intTypePromotion=3

Xây dựng và quản lý dự án môi trường - ĐH Yersin Đà Lạt

Chia sẻ: Do Van Lam Lam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

0
761
lượt xem
152
download

Xây dựng và quản lý dự án môi trường - ĐH Yersin Đà Lạt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các dự án hết sức đa dạng, phức tạp và liên quan đến mọi mặt, mọi hoạt động của nền kinh tế. Điều này đòi hỏi việc quản lý dự án (QLDA) phải có tính chuyên nghiệp cao; đồng thời cũng yêu cầu các phương pháp và kỹ thuật QLDA phải ngày càng tiên tiến và hiện đại. Dự án là một hoạt động nhỏ nhất để phát triển nền kinh tế quốc gia. Mặt khác nó cũng là công cụ để mang lại lợi nhuận và các lợi ích khác cho...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng và quản lý dự án môi trường - ĐH Yersin Đà Lạt

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT LOGO KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG
 2. MỞ ĐẦU A. Sơ lược về môn học Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các dự án hết sức đa dạng, phức tạp và liên quan đến mọi mặt, mọi hoạt động của nền kinh tế. Điều này đòi hỏi việc quản lý dự án (QLDA) phải có tính chuyên nghiệp cao; đồng thời cũng yêu cầu các phương pháp và kỹ thuật QLDA phải ngày càng tiên tiến và hiện đại. Dự án là một hoạt động nhỏ nhất để phát triển nền kinh tế quốc gia. Mặt khác nó cũng là công cụ để mang lại lợi nhuận và các lợi ích khác cho các bên liên quan.
 3. MỞ ĐẦU (tt) B. Mục tiêu của môn học Sau khi học xong môn học này, người học có khả năng:  Trình bày được cơ sở lý luận, kiến thức về xây dựng dự án, phân tích dự án, tổ chức dự án, hoạch định dự án (tiến độ, ngân sách và nguồn lực) và kiểm soát dự án.  Vận dụng được các kiến thức về QLDA để chọn lựa dự án mang lại lợi ích cao; đồng thời biết cách tổ chức cơ cấu bộ máy, nắm bắt được các yêu cầu về lãnh đạo và xây dựng đội ngũ dự án.  Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng về QLDA để phân tích, xây dựng dự án cũng như QLDA, cụ thể là các dự án môi trường.
 4. NỘI DUNG MÔN HỌC Chương I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 1) Giới thiệu về dự án 2) Dự án môi trường 3) Giới thiệu về quản lý dự án 4) Giới thiệu về nhà quản lý dự án
 5. NỘI DUNG MÔN HỌC (tt) Chương II: XÂY DỰNG DỰ ÁN 1) Hình thành dự án 2) Các bước xây dựng dự án môi trường 3) Đánh giá kinh tế, kỹ thuật của dự án 4) Đánh giá hiệu quả môi trường của dự án 5) Phân tích rủi ro 6) Các phương pháp ra quyết định đa mục tiêu
 6. NỘI DUNG MÔN HỌC (tt) Chương III: TỔ CHỨC DỰ ÁN 1) Tổng quan 2) Tổ chức chức năng 3) Tổ chức dự án thuần túy 4) Tổ chức ma trận 5) Hệ thống tổ chức hỗn hợp 6) Chọn lựa dạng tổ chức 7) Đội ngũ dự án 8) Yếu tố con người
 7. NỘI DUNG MÔN HỌC (tt) Chương IV: HOẠCH ĐỊNH VÀ LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 1) Tổng quan 2) Các bước trong hoạch định dự án 3) Các công cụ trong hoạch định dự án 4) Phân bổ nguồn lực 5) Giới thiệu phần mềm quản lý dự án (MS Project) 6) Bài tập và tình huống thảo luận
 8. NỘI DUNG MÔN HỌC (tt) Chương V: KIỂM SOÁT DỰ ÁN 1) Các khái niệm cơ bản 2) Kiểm soát chi phí của dự án 3) Kiểm soát tiến độ của dự án 4) Bài tập và tình huống thảo luận
 9. NỘI DUNG MÔN HỌC (tt) Chương VI: KẾT THÚC DỰ ÁN 1) Tổng quan 2) Thời điểm kết thúc dự án 3) Các vấn đề trong giai đoạn kết thúc dự án 4) Lập kế hoạch kết thúc dự án 5) Thực hiện kết thúc dự án 6) Báo cáo cuối cùng
 10. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ  Chuyên cần [10%]  Bài tập, thuyết trình, thảo luận [20%];  Thi kết thúc học phần [70%]
 11. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Cao Hào Thi, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Quản Lý Dự Án, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Tp.HCM, 2004; [2] TS. Từ Quang Phương, Giáo trình Quản trị Dự án Đầu tư - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bộ môn Kinh tế Đầu tư, NXB Giáo dục, 2004; [3] GS.TS. Từ Quang Hiền, Giáo trình Xây dựng và Quản lý Dự án, NXB Nông nghiệp Hà Nội, 2007; [4] Jonathan F. Shlomo Globerson (Biên dịch: ThS. Nguyễn Hữu Vượng, GS.TS. Nguyễn Đăng Hạc), Quản lý Dự án Kỹ thuật Công nghệ Thực thi, Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2004; [5] GS. Phạm Phụ, Kinh Tế Kỹ Thuật, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 1992; [6] PGS.TS. Hoàng Xuân Cơ, Giáo trình Kinh Tế Môi trường, NXB Giáo dục, 2009; [7] Trung tâm CNTT- Điện Lực Việt Nam, Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2003, 2003. [8] Jack R. Meredith and Smuel J. Mantel. John Wiley & Sons, Project Management - A Managerial Approach 4thed, NewYork, 2000; [9] Project Management Institute, A Guide to The Project Management Body of Knowledge, USA, 1996.
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Chương I: GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 1) Giới thiệu về dự án 2) Dự án môi trường 3) Giới thiệu về quản lý dự án 4) Giới thiệu về nhà quản lý dự án
 13. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN Các thống kê về QLDA  USA chi tiêu 2,3 tỉ USD/năm cho các dự án, tương đương ¼ GDP quốc gia  Thế giới chi gần 10 tỉ USD  > 16 triệu người hành nghề như PM & mức lương > 82.000 USD/ năm  Đối với các DA phát triển và ứng dụng CNTT: qui mô tăng từ 300.000 DA (năm 2000) lên > 500.000 DA (năm 2001)  Nhiều tác giả và nhà tư vấn kinh doanh nổi tiếng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của QLDA. VD: Tom Peters “Reinventing Work: the Project 50”, đã nói: “To win today you must master the art of the project!”
 14. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN (tt) Định nghĩa Dự án “Dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cần phải được thực hiện với phương pháp riêng, nguồn lực riêng và theo một kế hoạch tiến độ nhằm tạo ra một thực thể mới” Trên phương diện quản lý,“Dự án là những nỗ lực có thời hạn nhằm tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất” Nỗ lực tạm thời: mọi dự án đều có điểm bắt đầu và kết thúc xác định. Sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất: là sản phẩm hoặc dịch vụ khác biệt so với những sản phẩm tương tự đã có hoặc dự án khác.
 15. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN (tt) Định nghĩa Dự án (tt) Tóm lại, dự án là một quá trình gồm các công tác, nhiệm vụ có liên quan đến nhau, được thực hiện nhằm đạt mục tiêu đề ra trong một điều kiện ràng buộc về phạm vi, thời gian và nguồn lực.
 16. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN (tt) Các đặc điểm của Dự án • Dự án có mục đích, kết quả xác định: Dự án có các kết quả mong muốn và được phân chia thành nhiều nhiệm vụ nhỏ được phối hợp với nhau. • Dự án có chu kỳ phát triển riêng và có thời gian tồn tại hữu hạn: Dự án được xem là một chuỗi các công việc có thời hạn nhất định. • Sản phẩm, kết quả của dự án mang tính độc đáo, mới lạ: kết quả của dự án không phải là sản phẩm sản xuất hàng loạt mà có tính mới, thể hiện sức sáng tạo của con người. • Dự án liên quan đến nhiều bên: Dự án nào cũng có sự tham gia của nhiều bên hữu quan như nhà tài trợ, khách hàng, các nhà tư vấn, nhà thầu. • Môi trường tổ chức, thực hiện “va chạm”: Các thành viên trong nhóm dự án luôn mâu thuẫn trong vai trò lãnh đạo, các nguồn tài lực trong việc giải quyết các vấn đề của dự án.
 17. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN (tt) Tại sao cần kiền thức QLDA? Các công ty có kinh nghiệm:  Kiểm soát tốt hơn  Mối quan hệ khách hàng tốt hơn  Thời gian phát triển nhanh hơn  Chi phí thấp hơn  Chất lượng và độ tin cậy cao hơn  Biên lợi nhuận lớn hơn  Định hướng đến kết quả tốt hơn, chắc chắn hơn  Sự phối hợp giữa các phòng ban tốt hơn  Đạo đức công nhân cao hơn
 18. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN (tt) Tại sao cần kiền thức QLDA? Công ty cũng sẽ có kinh nghiệm trên các mặt tiêu cực như:  Tính phức tạp của tổ chức lớn hơn  Tình trạng vi phạm chính sách tổ chức tăng cao  Chi phí cao hơn  Quản lý khó khăn hơn  Mức độ sử dụng nhân sự thấp
 19. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN (tt) Chu kỳ hoạt động của dự án: 1) Giai đoạn khởi đầu 2) Giai đoạn triển khai 3) Giai đoạn đánh giá và kết thúc dự án
 20. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN (tt) Hình thành sơ bộ; Chuyển giao kết quả; Phân tích và lập dự án; Hoạch định và lập tiến Phân tích thành công và Thẩm định và lựa chọn; độ; thất bại, kinh nghiệm, bài Bắt đầu triển khai. Tổ chức và điều hành; học Giám sát và kiểm soát.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản