intTypePromotion=1
ADSENSE

Áp dụng pháp luật

Xem 1-0 trên 0 kết quả Áp dụng pháp luật
 • Giáo trình Mạch điện (Nghề: Điện - Nước - Trung cấp) nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điện kỹ thuật, về các động cơ điện, máy biến áp điện... giúp sinh viên có kiến thức để thực hiện các công việc của nghề xây dựng có liên quan đến điện kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p hayatogokudera 18-07-2022 2 2   Download

 • Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 trên cơ sở các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011, kết hợp với sự cập nhật tương đối đầy đủ các văn bản hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự từ năm 2004 và sự tổng hợp thực tiễn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp dân sự, các tác giả đã phân tích và bình luận từng điều luật cụ thể nhằm làm sáng tỏ nội dung của các quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành, đặc biệt là những nội dung mới được sửa đổi, bổ sung năm 2011.

  pdf445p bakerboys07 05-07-2022 5 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Những quy định pháp luật người giám đốc cần biết trình bày nội dung của 2 phần đầu bao gồm: Chính sách mới về tín dụng ưu đãi và bảo lãnh vay vốn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khung pháp lý quan trọng áp dụng quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf273p bakerboys07 05-07-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự Việt Nam" là nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến nguyên tắc suy đoán vô tội và việc áp dụng nguyên tắc này trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; pháp luật quốc tế quy định về nguyên tắc suy đoán vô tội; thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam và những bất cập trong thực tiễn áp dụng và kiến nghị hoàn thiện.

  pdf52p bakerboys08 15-07-2022 11 2   Download

 • Trên cơ sở những quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về xác định đất đang tranh chấp, đề tài "Pháp luật về xác định đất đang tranh chấp" trình bày các quy định của pháp luật về vấn đề trên từ đó tìm ra các điểm còn hạn chế và bất cập để đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề xác định đất đang tranh chấp đất ở Việt Nam.

  pdf55p bakerboys08 15-07-2022 9 4   Download

 • Đề tài "Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam" góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, nâng cao ý thức phòng tránh của người dân, giảm thiểu thiệt hại.

  pdf61p bakerboys08 15-07-2022 12 4   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Những vấn đề lý luận và thực tiễn về di sản thừa kế theo pháp luật dân sự Việt Nam" trình bày các nội dung: Thanh toán và phân chia tài sản thừa kế, thực tiễn áp dụng trong việc xác định, thanh toán, phân chia di sản thừa kế và kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về di sản thừa kế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf132p bakerboys07 05-07-2022 4 1   Download

 • Trên cơ sở những quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về BPNC trong TTHS, đề tài "Các biện pháp ngăn chặn trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam" mong muốn có những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng cũng như góp phần hoàn thiện pháp luật TTHS Việt Nam.

  pdf59p bakerboys08 15-07-2022 13 4   Download

 • Bài viết trình bày một số kinh nghiệm cải thiện an toàn đường bộ đối với xe ô tô chở hàng tại các quốc gia liên minh EU. Tại các nước EU, việc áp dụng các biện pháp cải thiện ATGT đường bộ đối với ô tô chở hàng đang đi đúng hướng và phát huy hiệu quả. Qua nghiên cứu các biện pháp đó, tác giả đã rút ra một số kinh nghiệm áp dụng đối với Việt Nam.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 7 2   Download

 • Bài viết Một số biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ tại Châu Phi tập trung phân tích những thách thức đối với an toàn đường bộ mà châu Phi đang phải đối mặt hiện nay, qua đó tìm hiểu về những biện pháp đảm bảo an toàn đường bộ đang được các nước trong khu vực áp dụng và hiệu quả của nó đối với việc cải thiện tình trạng tai nạn giao thông tại đây.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 8 2   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của thời gian thực hiện tạm dừng quan sát tại biển báo tạm dừng lên tỷ lệ tai nạn giao thông tập trung vào đánh giá hiệu quả của biển báo dừng lại “Stop” trong việc cải thiện độ an toàn khi tham gia giao thông cũng như đề xuất các giải pháp để áp dụng hiệu quả hơn nữa ở Việt Nam.

  pdf9p vigeneralmotors 13-07-2022 6 2   Download

 • Bài viết Pháp luật về dịch vụ thư viện có thu và thực tiễn áp dụng tại một số thư viện đại học ở Việt Nam nghiên cứu một số khái niệm liên quan đến dịch vụ thư viện có thu; Trình bày và phân tích các quy định của pháp luật về dịch vụ thư viện có thu và thực tiễn tại một số thư viện đại học ở Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số đánh giá, nhận xét. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp và kiến nghị.

  pdf7p visherylsandber 04-07-2022 9 1   Download

 • Nội dung của ebook Áp dụng dạy và học tích cực trong môn Vật lí gồm có 3 phần giúp các bạn nắm được Lí luận chung về dạy và học tích cực; kế hoạch bài học minh họa dạy và học tích cực trong môn Văn học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf150p namkimcham10 04-07-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Pháp luật về quyền tác giả trong quá trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam" là có được cái nhìn tổng quan vé pháp luật vé quyền tác giả, thực trạng bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài, tìm ra những bất cập trong các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng để đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật trong nước vé lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả nói chung, quyền tác giả có yếu tố nước ngoài nói riêng, đáp ứng đòi hỏi của quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

  pdf133p bakerboys05 23-06-2022 13 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đấu thầu quyền sử dụng đất" là nghiên cứu một cách có hệ thống các chính sách của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, KCN, quy chế đấu thầu, DNV&N. Từ hiện trạng việc thực thi các chính sách, quy định nói trên trong cuộc sống, luận văn rút ra kết luận việc tất yếu phải xây dựng các KCN dành riêng cho các DNV&N và áp dụng quy chế đấu thầu QSDĐ trong các KCN này.

  pdf131p bakerboys05 23-06-2022 19 3   Download

 • Bài viết Tổng quan về quản lý thực phẩm chức năng tại Việt Nam trình bày những nội dung cụ thể về định nghĩa, phân loại, và các quy định quản lý trên các hoạt động liên quan đến TPCN, tổng quan được thực hiện thông qua các bước tìm kiếm, tổng hợp và phân loại các văn bản pháp luật dựa trên thời gian ban hành, hiệu lực, phạm vi áp dụng toàn quốc và các hoạt động quản lý chính.

  pdf10p visusanwojcicki 28-06-2022 11 2   Download

 • Các quy phạm pháp luật lao động quốc tế đã khẳng định được vai trò và tầm quan trọng của mình trong điều kiện hội nhập khu vực và toàn cầu. Trực tiếp hoặc gián tiếp điều chỉnh các quan hệ về lao động và việc làm, các quy phạm này có những đặc trưng riêng, luôn có tính linh hoạt cả về nội dung, hình thức và thủ tục áp dụng. Việc nghiên cứu các quy phạm pháp luật lao động quốc tế là cần thiết không chỉ cho người học luật, mà còn cho sinh viên, giảng viên, người lao động và người sử dụng lao động.

  pdf7p runordie2 06-06-2022 8 0   Download

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 2: Vấn đề xung đột pháp luật trong Tư pháp quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát chung xung đột pháp luật; quy phạm xung đột; vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài; những vấn đề về hiệu lực của quy phạm xung đột;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf12p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 2   Download

 • Đề tài "Xây dựng một số mô hình sản lượng rừng Keo tai tượng (Acacia mangium) ở khu vực Uông Bí - Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh" nghiên cứu nhằm xây dựng một số mô hình lý thuyết làm sơ sở dự đoán sản lượng rừng keo tai tượng thuần loài đều tuổi ở Uông Bí, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đồng thời thông qua kiểm nghiệm có thể áp dụng cho các địa phương khác; đóng góp về phương pháp luật cho việc nghiên cứu sinh trưởng và sản lượng cho đối tượng rừng trồng ở nước ta.

  pdf141p bakerboys05 23-06-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế: Chương 3 Một số vấn đề pháp lý về Incoterms, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tập quán thương mại là gì; Phạm vi áp dụng của Incoterms; Những lưu ý khi sử dụng Incoterms;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt34p dongcoxanh25 22-06-2022 8 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Áp dụng pháp luật
p_strCode=apdungphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2