố mới, đánh giá doàn viên. c. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức. - Vào đầu năm học, với sự hướng dẫn của BCH Đoàn trường chi đoàn đã tổ chức Đại hội chi đoàn đúng tiến độ, thường xuyên thm gia các cuộc họp BCH Đoàn trường mở rộng kịp thời triển khai các hoạt động tới từng đoàn viên. - Kịp thời có những đề xuất với Đoàn trường nhằm phát huy vai trò là người đại diện của ĐVTN, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ĐVTN. d. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường. - Được sự chỉ đạo của Đoàn trường, chi đoàn đã cử cán bộ đoàn tham gia gặp gỡ định kỳ giữa Đảng ủy và cán bộ Đoàn tại cuộc gặp gỡ, chi đoàn đã có những ý kiến đóng góp nhằm xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường. - Trong nhiệm kỳ qua, chi đoàn đã giới thiệu … đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng, hiện tại chi đoàn có một đoàn viên là đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại Chi bộ HSSV, đây cũng chính là điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng của chi đoàn. 6
 7. - Nhằm góp phần cùng Đoàn trường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tại các cuộc gặp gỡ đại diện HSSV và Lãnh đạo Trường, chi đoàn đều cử đồng chí Bí thư tham gia, qua đó kịp thời bày tỏ tâm tư nguyện vọng chính đáng của đoàn viên nhằm tạo môi trường thuận lợi trong học tập và sinh hoạt. 4. Công tác triển khai thực hiện các công trình thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, chi đoàn đã thực hiện một số công trình thanh niên thiết thực: - Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Chi đoàn; góp phần cùng Đoàn trường thực hiện công trình thanh niên trong chiến dịch “Thanh niên, Học sinh, Sinh viên tình nguyện - Hè 2006” . - Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường, với sự vận động của Đoàn trường, chi đoàn cùng với các chi đoàn trong trường đã thực hiện công trình thanh niên đầu tư xây dựng, thiết kế mới bảng thông tin hoạt động của Đoàn trị giá gần 10 triệu đồng. - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ VIII, chi đoàn đã đóng góp gây quỹ xây dựng nhà tình thương. IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Nghị quyết của chi đoàn và của Đoàn trường luôn được các đoàn viên thực hiện đồng bộ, toàn diện, tập trung. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt so với yêu cầu. Qua đó, đã phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Những kết quả trên đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chung của Đoàn trường. Tuy nhiên, công tác Đoàn của chi đoàn trong nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là: công tác kiểm tra, đôn đốc chưa cao; một số hoạt động, phong trào chưa chủ động thực hiện, đa phần là làm theo thực sự định hướng của Đoàn trường, đội ngũ cán bộ đoàn tuy có tham gia nâng cao trình độ, kỹ năng nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức, tham gia hoạt động. Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn nhiệm kỳ 2006 - 2007. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề và động lực để chi đoàn tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ IX nhiệm kỳ 2007-2009. TM. BCH CHI ĐOÀN Bí thư 7
 8. PHẦN THỨ HAI: MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Chi đoàn KTCN-Vật lý 3 Nhiệm kỳ 2007 - 2008 _____________________________________________ Trong không khí tưng bừng những hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ VIII thành công tốt đẹp; nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2007 - 2008; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2007-2009. Trước những sự kiện trên, đồng thời với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Chi đoàn đề ra mục tiêu và phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2008 như sau : I. MỤC TIÊU - PHƯƠNG HƯỚNG. 1. Mục tiêu: Tích cực góp phần cùng Đoàn trường thực hiện thắng lới Nghị quyết Đoàn trường lần thứ IX nhiệm kỳ 2007-2009 với mục tiêu: “Quyết tâm học tập tốt, trao dồi đạo đức, gương mẫu chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, đoàn viên.” 2. Phương hướng chung. Từ mục tiêu tổng quát trên, phương hướng chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường nhiệm kỳ 2007 - 2008 như sau : Một là, tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, góp phần vào sự phát triển chung của Đoàn trường và Nhà trường. 8
 9. Hai là, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng đoàn viên, đặc biệt phát huy vai trò là người đại diện của thanh niên, luôn quan tâm, chăm lo, giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của thanh niên. Ba là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” thông qua các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là 2 phong trào lớn “Đồng hành” và “Xung kích”. Bốn là, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong Nhà trường. * Khẩu hiệu hành động : “ĐVTN chi đoàn KTCN-Vật lý 3 quyết tâm thi đua học tập - rèn luyện, năng động - sáng tạo, xung phong - tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2007 - 2008. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng trên, nội dung và giải pháp cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2007 - 2008 cần tập trung các công tác sau : 1. Công tác giáo dục. a. Giáo dục chính trị - tư tưởng. Trọng tâm là tuyên truyền cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước: - Thường xuyên tham gia các hoạt động tuyên truyền và học tập chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. - Phối hợp cùng Đoàn trường thực hiện hiệu quả chương trình phát thanh thanh niên, giáo dục ĐVTN chi đoàn phòng tránh những ảnh hưởng của các website có nội dung xấu. - Thường xuyên thăm dò dư luận trong ĐVTN để kịp thời nắm dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng của ĐVTN; giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng cho ĐVTN trong tình hình mới; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống việc truyền bá văn hóa phẩm độc hại và truyền đạo trái phép trong ĐVTN; kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. b. Giáo dục truyền thống. Mục đích của công tác giáo dục truyền thống là làm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của ĐVTN. - Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc và của Đoàn do Đoàn trường và Nhà trường tổ chức, qua đó bồi dưỡng cho ĐVTN ý chí vươn lên, khát vọng chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, ý thức xung kích - tình nguyện vì cộng đồng. - Thường xuyên tham gia các hoạt động “Về nguồn”, duy trì công tác phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo gia đình chính sách; các cuộc hành trình đến với các di tích lịch sử, văn hóa; các hoạt động lễ hội truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn. 9
 10. c. Giáo dục đạo đức, lối sống. - Chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho ĐVTN về các giá trị văn hóa truyền thống, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… thông qua việc tham gia các diễn đàn, tọa đàm trong HSSV về lối sống, nếp sống và các sinh hoạt văn hóa cộng đồng, văn hóa dân gian; thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, mà đặc biệt là các hội thi “Kể chuyện về tấm gương Hồ Chí Minh”. - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. - Thường xuyên vận động ĐVTN tham gia thực hiện nếp sống văn hóa ở Khu Nội trú và nơi cư trú. d. Giáo dục pháp luật. Vận động ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động giáo dục pháp luật, giáo dục ý thức công dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong ĐVTN, đặc biệt là Luật Thanh niên, Luật Giáo dục, Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy... Chỉ tiêu phấn đấu: - 100% ĐVTN được nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học Lý luận chính trị (có bài thu hoạch và cấp giấy chứng nhận). - 100% ĐVTN tham gia tốt các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động, phong trào do Nhà trường và Đoàn trường tổ chức. - 100% chi đoàn tham gia thực hiện chuyên mục “Thông điệp chi đoàn tôi” trên chương trình phát thanh Thanh niên định kỳ 2 tháng/1 lần. 2. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. a. Về công tác cán bộ. - Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ do Đoàn trường tổ chức. - Chủ động tham mưu với Đoàn Trường trong công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ Đoàn nhằm đảm bảo đội ngũ kế thừa. b. Về công tác xây dựng tổ chức Đoàn. - Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên trên cơ sở đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động, chú trọng đến việc phối hợp với Ban cán sự lớp, Giáo viên chủ nhiệm. - Củng cố tiến đến nâng cao dần chất lượng quản lý đoàn viên; chất lượng sinh hoạt định kỳ; tính chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của chi đoàn. - Chủ động đóng góp ý kiến, đề xuất với Đoàn cấp trên trong việc hỗ trợ hoạt động phong trào của chi đoàn. - Thực hiện tốt công tác đoàn vụ, quy trình quản lý đoàn viên, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đoàn thông qua trang thông tin của Đoàn trường và email của chi đoàn. c. Công tác đoàn viên. - Thực hiện tốt chương trình Rèn luyện đoàn viên, động thời tăng cường công tác phát triển và nâng cao chất lượng của đoàn viên mới. 10
 11. - Thường xuyên quan tâm đến những nguyện vọng chính đáng của ĐVTN, đặc biệt là những ĐVTN-HSSV ở nội trú để có những đề xuất, kiến nghị với Đoàn cấp trên, Giáo viên chủ nhiệm. d. Công tác kiểm tra của Đoàn. - Củng cố và tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn về công tác kiểm tra, trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đoàn; việc chấp hành Điều lệ Đoàn để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên. Chỉ tiêu phấn đấu : - 95% đoàn viên chi đoàn biết sử dụng email. - 95% đoàn viên được xếp loại Khá trở lên. -100% thanh niên được đứng vào hàng ngũ của Đoàn trước khi tốt nghiệp 3. Công tác triển khai thực hiện phong trào “Thi đua,tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. a. Phong trào thi đua trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, từng bước làm chủ khoa học công nghệ, phát triển phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong ĐVTN-HSSV. - Vận động ĐVTN tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, khuyến khích sinh viên tích cực học tập, tập sự nghiên cứu khoa học (NCKH) và tham gia NCKH nhằm biến quá trình được đào tạo thành tự đào tạo. - Vận động ĐVTN tích cực tham gia các đợt thi đua “Tuần lễ học tốt, tháng học tốt”; khuyến khích các hình thức giúp đỡ nhau trong học tập (như: Đôi bạn cùng tiến, Tổ-nhóm học tốt). - Tăng cường giáo dục thái độ học tập đúng đắn cho ĐVTN-HSSV, kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử; đồng thời tổ chức cho ĐVTN-HSSV ký cam kết không vi phạm quy chế thi, kiểm tra. - Khuyến khích cho ĐVTN-HSSV trong việc học tập nâng cao trình độ tin học và ngoại ngữ nhằm phục vụ tốt cho việc học tập, nghiên cứu đối với người giáo viên tương lai. - Phối hợp cùng Đoàn trường xây dựng quỹ “Khuyến học-khuyến tài” nhằm hỗ trợ những ĐVTN-HSSV điển hình, vượt khó, học giỏi; đồng thời tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích tốt trong học tập và hoạt động phong trào. * Chỉ tiêu phấn đấu: - 100% ĐVTN tham gia xây dựng quỹ “Khuyến học, khuyến tài”. - 80% HSSV được xếp loại Khá trở lên. - …… đề tài NCKH do HSSV thực hiện. - 75% HSSV thực tập sư phạm đạt từ loại Giỏi trở lên. - 100% HSSV có chứng chỉ A tin học trước khi tốt nghiệp; trong đó, có 25% đạt chứng chỉ B. - 100% HSSV có chứng chỉ A ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp; trong đó, có 20% đạt chứng chỉ B. 11
 12. b. Phong trào xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục lành mạnh trong Nhà trường; tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. - Tích cực tham gia các hoạt động Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao (VHVN-TDTT), góp phần nâng cao đời sống tinh thần và giáo dục toàn diện cho ĐVTN-HSSV. - Tăng cường các hoạt động giao lưu VHVN-TDTT với các đơn vị bạn. - Vận động ĐVTN tham gia mô hình “Sân chơi cuối tuần” trong Khu Nội trú và vận động “Mỗi ĐVTN-HSSV chọn một môn thể thao để rèn luyện sức khoẻ”. - Tăng cường các biện pháp phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý. Tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện “Chi đoàn không có ma túy”; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, phát hiện những “Địa chỉ đen” báo cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý. - Tham gia tích cực phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp-An Toàn-Văn Minh” trong trường, lớp, Khu Nội trú thông qua các hoạt động của “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”. - Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên HSSV không hút thuốc lá”. Chỉ tiêu phấn đấu : - 100% ĐVTN không vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của Trường và các tệ nạn xã hội. - 100% ĐVTN không hút thuốc lá trong khuôn viên Trường. c. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, chung sức vì cộng đồng. - Vận động ĐVTN-HSSV tích cực tham gia “Chiến dịch Thanh niên, Học sinh, Sinh viên tình nguyện 2008”. - Tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tuyên truyền vận động ĐVTN-HSSV tham gia hiến máu nhân đạo; các hoạt động “Vì đàn em thân yêu”, “Vì người nghèo”; mua tăm tre ủng hộ Hội người mù, giúp dỡ người khó khăn khi bị thiên tai lũ lụt... - Vận động ĐVTN-HSSV chi đoàn đóng góp xây dựng nhà tình thương cho HSSV của trường gặp khó khăn về nhà ở. Chỉ tiêu phấn đấu : -100% ĐVTN tham gia xây dựng quỹ “Công tác xã hội’. -100% chi đoàn có đoàn viên tham gia chiến dịch “Thanh niên, Học sinh, Sinh viên tình nguyện 2008”. - Vận động ít nhất …… ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo. 4. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. - Tích cực tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng; quy chế dân chủ trong Nhà trường. Song song đó, tham gia tốt công tác đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ Chính quyền trong Nhà trường. - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phối hợp cùng Đoàn trường tăng cường bồi dưỡng và phát triển đảng viên trẻ trong Nhà trường. 12
 13. - Tích cực đóng góp ý kiến với Đảng và Đoàn trường trong việc xây dựng những chủ trương, nghị quyết có liên quan đến công tác Đoàn; góp ý cho từng cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ do Đoàn giới thiệu. - Tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở chi đoàn thông qua các ý kiến đề xuất, các chương trình phối hợp hoạt động thường xuyên, liên tục. Chỉ tiêu phấn đấu : - Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng cảm tình Đảng hàng năm đạt tỉ lệ từ 12% đến15% tổng số đoàn viên. - Có ……đoàn viên ưu tú được kết xét kết nạp Đảng. III. CÔNG TRÌNH ĐẠI HỘI. Cùng với Đoàn trường vận động xây dựng 1 căn nhà tình thương trị giá 15 triệu Đồng cho cán bộ, đoàn viên của Trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Tiếp bước truyền thống, khơi sức sáng tạo, phát huy tinh thần tình nguyện, ĐVTN-HSSV chi đoàn KTCN-VẬT LÝ 3 trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, Đại hội kêu gọi mỗi ĐVTN- HSSV dù ở cương vị nào, hãy ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, xung kích trong mọi hoạt động của Đoàn, tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo trong thời kỳ mới, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; cùng góp sức với Đoàn trường thực hiện thành công sự nghiệp chính trị của Trường. TM. BCH CHI ĐOÀN Bí thư PHẦN THỨ BA : BÁO CÁO Kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành Chi đoàn KTCN-Vật lý 3 Nhiệm kỳ 2006 - 2007 Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn KTCN-VẬT LÝ 3 trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2006 - 2007 diễn ra vào ngày ……… đã bầu Ban Chấp hành (BCH) gồm ….. đồng chí (đ/c); trong đó gồm 1 Bí thư, 1 phó Bí thư và 1 ủy viên. Trong suốt nhiệm kỳ, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đoàn trường; với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của giáo viên chủ nhiệm, quý Thầy Cô của Khoa Tự nhiên; đồng thời, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được BCH Chi đoàn đã khắc phục những khó khăn để lãnh đạo việc thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn theo tinh thần của Nghị quyết mà Đại hội chi đoàn đã đề ra, gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong Đại hội này, chúng tôi xin báo cáo kiểm điểm công tác của BCH trong nhiệm kỳ vừa qua như sau : I. NHỮNG CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC. - Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội chi đoàn và Đoàn trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2006 - 2007, BCH chi đoàn đã cụ thể hóa và đề ra những chương trình hoạt 13
 14. động sát hợp với thực tế, theo sát sự chỉ đạo của Đoàn trường. Nhờ đó, đã đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường ngày một phát triển. - BCH chi đoàn đã có nhiều nỗ lực trong công tác, đảm bảo chế độ thông tin hai chiều, quan tâm đến quyền lợi cũng như những tâm tư nguyện vọng của ĐVTN, đa số các đồng chí trong BCH đã thể hiện vai trò và trách nhiệm đối với công việc được phân công. - Các mặt công tác và phong trào do Đoàn trường chỉ đạo, phát động và tổ chức luôn được chi đoàn tích cực vận động ĐVTN tham gia qua đó đã từng bước rèn luyện cho ĐVTN tính năng động - sáng tạo, tinh thần xung kích - tình nguyện và ý thức trách nhiệm của người đoàn viên. II. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN. Bên cạnh những công tác đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH chi đoàn nhận thấy vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là : - Các thành viên của BCH đều kiêm nhiệm công tác khác hoặc bận việc học tập nên sự phân công nhiệm vụ trong BCH còn chưa rõ ràng, chưa phát huy hết vai trò, năng lực của từng đồng chí. Do vậy, khối lượng công việc chỉ tập trung ở một vài thành viên. Từ đó, dẫn đến một số hoạt động chưa mang lại kết quả cao. - Một số đ/c còn thụ động, chưa phát huy tính xung kích - sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Đoàn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chung của BCH. Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác của BCH chi đoàn KTCN-VẬT LÝ 3 trường CĐSP Bình Dương nhiệm kỳ 2006 - 2007, chúng tôi xin được trình bày trước Đại hội. Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi tin tưởng rằng BCH chi đoàn nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy; đồng thời, nỗ lực phấn đấu khắc phục những hạn chế, tồn tại để tiếp tục phối hợp với Đoàn trường đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng đi lên và đạt hiệu quả hơn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. TM. BCH CHI ĐOÀN Bí thư 14
 15. PHỤ LỤC SỐ LIỆU Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Bình Dương lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2004 - 2007) Nội dung công tác Chỉ tiêu Kết quả Đánh giá đề ra đạt được 1. Công tác giáo dục. - ĐVTN được nghiên cứu, học tập 100% 100% Đạt Tư tưởng Hồ Chí Minh. - ĐVTN được nghiên cứu, học tập 100% 100% Đạt 6 Bài học Lý luận chính trị. - ĐVTN tham gia các đợt sinh hoạt 100% 85% Không đạt chính trị do Nhà trường, Đoàn tổ chức. - ĐVTN tham gia học tập “Tuần 100% 100% Đạt sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm. - Chi đoàn có tờ Thông tin trong Đoàn 100% 100% Đạt của Tỉnh. - Chi đoàn tham gia tốt các cuộc thi do 100% 90% Không đạt Nhà trường, Đoàn trường tổ chức. - Chi đoàn tham gia viết tin, bài cho 100% 50% Không đạt chương trình phát thanh Thanh niên. 2. Công tác triển khai thực hiện phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. a. Phong trào thi đua học tập, tiến quân vào khoa học công nghệ. - ĐVTN tham gia xây dựng quỹ 100% 100% Đạt “Khuyến học, khuyến tài”. - ĐVTN cam kết không vi phạm 100% 99,5% Không đạt quy chế thi và kiểm tra. - HSSV tham gia phong trào “Sáng 20% 100% Vượt tạo trẻ”, hoặc tập sự NCKH, tham gia NCKH và các hoạt động KHCN. - HSSV năm thứ II và III thực tập SP 100% 100% Đạt 15
 16. đạt từ loại Khá trở lên. - HSSV năm thứ III tốt nghiệp SP 100% 92,15% Không đạt có chứng chỉ A ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học trở lên. - Đoàn viên CB-GV thực hiện tốt 100% 100% Đạt nội quy cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. - Đoàn viên CB-GV làm công tác 100% 100% Đạt giảng dạy tham gia NCKH, viết SKKN hoặc hỗ trợ HSSV NCKH. - Đoàn viên CB-GV làm công tác 100% 100% Đạt giảng dạy tham gia thực hiện đầy đủ các giờ thao giảng theo quy định. b. Xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục lành mạnh; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. - ĐVTN cam kết “Không thử, không 100% 100% Đạt trữ, không sử dụng” các chất ma túy và không vi phạm các TNXH khác. - ĐVTN cam kết “Nói không với 100% 100% Đạt thuốc lá”. - Chi đoàn tham gia đầy đủ các hoạt 100% 100% Đạt động VHVN - TDTT do Nhà trường, Đoàn trường tổ chức. - Chi đoàn có đoàn viên tham gia 100% 100% Đạt nhóm TCM của Đoàn trường (khi được chọn cử). - Chi đoàn có đoàn viên tham gia đội 100% 100% Đạt CTXH, đội Thanh niên xung kích, đội Tự quản (khi được chọn cử). - Chi đoàn có đoàn viên tham gia CLB 100% 100% Đạt Dân số - Sức khỏe - Môi trường của Đoàn trường (khi được chọn cử). c. Phong trào sinh viên tình nguyện vì cộng đồng. - 100% chi đoàn có đoàn viên tham gia 100% 100% Đạt Chiến dịch “Thanh niên, Học sinh, Sinh viên tình nguyện” hàng năm. - 100% chi đoàn có đoàn viên tham gia 100% 100% Đạt hiến máu nhân đạo. - 100% đoàn viên tham gia đóng góp 100% 100% Đạt quỹ xây dựng nhà tình thương. 3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây 16
 17. dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong Nhà trường. - UV BCH chi đoàn được tập huấn, 100% 100% Đạt bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ. - Chi đoàn có Điều lệ Đoàn và Hướng 100% 100% Đạt dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. - Chi đoàn xếp loại Khá trở lên. 100% 100% Đạt - Chi đoàn duy trì hội họp theo đúng 100% 100% Đạt quy định. - Chi đoàn xét phân loại đoàn viên 100% 100% Đạt đúng quy trình. - Đoàn viên có thẻ Đoàn. 100% 92% Không đạt - HSSV được đứng vào hàng ngũ của 100% 100% Đạt Đoàn trước khi tốt nghiệp ra Trường. - Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng 10 - 12% 13,22% Vượt bồi dưỡng cảm tình Đảng (trên tổng số đoàn viên). - Giới thiệu ĐVƯT cho Đảng xét kết 2 - 3% 1,9% Không đạt nạp (trên tổng số đoàn viên). BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP BÌNH DƯƠNG 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản