intTypePromotion=1
ADSENSE

An ninh quốc gia

Xem 1-20 trên 973 kết quả An ninh quốc gia
 • Giới thiệu cho sinh viên - học sinh những kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân: Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia; đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”,......

  ppt35p hoandepchai 10-11-2010 2557 305   Download

 • Luật này quy định về chính sách an ninh quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

  doc12p angola 12-05-2009 1334 271   Download

 • Tham khảo tài liệu 'pháp lệnh số 32/2007/pl-ubtvqh11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p doxuan 07-07-2009 677 59   Download

 • Pháp lệnh này quy định về nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, công dân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; lực lượng bảo vệ, chính sách, điều kiện bảo đảm cho hoạt động bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

  doc8p catbui 13-05-2009 739 54   Download

 • Với mục đích giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trên cơ sở nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong cống tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng cống hiến tất cả cho tổ quốc, mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo án "Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội".

  doc2p sangmaidandat 01-10-2015 621 51   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về luật bảo vệ an ninh quốc gia, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng "Một số điều luật quy định về bảo vệ an ninh quốc gia" dưới đây. Nội dung bài giảng giới thiệu đến các bạn một số điều về bảo vệ an ninh quốc gia như: Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân , quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia ,...

  ppt12p sangmaidandat 01-10-2015 170 18   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Văn hóa như là một yếu tố của an ninh quốc gia" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về vai trò của văn hóa, ý nghĩa của văn hóa, nội dung, tính chất của văn hóa,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 37 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là do tên đề tài và chuyên ngành quy định. Nói cách khác, đấu tranh với các tội xâm phạm an ninh quốc gia có hai phương thức là phòng và chống. Đề tài đang nói ở đây được thực hiện theo phương thức “chống”, chống bằng pháp luật hình sự, đồng nghĩa với đấu tranh bằng pháp luật hình sự. Vì thế, mục đích nghiên cứu đề tài này là tìm kiếm các giải pháp bảo đảm áp dụng trách nhiệm hình sự đúng đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia.

  pdf23p sohucninh321 09-07-2019 38 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu an ninh quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu và thách thức tới an ninh quốc gia, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trước biến đổi khí hậu.

  pdf4p vhuyenthao 27-07-2020 15 1   Download

 • "Bài giảng Các tội xâm phạm an ninh quốc gia" trình bày các tội trực tiếp uy hiếp sự vững mạnh của chính quyền nhân dân; hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm; các tội trực tiếp uy hiếp sự tồn tại của chính quyền nhân dân...

  ppt32p nguaconbaynhay8 13-10-2020 24 3   Download

 • Việc tiến hành các hoạt động điều tra vụ án xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG) có yếu tố nước ngoài phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, những điều ước và thỏa thuận mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc là thành viên. Bài viết đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến điều tra vụ án xâm phạm ANQG có yếu tố nước ngoài trong thời gian tới.

  pdf7p vianthony2711 16-04-2021 29 0   Download

 • An ninh quốc gia là vấn đề cơ bản, hệ trọng của mỗi quốc gia, là điều kiện hàng đầu để quốc gia tồn tại và phát triển. Bảo vệ an ninh quốc gia có vị trí đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. ý thức được điều đó Đảng và Nhà nước ta luôn xác định "Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân trong đó Quân đội nhân...

  pdf69p inspiron1212 04-12-2012 710 147   Download

 • Bài thu hoạch "Quốc phòng an ninh" giới thiệu đến các bạn những tác động tích cực của hội nhập kinh tế đến an ninh quốc gia của Việt Nam, những thách thức về an ninh quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, một số quan điểm và giải pháp cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thu hoạch để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  doc22p duong_rita 21-03-2016 463 60   Download

 • Bài giảng "Trách nhiệm của học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc" cung cấp các kiến thức giúp học sinh có thể hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc; xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. Mời các bạn tham khảo.

  pdf18p doinhugiobay_07 16-12-2015 240 34   Download

 • Trong lịch sử thế giới, vấn đề an ninh quốc gia bao giờ cũng là chủ đề an ninh quan trọng nhất, nổi bật nhất, thậm chí là duy nhất đối với các quốc gia. An ninh truyền thống - đặt trong tổng thể an ninh quốc gia - luôn luôn có vị trí ưu tiên cao độ. Trung Quốc với mong muốn thống nhất Đài Loan đã gia tăng sức ép về chính trị và quân sự đối với hòn đảo này.

  pdf20p yenhoangbank321 25-06-2013 83 15   Download

 • Trong tiến trình hội nhập quốc tế, Việt Nam cũng như các quốc gia nhận thức rõ được tầm quan trọng của cộng đồng, của khu vực và của quốc tế, chính vì vậy mong muốn có một cộng đồng thống nhất, mạnh và uy tín là mong muốn không chỉ của nước ta mà của của toàn ASEAN để nhằm đảm bảo lợi ích của mọi quốc gia.

  pdf12p chaen_12 10-12-2013 69 10   Download

 • Bài viết với các nộ dung: nhận thức của cán bộ và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế biển và an ninh quốc gia; nhận thức về luật pháp quốc tế liên quan đến kinh tế biển và chủ quyền biển, đảo quốc gia; nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, pháp luật của nhà nước về biển đảo và phát trển kinh tế biển...

  pdf7p kequaidan 08-10-2019 47 5   Download

 • Sự khan hiếm tài nguyên, ô nhiễm, suy thoái môi trường ngày càng gia tăng có thể gây suy yếu nền kinh tế, làm trầm trọng thêm vấn đề đói nghèo, làm bất ổn chính trị, thậm chí trở thành ngòi nổ cho các cuộc xung đột. Nhiều học giả trong nước và trên thế giới đều thống nhất quan điểm về mối quan hệ giữa an ninh quốc gia và an ninh môi trường có tính hữu cơ, chặt chẽ, bởi vì về thực chất, an ninh môi trường là một thành tố thuộc an ninh phi truyền thống, một bộ phận cấu thành an ninh quốc gia.

  pdf9p vithomasedison2711 20-08-2019 41 4   Download

 • "Giáo trình Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng" trình bày những vấn đề cơ bản về an ninh, quốc phòng; những quan điểm của Đảng, Nhà nước về an ninh, quốc phòng; nội dung quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nội dung quản lý nhà nước về quốc phòng.

  pdf121p vanmaiyeuemthatlong_4321@yahoo.com 18-12-2020 62 19   Download

 • Nội dung bài viết là an ninh về môi trường là một bộ phận cấu thành của an ninh quốc gia. An ninh về môi trường có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển bền vững. Môi trường ở nước ta đang bị đe dọa nghiêm trọng, điều đó có thể làm suy yếu nền kinh tế, gia tăng đói nghèo, bất ổn chính trị, thậm chí trở thành ngòi nổ cho các cuộc xung đột và chiến tranh.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 44 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=An ninh quốc gia
p_strCode=anninhquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2