intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

2
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế là văn bản do người có quyền thừa kế xác lập thể hiện nguyện vọng, nhu cầu của mình với khối tài sản được thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN  DI SẢN THỪA KẾ Hôm nay, ngày ......tháng ........ năm 2010, tại ………………….. Tôi tên là : ………………………… Sinh ngày : ………………………… CMND số : ………………………… Hộ   khẩu   thường   trú   tại:  ………………………………………………………….. Tôi là ………………………  Tôi là  vợ/chồng, cha/mẹ, con cái của ông/bà  …………………………………  theo “Giấy khai sinh”/“Giấy đăng ký kết hôn” – là người được hưởng di sản  thừa   kế   theo   pháp   luật   thuộc   hàng   thừa   kế   thứ   nhất   của   ông/bà   …………………….,  đã chết ngày theo “Giấy chứng tử” số  …………., do  UBND …………………….., lập ngày ……………  Bằng văn bản này, tôi tự  nguyện từ  chối nhận di sản thừa kế  của  ông/bà   …………….. 1. Di sản của ông/bà …………….. để lại là:  Quyền sở  hữu nhà  ở  và quyền sử  dụng đất  ở  tại địa chỉ:   Số  ……………,  thành phố  Hà Nội  thuộc quyền sở  hữu và sử  dụng hợp pháp của ông/bà  ……… theo “Giấy chứng nhận …………” số  ……………, hồ  sơ  gốc/vào sổ  cấp   giấy   chứng   nhận   quyền   sử   dụng   đất   số:   …………   do   UBND  ………………., thành phố Hà Nội cấp ngày ………………, cụ thể như sau: a/ Nhà ở: ­ Địa chỉ: ............................................................, thành phố Hà Nội ­ Tổng diện tích sử dụng: ...................m2 (................................. mét vuông) ­ Diện tích xây dựng: ...................... m2 (................................... mét vuông) ­ Kết cấu nhà: .................................. ­ Số tầng: ....................... b/ Đất ở: ­ Thửa đất số: ...........................
  2. ­ Tờ bản đồ số: ........................  ­ Diện tích: ............................... m2 (.................................. mét vuông) ­ Hình thức sử dụng: + Riêng: .............................. m2 (............................................. mét vuông) + Chung: ................... m2 (.......................... mét vuông) 2. Quyền từ chối nhận di sản thừa kế Căn cứ theo quy định tại Điều 642 của Bộ  luật Dân sự  2005, tôi là người có   quyền từ  chối nhận di sản thừa kế  là nhà và đất tại địa chỉ:  Số  …………,  thành phố Hà Nội của ông/bà ……………… để lại. Nay tôi tự nguyện từ chối nhận toàn bộ phần di sản thừa kế mà tôi được hưởng  theo pháp luật của ông/bà ……………... 3. Cam kết của người từ chối nhận di sản thừa kế ­ Việc từ  chối này không nhằm mục đích trốn tránh hay để  thoát khỏi bất cứ  nghĩa vụ dân sự  hay khoản nợ  vật chất nào của tôi.  Nếu sai, tôi sẽ  chịu hoàn  toàn trách nhiệm trước pháp luật; ­ Việc từ chối nhận di sản trong thời gian pháp luật quy định; ­ Những thông tin về nhân thân, về tài sản nói trên là đúng sự thực; ­ Việc lập Văn bản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc; ­ Không khiếu nại hay yêu cầu bồi thường gì đối với Công chứng viên ký văn bản  này. Tôi đã tự đọc lại nguyên văn Văn bản này, đồng ý tất cả các nội dung trong văn   bản, ký tên dưới đây để làm bằng chứng. NGƯỜI TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2