intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lịch sử 11 Bài 3

Xem 1-20 trên 28 kết quả Bài giảng Lịch sử 11 Bài 3
 • Những bài giảng trong bộ sưu tập “Trung Quốc” được biên soạn một cách rõ ràng chi tiết và hấp dẫn được tổng hợp từ nhiều giáo viên khác nhau.

  ppt37p hieunguyen877 08-03-2014 148 9   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "thiết bài giảng lịch sử 11" giới thiệu tới người đọc các bài soạn từ chương 3 phần lịch sử thế giới cận đại và phần lịch sử việt nam từ năm 1958 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất.

  pdf127p thangnamvoiva7 24-07-2016 47 2   Download

 • Để giúp cho học sinh hiểu rõ diễn biến và hoạt động của các phong trào đấu tranh chống đế quốc và phong kiến. Ý nghĩa lịch sử của các phong trào đó. Mời quý thầy cô tham khảo bài giảng điện tử Trung Quốc để soạn bài giảng Powerpoint tốt hơn.

  ppt59p hieunguyen877 08-03-2014 143 33   Download

 • Về kiến thức: Học sinh nắm được ý đồ xâm lược của tư bản phương Tây. Quá trình xâm lược của thực dân Pháp từ 1858 đến 1873. Cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Có thái độ đúng mức khi tìm hiểu về nguyên nhân và trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước cuối thế kỷ XIX. 3. Về kĩ năng: Rèn luyện kỷ năng phân tích, so sánh, nhận xét, đánh giá sự kiện, vấn đề l.sử. II. Thiết bị, tài liệu dạy...

  pdf4p dantri1209 19-12-2010 244 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 11 tập 2 part 3', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p artemis05 08-09-2011 102 34   Download

 • Về kiến thức: Học sinh hệ thống hóa được các kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới cận đại về: Các cuộc cách mạn tư sản; các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa; phong trào công nhân cuối TK XIX đầu TK XX; chiến tranh TG lần thứ 1… 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Củng cố thái độ, tư tưởng, tình cảm đúng đắn qua các bài đã học. 3. Về kĩ năng: Rèn luện kỹ năng hệ thống hóa kiến thức, phân tích sự kiện v.v… ...

  pdf8p dantri1209 19-12-2010 303 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng lịch sử 11 nâng cao tâp 1 part 3', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p artemis04 06-09-2011 92 25   Download

 • Về kiến thức: Học sinh nắm được tình hình nước Nhật giữa hai cuộc chiến tranh. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của giới quân phiệt Nhật đưa nước Nhật trở thành một lò lữa chiến tranh ở châu Á. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Hiểu rõ bản chất phản động, tàn bạo của phát xít Nhật. Bồi dưỡng tinh thần chống chủ nghĩa phát xít. 3. Về kĩ năng: Rèn luyện khả năng sử dụng tài liệu, tranh ảnh lịch sử. Tăng cường...

  pdf7p dantri1209 19-12-2010 224 21   Download

 • Về kiến thức: Học sinh nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nước Đức trong 10 năm đầu sau chiến tranh thế giới 1. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 và quá trình lên nắm quyền của chủ nghĩa phát xít. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: HS hiểu rõ bản chất phản động, tàn bạo của chủ nghĩa phát xít . Nâng cao tinh thần chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình. 3. Về kĩ năng: -Rèn luyện khả năng so sánh sự kiện để rút ra bản chất...

  pdf8p dantri1209 19-12-2010 180 17   Download

 • Về kiến thức: Làm cho học sinh nắm được sự vươn lên về kinh tế của Mĩ từ su chiến tranh thế giới thứ nhất. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động đến nước Mĩ và chính sách của tổng thống Rudơven. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Làm cho học sinh nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản Mĩ, những bất công trong lòng xã hội tư bản. 3. Về kĩ năng: Rne luyện kĩ năng phân tích số liệu để hiểu bản chất sự kiện. ...

  pdf6p dantri1209 19-12-2010 131 13   Download

 • Về kiến thức: Biết được quá trình xâm lược Châu Phi và khu vực Mĩlatinh của các nước thực dân đế quốc trong thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. Hiểu rõ những phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân châu Phi và Mĩ Latinh. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế và có thái độ đồng tình với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước châu Phi và khu vực Mĩ Latinh. 3. Về kĩ năng: Phân biệt...

  pdf13p dantri1209 19-12-2010 256 10   Download

 • Về kiến thức: Học sinh nắm được những diễn biễnc của cách mạng Trung Quốc trong những thập niên 20 – 3- của thế kỷ XX. Những đặc điểm của phong trào độc lập ở Ấn Độ. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Bồi dưỡng nhận thức đúng đắn về tính tất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc của các dân tộc bị áp bức, giành độc lập. 3. Về kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng so sánh đối chiếu các sự kiện lịch sử khác nhau để hiểu...

  pdf7p dantri1209 19-12-2010 173 7   Download

 • Bài 11 "Phương pháp châm loa tai - Nhĩ châm" thuộc bài giảng chương 3 Những phương pháp châm cứu khác giới thiệu đến các bạn những nội dung về sơ lược hình thành và lịch sử phát triển nhĩ châm, cơ sở lý luận của nhĩ châm, những thay đổi bệnh lý ở loa tai khi cơ thể có bệnh,...

  pdf21p tanbeokk 15-10-2015 59 7   Download

 • Vào giai đoan cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai ,Hội nghị Ianta được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945. -Gồm 3 nguyên thư:Liên Xô ,Anh , Mỹ 2)Nội dung : _Thông qua quyết định quan trọng về khu vực ảnh của Xô-Mĩ (sgk/ 45). =trật tự 2 cực Ianta đuoc75 hình thành do Xô-Mĩ đúng đầu mỗi cực.

  ppt0p thanhthao678 23-12-2011 143 32   Download

 • Trên mỗi chặng đường dài rộng của lịch sử, mỗi tác phẩm văn học ra đời làm tấm gương phản chiếu hiện thực cuộc sống theo dòng chảy thời gian, Văn học dần có những bước tiến mới, những cách tân mới làm giàu them kho tang văn học Việt Nam. Có thể nói, quá trình hiện đại hóa thơ ca thời đầu thế kỉ XX đến đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 được thể hiện rõ nhất qua 3 bài thơ “Lưu biệt khi xuất Dương’’ của Phan Bội Châu, ‘’Hầu trời’’ của Tản Đà, và ‘’Vội vàng’’ của Xuân Diệu.

  pdf6p kyniemchieumua_09 14-12-2017 375 18   Download

 • Bài giảng môn Lịch sử lớp 11 – Bài 3: Trung Quốc thông tin đến các bạn kiến thức về Trung Quốc bị các nước đế quốc xâm lược; cuộc vận động Duy Tân Mậu Tuất. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  ppt72p nangthothubon_vn20 14-06-2020 21 1   Download

 • Về kiến thức: Học sinh nắm được nguyên nhân, những nét lớn về diễn biến và kết cục của chiến tranh. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Nhận thức đúng về cuộc chiến tranh và hậu quả của nó đối với nhân loại. 3. Về kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đánh giá, nhận định về tính chất một cuộc chiến. II. Thiết bị, tài liệu dạy – học. Lược đồ diến biến chiến tranh thế giới II, tranh ảnh, tư liệu phục vụ bài dạy. ...

  pdf11p dantri1209 19-12-2010 862 54   Download

 • 1. Những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta và hệ quả của những quyết định đó. a/ Hoàn cảnh. - Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra cho các nước Đồng minh. + Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. + Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh. + phân chia thành qủa chiến thắng giữa các nước thắng trận. - Từ ngày 4 – 11 / 2 / 1945 những người đứng đầu 3 cường quốc ( Liên Xô, Anh và Mỹ) họp hội nghị...

  doc65p ginkem 12-01-2013 148 44   Download

 • Hình tượng người nông dân trong văn tế nghĩa sĩ cần giuộc –Nguyễn Đình Chiểuphần 3 Hình ảnh nông dân trong Văn Tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Thế kỷ XIX là thời ký lịch sử “đau thương nhưng vĩ đại” của dân tộc ta . Ở Thế kỷ ấy , có một nhà thơ mù nhưng tròng lòng sáng như gương ,người đã thấy kết những gì mà bao nhiêu người mắt sáng không nhận ra .Người đó là nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu ...

  pdf8p motsach007 28-01-2011 245 33   Download

 • Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX Tiết 15 Ngày 3/11/07 Ngày 8/11/07 I. Mục tiêu bài giảng. 1/ Kiến thức: Học sinh nắm được nguồn gốc – đặc điểm và những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học – công nghệ sau chiến tranh thế giới II. Xu thế toàn cầu hoá là hệ quả tất yếu của cách mạng khoa học công nghệ 2/ Tư tưởng: Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của khoa học –kỹ thuật đối với sự phát triển của...

  pdf6p chuong_vang 20-05-2011 127 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Lịch sử 11 Bài 3
p_strCode=baigianglichsu11bai3

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2