intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng chính sách phi tập trung

Xem 1-12 trên 12 kết quả Bài giảng chính sách phi tập trung
 • Đánh giá ảnh hưởng của việc thực hiện các chính sách phi tập trung hoá tài chính đối với chất lượng giáo dục ở Việt Nam qua các nghiên cứu trường hợp tại một số trường THPT ở Hà Nội; những nguyên nhân dẫn đến các ảnh hưởng đối với chất lượng giáo dục Việt Nam.

  pdf19p alt_12 24-07-2013 52 4   Download

 • “Phi tập trung” nghĩa các chính sách cho phép các cá nhân có liên quan trong vấn đề ô nhiễm môi trường tự giải quyết theo các nguyên tắc rõ ràng vè thủ tục và quyền hạn được thiết lập thông qua hệ thống pháp luật và cuối cùng sẽ đạt mức chất lượng môi trường hiệu quả xã hội.

  pdf19p linhlan1903 06-11-2013 108 13   Download

 • Bài giảng dưới đấy sẽ giới thiệu cách tiếp cận phi tập trung để nội hóa chi phí; luật nghĩa vụ pháp lý; quyền sở hữu (Định lý Coase); thuyết phục đạo đức và hàng hóa xanh. Đây là bài giảng Kinh tế Môi trường - Bài giảng 6: Các chính sách phi tập trung. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf37p nguyenthiminh32 15-07-2014 137 30   Download

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 5 giúp người học hiểu về "Thất bại thị trường". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chính sách phi tập trung hóa: Luật trách nhiệm pháp lý, chính sách tập trung hóa thông qua các tiêu chuẩn môi trường, chính sách khuyến khích kinh tế (economic incentives): thuế, lệ phí, trợ cấp, hệ thống ký quỹ-hoàn trả, và giấy phép phát thải

  pdf20p solacnhat321 24-08-2018 31 2   Download

 • Tập bài giảng môn Tiền tệ ngân hàng - Chương 4: Hệ thống ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng đề cấp về các nội dung chi tiết về: Hệ thống ngân hàng (sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại ), các tổ chức tài chính phi ngân hàng (khái niệm, vai trò, các loại hình trung gian tài chính phi ngân hàng).

  pdf16p cnkbmt10 27-10-2011 200 53   Download

 • Kinh tế học thể chế cũ và mới Thorstein Veblen, 1857-1929 Cha đẻ của chủ nghĩa thể chế Hoa Kỳ, ông bác bỏ ý tưởng cho rằng con người luôn tối đa hóa thỏa dụng một cách có lý trí, thay vào đó ông tập trung vào những nhu cầu tâm lý phi lý mà chúng ta đã thừa hưởng từ những tương tác xã hội hàng ngàn năm qua.

  pdf4p meoconlylom 04-07-2011 107 31   Download

 • Điều chỉnh thất bại của chính phủ Khó đo lường quản trị • Không có số liệu về các hoạt động phi pháp. • Ít thông tin công khai về hoạt động nội bộ của nhà nước • Sự hiện diện hay thiếu vắng thể chế (thanh tra, tòa án) không phải là dấu hiệu hướng dẫn tốt • Dữ liệu về nhận thức là có ích nhưng thiên lệch và không nhất quán • “Quản trị” bao hàm hàng ngàn loại tương tác và giao dịch, các chỉ báo được sử dụng có phạm vi tập trung hẹp hơn ...

  pdf5p meoconlylom 04-07-2011 120 25   Download

 • Chương này tập trung phân tích những lý lẽ biện hộ cho việc thực thi chính sách tự do mậu dịch và chính sách bảo hộ mậu dịch, phân tích các công cụ chủ yếu được áp dụng trong chính sách thương mại của các nước (thuế quan và các hàng rào phi thuế quan). Mời các bạn tham khảo.

  pdf41p youcanletgo_03 14-01-2016 54 7   Download

 • Bài giảng 14: Phân tích thị trường cạnh tranh (2011) - Đặng Văn Thanh tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về hiệu quả của thị trường cạnh tranh; chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá tối thiểu; tác động của thuế và trợ cấp hàng phi ngoại thương;...

  pdf13p hera_02 09-04-2016 55 1   Download

 • Các nghiệp vụ thanh toán của đơn vị HCSN phát sinh trong mối quan hệ giữa đơn vị với các đối tượng bên trong và bên ngoài nhằm giải quyết các quan hệ tài chính liên quan tới quá trình hình thành, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước tập trung và kinh phí khác.

  doc60p sinhvientvu 04-08-2010 502 266   Download

 • Các tổ chức phi chính phủ tập trung các hoạt động của mình vào mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách này hay cách khác. Tuy hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của nhà nước nhưng các tổ chức phi chính phủ không chịu sự chỉ đạo của nhà nước. Phần lớn các tổ chức phi chính phủ không sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước, những tổ chức phi chính phủ nếu có được tài trợ từ ngân sách nhà nước thì cũng chỉ là một phần. Liên Hiệp quốc đưa ra khái...

  ppt47p nuber_12 27-08-2013 141 27   Download

 • CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG TRONG TỪNG NỘI DUNG Người ta cần phân biệt giữa những chính sách giảm hàng rào thương mại tại biên giới và những chính sách bổ trợ “đàng sau biên giới các nước” có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cải cách chính sách ngoại thương. Hệ thống chính sách đầu tiên tập trung vào việc tạo ra các động cơ khuyến khích tăng trưởng hiệu quả thông qua giảm mức bảo hộ bình quân và giảm tình trạng bảo hộ lan tràn, loại bỏ các hàng rào phi thuế (non-tariff barriers -...

  pdf15p iiduongii6 18-04-2011 71 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng chính sách phi tập trung
p_strCode=baigiangchinhsachphitaptrung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2