Bài giảng Luật hành chính

Xem 1-20 trên 522 kết quả Bài giảng Luật hành chính
 • Tóm tắt bài giảng Luật hành chính do ThS. Lê Minh Nhựt biên soạn có kết cấu nội dung gồm 8 chương, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước như: Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, các văn bản và thủ tục hành chính, qui chế pháp lý của cán bộ, công chức, quy định về khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf132p paradise_12 03-01-2013 512 198   Download

 • Bài giảng Luật Hành chính được biên soạn nhằm giúp cho các bạn hiểu được các quy định của pháp luật hành chính về quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức Nhà nước; hiểu được cấu thành vi phạm pháp luật hành chính và các chế tài xử phạt; trình tự, thủ tục tố tụng hành chính.

  ppt132p thuytrang_8 21-09-2015 166 93   Download

 • Bài giảng Luật hành chính nhà nước: Phần 1 gồm nội dung của chương 1, 2, 3 và chương 4. Nội dung của các chương trình bày lần lượt về luật hành chính Việt Nam - ngành luật về quản lý nhà nước; các nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước; những hình thức và phương pháp cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước; quyết định quản lý hành chính nhà nước và thủ tục hành chính.

  pdf17p daihocquocgia32 18-07-2014 75 25   Download

 • Bài giảng Luật hành chính nhà nước: Phần 2 gồm chương 5 đến chương 10, nội dung 5 chương này trình bày về địa vị pháp lý của cơ quan hành chính nhà nước; địa vị pháp lý của cán bộ, công chức; vi phạm hành chính trách nhiệm vi phạm hành chính; địa vị pháp lý hành chính của cá nhân;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf19p daihocquocgia32 18-07-2014 88 19   Download

 • Bài giảng Luật hành chính Việt Nam gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản của luật hành chính, thủ tục hành chính và quyết định hành chính, chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 19 8   Download

 • Bài 1 Tổng quan về Luật hành chính giúp sinh viên: Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học. Nắm được kiến thức cơ bản của môn học và mối quan hệ mật thiết với lĩnh vực văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng. Nắm được sự thay đổi, phát triển của luật HC.

  ppt24p lenhungvn 19-03-2014 142 64   Download

 • Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - Chương 1: Khái quát chung về Luật hành chính Việt Nam trình bày khái niệm Luật hành chính; đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh Luật hành chính; quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính; khoa học Luật hành chính Việt Nam. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf45p tuoihaimuoi32 19-06-2014 189 64   Download

 • Bài giảng Luật hành chính trình bày về các nội dung như: Những vấn đề chung về luật hành chính, xử lý vi phạm hành chính. Để nắm bắt nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như ôn thi của mình.

  ppt20p esc_12 29-07-2013 200 52   Download

 • Bài 4 Quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính giúp sinh viên: Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học. Nắm được kiến thức cơ bản của môn học và mối quan hệ mật thiết với lĩnh vực văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng. Nắm được sự thay đổi, phát triển của luật HC.

  ppt25p lenhungvn 19-03-2014 104 43   Download

 • Chương 2 Chủ thể luật hành chính Việt Nam bao gồm các nội dung như khái quát chung về luật hành chính Việt Nam. Cơ qua hành chính nhà nước - chủ thể cơ bản của luật hành chính.

  pdf174p eight_12 08-03-2014 103 42   Download

 • Bài 2 Những vấn đề chung về ngành luật hành chính Việt Nam giúp sinh viên: Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học. Nắm được kiến thức cơ bản của môn học và mối quan hệ mật thiết với lĩnh vực văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng. Nắm được sự thay đổi, phát triển của luật HC.

  ppt18p lenhungvn 19-03-2014 77 36   Download

 • Bài 3 Nguồn gốc của Luật hành chính VN giúp sinh viên: Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học. Nắm được kiến thức cơ bản của môn học và mối quan hệ mật thiết với lĩnh vực văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng. Nắm được sự thay đổi, phát triển của luật HC.

  ppt14p lenhungvn 19-03-2014 80 31   Download

 • Bài 5 Chủ thể Luật Hành chính VN giúp sinh viên: Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học. Nắm được kiến thức cơ bản của môn học và mối quan hệ mật thiết với lĩnh vực văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng. Nắm được sự thay đổi, phát triển của luật HC.

  ppt30p lenhungvn 19-03-2014 66 31   Download

 • Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - Chương 4: Kiểm soát đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước trình bày khái quát về kiểm soát đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước; giám sát đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước; kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

  pdf23p tuoihaimuoi32 19-06-2014 79 26   Download

 • Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - Chương 5: Xét xử hành chính Việt Nam trình bày khái quát về tài phán hành chính; đối tượng xét xử hành chính của Tòa án; thẩm quyền xét xử hành chính của Tòa án; chủ thể tham gia tố tụng hành chính và các giai đoạn tố tụng hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf45p tuoihaimuoi32 19-06-2014 92 26   Download

 • Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - Chương 3: Phương pháp và hình thức quản lý nhà nước trình bày khái quát về phương pháp và hình thức quản lý nhà nước; quyết định quản lý của cơ quan hành chính nhà nước; cưỡng chế hành chính và trách nhiệm hành chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo trọn bộ Bài giảng Luật hành chính Việt Nam.

  pdf141p tuoihaimuoi32 19-06-2014 79 25   Download

 • Chương 1 Khái quát chung về luật hành chính Việt Nam trình bày khái niệm luật hành chính. Quy phạm pháp luật hành chính và quan hệ pháp luật hành chính.

  pdf45p eight_12 08-03-2014 68 18   Download

 • Bài giảng Bài 15: Luật hành chính và pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trình bày về khái niệm luật hành chính; pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính (vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính).

  ppt9p cocacola_07 11-11-2015 51 18   Download

 • Bài giảng Luật hành chính Việt Nam - Chương 2: Chủ thể Luật hành chính Việt Nam trình bày khái quát chung về chủ thể Luật hành chính Việt Nam; cơ quan hành chính nhà nước - chủ thể cơ bản của Luật hành chính; cán bộ, công chức; địa vị pháp lý - hành chính của tổ chức xã hội và địa vị pháp lý - hành chính của công dân Việt Nam.

  pdf174p tuoihaimuoi32 19-06-2014 84 16   Download

 • Bài giảng "Luật hành chính 2 - Chương 1: Nội dung, hình thức và phương pháp quản lý nhà nước" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung, hình thức quản lý nhà nước; phương pháp quản lý hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p bautroibinhyen18 18-02-2017 32 11   Download

Đồng bộ tài khoản