intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ điều hành Unix

Xem 1-20 trên 74 kết quả Bài giảng Hệ điều hành Unix
 • Bài giảng Hệ điều hành Unix: Chương IV - Giới thiệu hệ điều hành Unix giới thiệu tới các bạn đặc điểm hệ điều hành Unix; thành phần của hệ điều hành Unix; một số thao tác cơ bản.

  ppt57p codon_01 18-11-2015 209 17   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux giúp người học hiểu thêm về nguyên lý hoạt động của hệ điều hành, biết cách làm việc và khai thác tính năng của Linux, bước đầu làm chủ được ngôn ngữ lập trình shell trên Linux, biết cách thức vận dụng vào ứng dụng riêng. Mời các bạn cùng tham khảo bộ bài giảng để có thêm tư liệu phục vụ học tập.

  pdf7p namthangtinhlang_04 15-11-2015 111 12   Download

 • Chương 1 của bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux giới thiệu chung về hệ điều hành Unix-Linux. Trong chương này sẽ giúp người học tìm hiểu về: Hệ điều hành tập trung, hệ điều hành đa người dùng, lịch sử hệ điều hành Unix, Linux trên thế giới và tại Việt Nam,...và một số nội dung liên quan khác.

  pdf20p namthangtinhlang_04 22-11-2015 113 7   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix chương 1 gồm có các nội dung cơ bản sau: Hệ thống máy tính, hệ điều hành Unix/Linux, cài đặt Unix/Linux. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nọi dung chi tiết.

  pdf60p namthangtinhlang_01 04-11-2015 95 7   Download

 • Chương 1 của bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux giới thiệu chung về UNIX/Linux với một số nội dung như: Đặc điểm hệ điều hành đa người dùng, khái niệm bộ nhớ ảo và phân chia thời gian, đặc điểm hệ điều hành UNIX, phần mềm mã nguồn mở, đặc điểm hệ điều hành Linux, khái quát các thành phần của Linux, phần mềm mã nguồn mở, khái quát về lệnh trong UNIX-Linux.

  pdf16p namthangtinhlang_04 15-11-2015 109 6   Download

 • Chương 2 của bài giảng Hệ điều hành Unix giới thiệu về kiến trúc bên ngoài Unix/Linux. Chương này trình bày các nội dung chính như: Quản lý người dùng (Users), quản lý thiết bị, tổ chức dữ liệu, graphical user interface. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p namthangtinhlang_01 04-11-2015 74 4   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix chương 7 trình bày về Linux file system. Các nội dung cần học trong chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản, các loại filesystem cơ bản, virtual filesystem, file I/O, file standard library,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p namthangtinhlang_01 04-11-2015 64 4   Download

 • Chương 9 của bài giảng Hệ điều hành Unix trình bày về Unix IPC Interprocess Communication. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Signal, pipes, message passing, shared memory,... Hy vọng bài giảng này sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức hữu ích để phục vụ quá trình học tập được hiệu quả.

  pdf8p namthangtinhlang_01 04-11-2015 68 4   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux chương 4 trình bày về quản trị tiến trình. Chương này cung cấp cho người học những nội dung như: Khái niệm cơ bản về quản trị tiến trình, phân cấp trong Linux, điều khiển tiến trình, trạng thái tiến trình, các lệnh thao tác với tiến trình,...và một số nội dung khác.

  pdf16p namthangtinhlang_04 15-11-2015 50 4   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux - Chương 4 trình bày về quản trị tiến trình. Trong chương này, ngoài các khái niệm cơ bản người học sẽ tìm hiểu về phân cấp trong Linux, điều khiển tiến trình, trạng thái tiến trình, trạng thái tiến trình với người dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p namthangtinhlang_04 22-11-2015 49 4   Download

 • Chương 3 của bài giảng Hệ điều hành Unix giới thiệu một số chương trình ứng dụng cơ bản dành cho người dùng thường và người quản trị. Bài giảng cũng trình bày về hoạt động quản lý chương trình ứng dụng như cách cài đặt và tháo gỡ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p namthangtinhlang_01 04-11-2015 53 3   Download

 • Chương 8 của bài giảng Hệ điều hành Unix trình bày về tiến trình - Process. Các nội dung chính cần tìm hiểu trong chương này gồm: Các khái niệm cơ bản, system call interface, truy cập process từ file system.

  pdf13p namthangtinhlang_01 04-11-2015 54 3   Download

 • Chương 5 của bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux trang bị cho người học những hiểu biết về quản lý tài khoản người dùng. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Tài khoản người dùng, các file liên quan đến tài khoản, thêm người dùng, tạo tài khoản không sử dụng lệnh useradd,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p namthangtinhlang_04 15-11-2015 56 3   Download

 • Chương 8 của bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux trình bày về lập trình Shell. Trong chương này cung cấp cho người học một số nội dung như: Chương trình shell, trình soạn thảo văn bản trong Linux, các loại shell, các ký hiệu đặc biệt trong shell, sử dụng biến trong shell,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf38p namthangtinhlang_04 15-11-2015 55 3   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux cung cấp các kiến thức về: Nguyên lý hoạt động Unix-Linux, cách thức hoạt động một số thành phần chức năng chính, kỹ năng làm việc và khai thác Unix-Linux. Thông qua bài giảng này người học có thể biết cách làm việc và khai thác các tính năng của Unix-Linux, biết cách vận dụng vào các ứng dụng riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p namthangtinhlang_04 22-11-2015 54 2   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux - Chương 3 giới thiệu về hệ thống file trong hệ điều hành Unix-Linux. Chương này sẽ giúp người học hiểu được một số khái niệm cơ bản trong hệ điều hành, biết về tên file/thư mục, các ký hiệu chỉ nhóm file,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p namthangtinhlang_04 22-11-2015 63 2   Download

 • Chương 2 của bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux trình bày về các thao tác với hệ thống. Thông qua chương này người học có thể biết được quá trình khởi động Linux, các thủ tục đăng nhập, thông báo đăng nhập, tắt máy và khởi động lại máy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p namthangtinhlang_04 22-11-2015 57 1   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux - Chương 7 giới thiệu về lập trình shell trong hệ điều hành. Thông qua chương này, người học có thể biết được chương trình shell là gì, các loại shell, các ký hiệu đặc biệt trong shell, cách sử dụng biến trong shell,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf41p namthangtinhlang_04 22-11-2015 47 1   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Unix - Chương 1: Các khái niệm và kỹ nawng cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển của Unix, mô hình phát triển, những phiên bản của Linux, những tính năng cơ bản của Linux, kiến trúc của Linux,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p abcxyz123_06 10-03-2020 35 0   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Unix - Chương 2: Quản trị Linux" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý ứng dụng, quản lý tiến trình, quản lý người dùng, kiểm soát khởi động, tập tin nhật ký, sao lưu, không phục dữ liệu, hạt nhân và biên dịch hạt nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf47p abcxyz123_06 10-03-2020 39 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1241 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Hệ điều hành Unix
p_strCode=baigianghedieuhanhunix

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2