Anddesign

Xem 1-4 trên 4 kết quả Anddesign
 • AndDesign là bộ phần mềm thiết kế các công trình hạ tầng dạng tuyến của Công ty Công nghệ AND. AndDesign trợ giúp cho các kỹ sư trắc địa xây dựng bản đồ địa hình số, trợ giúp cho các kỹ sư thiết kế đường, kỹ sư thuỷ lợi sử dụng để thiết kế đường đô thị, đường cao tốc, đường sắt, kênh mương và đê kè ...

  pdf129p hoamungtoi 03-01-2010 1228 345   Download

 • Mục đích bài giảng "AndDesign Version 7.6" nhằm cung cấp và thống nhất các khái niệm cơ bản sử dụng trong chương trình, cung cấp phương pháp xác định khoảng nâng siêu cao. Yêu cầu trong bài giảng này nắm được các khái niệm và nguyên tắc cơ bản, có thể vận dụng tốt trong các trường hợp khai báo sau này.

  doc162p zenlus 28-11-2014 217 58   Download

 • ANDDesign là bộ giải pháp phần mềm về khảo sát và thiết kế các công trình hạ tầng đã được Công ty Công nghệ AND và tác giả Hồ Việt Hải đăng ký bản quyền tại Cục Bản quyền Tác giả với chứng nhận bản quyền số 070/2010/QTG.

  pdf386p duongnguy 03-12-2012 133 47   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về các khái niệm cơ bản sử dụng trong chương trình, phương pháp xác định khoảng nâng siêu cao, xây dựng mẫu mặt cắt khảo sát, lập hồ sơ khảo sát tuyến theo TD - TN, lập hồ sơ khảo sát tuyến trên cơ sở mô hình địa hình số, khai báo mẫu mặt cắt đường.

  pdf159p kloi123 26-09-2017 5 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản