intTypePromotion=4

Xóa đăng ký tàu biển Việt Nam (B-BGT-017820-TT)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
5
download

Xóa đăng ký tàu biển Việt Nam (B-BGT-017820-TT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xóa đăng ký tàu biển việt nam (b-bgt-017820-tt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xóa đăng ký tàu biển Việt Nam (B-BGT-017820-TT)

  1. Xóa đăng ký tàu biển Việt Nam (B-BGT-017820-TT) 1. Trình tự thực hiện: a) Nộp hồ sơ TTHC: - Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xóa đăng ký tàu biển Việt Nam đến cơ quan đăng ký tàu biển khu vực, nơi tàu biển đã được đăng ký trước đây. Các cơ quan đăng ký tàu biển khu vực gồm: + Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng; + Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; + Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng. - Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu biển được cấp trong các trường hợp sau: + Bị phá hủy hoặc chìm đắm mà không thể trục vớt sử dụng lại được; + Mất tích; + Không còn đủ điều kiện để được mang cờ quốc tịch Việt Nam; + Không còn tính năng tàu biển; + Theo đề nghị của chủ tàu hoặc người đứng tên đăng ký tàu biển. b) Giải quyết TTHC:
  2. - Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, vào sổ và cấp giấy hẹn trả kết quả đúng thời gian quy định. - Trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính: Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, vào sổ hồ sơ theo đúng ngày và dấu bưu điện. Ngày vào sổ hồ sơ là căn cứ để tính ngày cấp Giấy chứng nhận theo quy định. - Đối với hồ sơ không đúng quy định: Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định; trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký tàu biển khu vực phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 2. Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc - Qua hệ thống bưu chính. 3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Tờ khai xóa đăng ký tàu biển theo mẫu; - Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam (bản chính). Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển bị mất, chủ tàu phải nêu rõ lý do; - Văn bản chấp thuận xóa đăng ký tàu biển của người nhận thế chấp tàu biển đó theo quy định tại Điều 20 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
  3. 4. Thời hạn giải quyết: - Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 6. Cơ quan thực hiện TTHC: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng, Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có; c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: - Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hải Phòng; địa chỉ: số 11, đường Võ Thị Sáu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng; - Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: số 89, đường Pasteur, quận I, thành phố Hồ Chí Minh; - Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng; địa chỉ: số 12, đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận 8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
  4. - Tờ khai xóa đăng ký tàu biển. 10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; - Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển; - Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển. Mẫu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness --------------- ..........………….. Ngày … tháng … năm ... .............., date ....... month ........ year .......... TỜ KHAI XÓA ĐĂNG KÝ TÀU BIỂN VIỆT NAM APPLICATION FOR DEREGISTRATION OF SHIP Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu biển khu vực) To: (Name of the Regional Registrar of ship)
  5. Đề nghị xóa đăng ký tàu biển Việt Nam với các thông số dưới đây kể từ ngày … tháng … năm … Kindly deregister the ship with the following particulars from date ………………… Tên tàu: ……………………...……….. Hô hiệu/Số IMO: ………………………………………………. Ship's name Call sign/IMO number Chủ tàu (tên, địa chỉ và tỉ lệ sở hữu tàu): ……………………………………………………………...... Shipowner (name, address and ratio of ownership) Người đề nghị xóa đăng ký (tên, địa chỉ): …………………………………………………………........ Applicant (name, address) Cảng đăng ký: ……………………………………………………………………………………… …....... Port of registry Số đăng ký: ……………………………..; Ngày đăng ký: …………………………………………........ Number of registration Date of registration Cơ quan đăng ký: …………………………………………………………………………………….... .... The Registrar of ship
  6. Lý do xin xóa đăng ký ……………………………………………………………………………….......... Reasons to deregister ………………………………………………………………………………......... …………………………. CHỦ TÀU Shipowner (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (sign, full name and stamp)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2