intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng máy tính

Xem 1-20 trên 6082 kết quả Bài giảng máy tính
 • Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 1: Giới thiệu chung trình bày một số khái niệm cơ bản về tin học, các hệ thống số và các phép toán dùng trong máy tính, biểu diễn và mã hóa thông tin, ứng dụng của công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p runordie4 27-06-2022 13 1   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 2: Cấu trúc máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, chức năng và sơ đồ cấu trúc của máy tính, các bộ phận cơ bản của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p runordie4 27-06-2022 16 1   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 3: Phần mềm máy tính và hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm phần mềm, phân loại phần mềm, quy trình phát triển phần mềm, phần mềm mã nguồn đóng và mã nguồn mở, hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p runordie4 27-06-2022 14 1   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 6: Thuật toán và ngôn ngữ lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giải quyết vấn đề bằng máy tính, thuật toán, ngôn ngữ lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p runordie4 27-06-2022 13 1   Download

 • "Bài giảng học phần Tin học đại cương - Chương 4: Mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính, internet, một số dịch vụ cơ bản của Internet. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p runordie4 27-06-2022 7 0   Download

 • Bài giảng Tin học quản lý có nội dung gồm 5 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: những khái niệm cơ bản của tin học; hệ điều hành cho máy tính điện tử; soạn thảo và trình chiếu văn bản; bảng tính điện tử; mạng máy tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf121p hidetoshidekisugi 16-06-2022 12 0   Download

 • Bài giảng Tin học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những hiểu biết cơ bản về tin học; soạn thảo văn bản với microsoft word. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p dongcoxanh25 22-06-2022 26 1   Download

 • Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Kiến trúc bộ lệnh" được thực hiện nhằm giúp học viên hiểu cách biểu diễn và cách thực thi các lệnh trong máy tính, chuyển đổi lệnh ngôn ngữ cấp cao sang assembly và mã máy, chuyển đổi lệnh mã máy sang ngôn ngữ cấp cao hơn, biết cách lập trình bằng ngôn ngữ assembly cho MIPS. Bài giảng tập trung trình bày 7 nội dung: giới thiệu kiến trúc bộ lệnh, các phép tính, toán hạng, số có dấu và không dấu, biểu diễn lệnh, các phép tính logic, các lệnh điều kiện và nhảy.

  pdf78p thanhthanh191 20-06-2022 32 1   Download

 • Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 10" với mục tiêu giúp sinh viên nắm được kỹ năng lập trình và hiểu có thêm những kiến thức liên quan đến ngôn ngữ lập trình. Bài giảng tập trung trình bày 3 nội dung: chương trình và lập trình, các bước lập trình và ngôn ngữ lập trình.

  pdf38p thanhthanh191 20-06-2022 23 1   Download

 • Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính" nhằm liệt kê được các thành phần cơ bản của bộ vi xử lí, mô tả được kiến trúc RISC và kĩ thuật đường ống, phân biệt được các đặc trưng cơ bản của các họ vi xử lí thông dụng: intel 80x86, pentium,... Bài giảng trình bày 3 nội dung: kiến trúc vi xử lí trung tâm Intel 80x86, bộ vi xử lí Intel 80386, bộ vi xử lí 80486 và Pentium.

  pdf46p thanhthanh191 20-06-2022 40 0   Download

 • Bài giảng Luật Hiến pháp - Chương 4: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quyền hạn của Quốc hội; vị trí, thẩm quyền của Chủ tịch nước trong bộ máy nhà nước; vị trí, tính chất, chức năng của Chính phủ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p hidetoshidekisugi 15-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 8: Nghiệp vụ bán hàng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn; lập chứng từ bán hàng không kèm hóa đơn; lập chứng từ bán hàng từ 1 hóa đơn; lập chứng bán hàng từ nhiều hóa đơn; thu tiền khách hàng; hàng bán trả lại; tổng hợp công nợ phải thu; báo cáo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 3   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 9: Nghiệp vụ tiền lương. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thanh toán lương; thanh toán bảo hiểm, kinh phí công đoàn; khai báo các khoản lương, cán bộ và hướng dẫn các nghiệp vụ chi tiết;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p hidetoshidekisugi 15-06-2022 4 2   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 10: Nghiệp vụ kế toán tổng hợp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quyết toán tạm ứng; lập bảng tổng hợp chứng từ cùng loại; lập chứng từ ghi sổ; tạm tính thuế TNDN; quyết toán thuế TNDN; xác định kết quả hoạt động; kết chuyển số dư cuối năm; khóa sổ kế toán; báo cáo tài chính; quyết toán số dư đầu năm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 0: Tổng quan về phần mềm kế toán và thiết lập thông tin số liệu kế toán ban đầu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hướng dẫn đăng ký tài khoản MISA; hướng dẫn tra cứu tài liệu hướng dẫn trong quá trình sử dụng; tạo dữ liệu kế toán; đăng ký GPSD;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 15-06-2022 28 1   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 1: Khai báo thông tin kế toán trong đơn vị. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khai báo hệ thống tài khoản; khai báo nguồn kinh phí; khai báo Loại Khoản; khai báo Phòng ban; khai báo cán bộ; khai báo khách hàng, nhà cung cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 2: Nghiệp vụ ngân sách. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhận dự toán; rút dự toán thực chi; rút tạm ứng đã cấp dự toán; rút tạm ứng chưa cấp dự toán; cam kết chi; các nghiệp vụ kho bạc khác; báo cáo kho bạc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p hidetoshidekisugi 15-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 3: Nghiệp vụ tiền mặt. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hạch toán các nghiệp vụ thu tiền mặt và hướng dẫn thực hiện trên phần mềm; chi tiền mặt và hướng dẫn thực hiện trên phần mềm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p hidetoshidekisugi 15-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 4: Nghiệp vụ tiền gửi. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hạch toán các nghiệp vụ thu tiền gửi, chi tiền gửi, tiền đang chuyển, chuyển tiền nội bộ, xem báo cáo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 15-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Kế toán thực hành trên máy vi tính - Chương 5: Nghiệp vụ tài sản cố định. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản lý tài sản cố định trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2020 (Không kết nối với QLTS.VN); khai báo tài sản cố định; ghi tăng tài sản cố định; ghi giảm tài sản cố định; đánh giá lại tài sản cố định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 15-06-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng máy tính
p_strCode=baigiangmaytinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2