vấn đề về việc gởi mail vào các tài khoản mail free.

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
12
download

vấn đề về việc gởi mail vào các tài khoản mail free.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày trước mình hay gặp vấn đề về việc gởi mail vào các tài khoản mail free. đa phần các server gởi đi đều dính dô spam. rồi test tại máy local thi ko gởi được mail ra ngoài để test cho nó tiện. với việc tạo server home chạy code nhiều bạn cũng gặp vấn nạn ở chổ cái mail là gởi dô yahoo hay gmail nó ko chạy luôn. dân web mà học cấu hình lại server giả này cũng cực. Mới ngâm được cái PHPMailer thấy rất hay dù biết lâu rồi nhưng chưa có thời gian...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: vấn đề về việc gởi mail vào các tài khoản mail free.

  1. Ngày trước mình hay gặp vấn đề về việc gởi mail vào các tài khoản mail free. đa phần các server gởi đi đều dính dô spam. rồi test tại máy local thi ko gởi được mail ra ngoài để test cho nó tiện. với việc tạo server home chạy code nhiều bạn cũng gặp vấn nạn ở chổ cái mail là gởi dô yahoo hay gmail nó ko chạy luôn. dân web mà học cấu hình lại server giả này cũng cực. Mới ngâm được cái PHPMailer thấy rất hay dù biết lâu rồi nhưng chưa có thời gian viết 1 cái hàm cụ thể. Hi tại sao mình lại hướng dẫn gmail mà ko phải là yahoo hay cái khác : Trước hết it's FREE! Mà các SMPT hay host của việt nam IP lõm quá chạy thua xa Gmail. mà google lại hỗ trợ quá tuyệt hình như là 500 mail cho 1 ngày thì phải gởi đã đời. đối với web nhỏ như chúng ta thôi nha. chứ vài nghìn mình ko nghĩ tới. Bắt đầu. 1. Bạn phải sử dụng PHP5 nha và port 465 chắc chắn được phép chạy vì nó sẽ kết nối với Gmail 2. Download PHPMailer 3. Vào : http://gmail.com đăng ký cái tài khoản (chắc ai cũng có 1 cái rồi nhỉ ) Include file phpmailer chứa class làm việc này vào file mà bạn cần sử lý gởi mail : PHP Code: require_once('phpmailer/class.phpmailer.php'); Đinh nghĩa biến cho tài khoản Gmail của bạn PHP Code: define('GUSER', 'you@gmail.com'); // tài khoản đăng nhập Gmail define('GPWD', 'password'); // mật khẩu cho cái mail này Rồi hàm nãy đã viết sẳn bạn chỉ việc dùng hay viết lại thêm cái gì đó theo ý bạn thôi. nhúng nó vào file gởi mail của bạn rồi chạy PHP Code: function smtpmailer($to, $from, $from_name, $subject, $body) { global $error; $mail = new PHPMailer(); // tạo một đối tượng mới từ class PH PMailer $mail->IsSMTP(); // bật chức năng SMTP $mail- >SMTPDebug = 0; // kiểm tra lỗi : 1 là hiển thị lỗi và thông báo cho ta biết, 2 = chỉ thông báo lỗi $mail- >SMTPAuth = true; // bật chức năng đăng nhập vào SMTP này $mail- >SMTPSecure = 'ssl'; // sử dụng giao thức SSL vì gmail bắt buộc dù ng cái này $mail->Host = 'smtp.gmail.com'; $mail->Port = 465; $mail->Username = GUSER; $mail->Password = GPWD; $mail->SetFrom($from, $from_name);
  2. $mail->Subject = $subject; $mail->Body = $body; $mail->AddAddress($to); if(!$mail->Send()) { $error = 'Gởi mail bị lỗi: '.$mail->ErrorInfo; return false; } else { $error = 'thư của bạn đã được gởi đi '; return true; } } Cách sử dụng hàm đã viết bên trên như thế nào (ai ko biết code sẽ hỏi nhỉ ) PHP Code: smtpmailer('goiden@gmail.com', '', 'goitu@mail.com', 'yourName', ' Tiêu đề Thư', 'Nội dung thư'); bạn có thể thay thế các giá trị bên trên thành 1 biến lấy từ Form của bạn nhé PHP Code: $_POST hay $_GET gì gì đó Và hơn 1 chút thay vì chỉ gởi mà lặng lẽ rôi im ru PHP Code: if (smtpmailer('to@mail.com', 'from@mail.com', 'yourName', 'test m ail message', 'Hello World!')) { // gởi xong rồi thông báo gì đó cho ngươi dùng :D viết ở đây } if (!empty($error)) echo $error; __________________
Đồng bộ tài khoản