Vật lý lớp 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
182
lượt xem
7
download

Vật lý lớp 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Suy luận được rằng các day dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây. - Bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện dây dẫn - Nêu được điện trở của các dây dẫn coa cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn. - Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vật lý lớp 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

  1. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN I- MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Suy luận được rằng các day dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây. - Bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện dây dẫn - Nêu được điện trở của các dây dẫn coa cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn. - Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một vật liệu thì tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây. 2- Kỹ năng: - Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn. 3- Thái độ: - Nghiêm túc, trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm. II- CHUẨN BỊ: 1- Đối với học sinh: + Một ampe kế coa GHĐ là 3,0A và có ĐCNN 0,1A. + Một vôn kế có GHĐ 15V và có ĐCNN 0,5V.
  2. + Một nguồn điện AC\DC. + Một công tắc, 08 đoạn dây dẫn bằng đồng có vỏ bọc cách điện. + 02 dây điện trở có cùng chiều dài, được làm cùng một loại vật liệu: 01 dây có tiết diện S1, 01 dây có tiết diện S2 (tương ứng có đường kính tiết diện là d1 và d2). 2- Đối với Giáo viên: Chuẩn bị bảng phụ, kẽ sẵn bảng 1 (trang 23 – SGK). I- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ – tổ chức tình huống học tập < 7 phút > - Kiểm tra bài cũ: - Hs lên bảng, Hs dưới lớp + Gọi HS1: Nêu công thức tính nhận xét câu trả lời của bạn điện trở tương đương của đạon mình. mạch mắc song song. Chữa bài tập 7.1(SBT). + Gọi Hs2: Chữa bài tập 7.2 - Hs khác nhận xét bài làm của (SBT). bạn.
  3. - Yêu cầu Hs khác nhận xét bài - Hs lưu ý đánh giá của Gv. làm của bạn. - Gv đánh giá, ghi điểm cho Học sinh. - ĐVĐ:Bài học hôm trước ta đã biết mối quan hệ giữa điện trở và chiều dài. Vậy điện trở của dây dẫn phu thuộc như thế nào vào tiết diện của dây. Để giải quyết vấn đề này mời các em tìm hiểu qua bài học hôm nay. Hoạt động 2: Nêu dự đoán về sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây < 10 phút > I- Dự đoán sự phụ thuộc của - Yêu cầu Hs vận dụng kiến thức điện trở vào tiết về điện trở tương đương trong diện dây: đoạn mạch mắc song song để - Hs vận dụng kiến thức về
  4. trả lời câu hỏi C1. điện trở tương đương trong - Yêu cầu Hs trả lời, các học đoạn mạch mắc song song để sinh khác nhận xét. trả lời câu hỏi C1. - Yêu cầu Hs hoàn thành vở ghi - Hs trả lời, các Hs khác nhận dau khi đã chuẩn kiến thức. xét. - Từ câu trả lời C1  Dự đoán sự - Hs hoàn thành C1: R2 = R/2 phụ thuộc của R vào S qua câu R3 = R/3 C2. - Hs nêu dự đoán sự phụ thuộc của R vào S, hoàn thành C2. có thể là: Trường hợp hai dây dẫn có cùng chiều dài và cùng được làm từ cùng một loại vật liệu, thì điện trở của chúng tỷ lệ nghịch với tiết diện dây. Hoạt động 3: Thí nghiệm kiểm tra dự đoán < 25 phút > II- Thí nghiệm kiểm tra:
  5. - Gv hướng dẫn Hs cách chọn - Hs tìm hiểu cách chọn dụng dây dẫn, cách mắc mạch điện. cụ và cách tiến hành thí - Yêu cầu Hs đọc kết quả đo nghiệm. được, hoàn thành bảng kết quả - Hs đọc kết quả đo đươc, hoàn thí nghiệm. thành bảng kết quả. - Từ bảng kết quả thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm có được, - Hs hoàn thành nhận xét ở yêu cầu Hs hoàn thành nhận SGK dưới sự chỉ đạo, hướng xét ở SGK. dẫn của v. - Mời một số Hs đọc kết quả, chỉ - Hs tham gia thảo luận về sự “ đạo Hs giải thích sự “ gần bằng gần bằng” của hai phân thức “ của hai phân thức đó. dưới sự chỉ đạo của Gv. - Yêu cầu Hs nêu kết luận qua - Hs kết luận về sự phụ thuộc thí nghiệm kiểm tra dự đoán. của R vào S: Điện trở của dây dẫn tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây. R1/R2 = S2/S1 = d22/d12 Hoạt động 4: Củng cố – Vận dụng - Hướng dẫn về nhà < 7 phút >
  6. III- Vận dụng: - Yêu cầu cá nhân Hs hoàn thành - Cá nhân hoàn thành C3, C4. C3, C4. - Hs lên bảng giải bài, Hs khác - Gọi 2 Hs lên bảng chữa bài, gọi nhận xét, hoàn thành vở ghi Hs khác nhận xét  Yêu cầu sau khi đã chuẩn kiến thức. Hs chữa bài vào vở. - Hs tham gia thảo luận, hoàn - Hướng dẫn Hs thảo luận bài thành bài 8.2(SBT). 8.2 (SBT). - Hs triển khai câu C5 theo các - Dựa vào kết quả bài 8.2 (SBT), cách khác nhau. Gv yêu cầu Hs hoàn thành câu C5. - Gv yêu cầu Hs đưa ra cách - Hs giải quyết C6 (nếu còn thời khác để giải quyết C5. gian). - Yêu cầu Hs làm C6 (nếu còn - Hs lưu ý đến những dặn dò thời gian. của Gv. - Yêu cầu Hs về nhà học bài và làm bài tập trong SBT. Rút kinh nghiệm sau Xác nhận của Xác nhận của BGH bài dạy tổ trưởng tổ chuyên
  7. môn --------------------------  --------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản