intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu

Xem 1-20 trên 878 kết quả Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Nội dung chương 2: Mô hình quan hệ thuộc bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu trình bày nội dung về khái niệm mô hình quan hệ, các đặc trưng của các quan hệ, khái niệm về các dạng chuẩn, ràng buộc quan hệ, lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ. Hãy tham khảo tài liệu này vì sẽ giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt29p lamtran89 11-07-2014 130 10   Download

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu chương 3: Ngôn ngữ SQL trình bày nội dung về định nghĩa dữ liệu, các câu lệnh truy tìm dữ liệu, câu lệnh SQL, các câu lệnh truy vấn lồng, các câu lệnh cập nhật dữ liệu. Tham khảo tài liệu để nắm bắt môn chi tiết môn học.

  ppt22p lamtran89 11-07-2014 114 11   Download

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu chương 4: Mô hình thực thể mối liên hệ với mục tiêu giúp người tham khảo biết cách phân tích dữ liệu, xác định các đơn vị thông tin cơ bản cần thiết của tổ chức, mô tả cấu trúc và mối liên hệ giữa chúng, tạo mô hình dữ liệu quan niệm kiểu “mô hình thực thể mối liên hệ” - ER, chuyển mô hình ER sang mô hình dữ liệu logic.

  ppt52p lamtran89 11-07-2014 148 7   Download

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu với mục tiêu giúp người tham khảo hiểu những khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, cách mô tả một bức tranh tổng quan về một cơ sở dữ liệu, tổ chức, thao tác và ứng dụng của cơ sở dữ liệu.

  ppt22p lamtran89 11-07-2014 100 5   Download

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu gồm các nội dung chính là: Tổng quan về quản trị cơ sở dữ liệu, các hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu với ngôn ngữ cơ sở dữ liệu, tái cấu trúc hoạch định cơ sở dữ liệu,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 57 1   Download

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu gồm có 3 phần với những nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, các hoạt động quản trị cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf43p tradaviahe20 12-04-2021 12 2   Download

 • Bài giảng: Quản trị Cơ sở dữ liệu và Phần mềm ứng dụng trình bày các kiến thức về thiết kế CSDL quan hệ như: giới thiệu chung về thiết kế CSDL quan hệ, chuẩn hóa lược đồ quan hệ, ràng buộc toàn vẹn trong CSDL quan hệ.

  pdf87p thachoem88 03-11-2010 343 123   Download

 • Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle Chương 1 Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle nhằm giới thiệu về Oracle, các sản phẩm của Oracle, cài đặt Oracle 11g, sử dụng dịch vụ DBCA, tạo mới cơ sở dữ liệu, tạo database template, xóa cơ sở dữ liệu. Được thành lập năm 1977, do Larry Ellison giai đoạn đầu thành lập, sản phẩm chủ yếu của Oracle là về hệ quản trị CSDL. Từ năm 1989 bắt đầu phát triển các ứng dụng lớn dùng trong doanh nghiệp.

  pdf26p model_12 23-04-2014 301 78   Download

 • Trong chương 4 Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle lần lượt trình bày kiến thức về: Tablespace, Schema, Table, Constraint, Index, View, Synonym, Data dictionary. Tablespace là đơn vị logic bên trong một cơ sở dữ liệu, nhóm các đối tượng để dễ quản lý. Một tablespace có thể không chứa hoặc chứa nhiều segment.

  pdf30p model_12 23-04-2014 201 67   Download

 • Sau khi học xong bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, sinh viên có thể: Xây dựng cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị CSDL Oracle 11g, thực hiện các thao tác cơ bản về quản trị trên hệ quản trị CSDL Oracle 11g, xây dựng các hàm, thủ tục,... theo yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống sử dụng ngôn ngữ PL/SQL.

  pdf9p model_12 23-04-2014 233 42   Download

 • Nội dung cơ bản của Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Chương 11 An ninh cơ sở dữ liệu nhằm trình bày về an ninh cơ sở dữ liệu là một vấn đề quan trọng trong việc quản lý cơ sở dữ liệu vì yếu tố nhạy cảm và độ quan trọng của dữ liệu và thông tin nhất là trong các tổ chức, doanh nghiệp. Dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu thường là cực kì quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của tổ chức, ảnh hưởng đến lợi nhuận và liên quan đến tài sản của tổ chức.

  ppt29p xuanlan_12 25-04-2014 128 19   Download

 • Mục tiêu chính của chương 8 Các kỹ thuật phục hồi của cơ sở dữ liệu nằm trong bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu trình bày về lịch trình khả năng phục hồi, tổng quan về phục hồi, kĩ thuật phục hồi dựa trên Deferred Update, kĩ thuật phục hồi dựa trên Immediate Update và kĩ thuật phục hồi dựa trên Shadow Paging.

  ppt74p xuanlan_12 25-04-2014 80 8   Download

 • Nội dung Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Chương 1 Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu nhằm giúp sinh viên khái niệm, vai trò, kiến trúc của cơ sở dữ liệu. Vai trò, chức năng, cách thức sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Microsoft SQL Server).

  ppt7p xuanlan_12 25-04-2014 94 3   Download

 • Trong chương 2 Tổng quan hệ cơ sở dữ liệu thuộc bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu nhằm giới thiệu và khái niệm cơ bản, sự phát triển của hệ quản trị cơ sở dự liệu. Hệ cơ sở dữ liệu trong quy trình phát triển phần mềm, lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phân loại các hệ cơ sở dữ liệu.

  ppt32p xuanlan_12 25-04-2014 82 3   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 3 Transaction thuộc bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu nhằm giới thiệu về Giao dịch (Transaction), các tính chất của giao dịch, các thành phần xử lý giao dịch trong HQT CSDL, các trạng thái của giao dịch.

  ppt89p xuanlan_12 25-04-2014 92 2   Download

 • Trong Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Chương 4 Điều khiển song hành giao tác nhằm trình bày về kỹ thuật khóa, khóa nhị phân khóa đọc, ghi, kỹ thuật nhãn thời gian, kỹ thuật ứng dụng nhiều phiên bản.

  ppt84p xuanlan_12 25-04-2014 70 4   Download

 • Mục đích của bài học là: Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, trang bị những hiểu biết cơ bản về quản trị, lập trình CSDL thông qua hệ quản trị SQL Server,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 74 4   Download

 • Bài giảng Microsoft visual foxpro 6.0 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trang bị cho học viên cách sử dụng và khai thác Visual Foxpro, các khái niệm về CSDL, Hệ Quản trị CSDL và các thao tác trên CSDL, làm quen với kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, hướng sự kiện.

  ppt42p robowonder 11-06-2011 687 195   Download

 • Nội dung chính cảu chương 2 Cơ bản về SQL nằm trong bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle giới thiệu về SQL, DML, DDL, tối ưu hóa câu lệnh SQL. SQL ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc là một loại ngôn ngữ máy tính phổ biến để tạo, sửa, và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ngôn ngữ này phát triển vượt xa so với mục đích ban đầu là để phục vụ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng-quan hệ. Nó là một tiêu chuẩn ANSI/ISO.

  pdf33p model_12 23-04-2014 233 73   Download

 • Chương 6 Ngôn ngữ PL/SQL nằm trong bộ bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle trình bày PL/SQL là gì? Cấu trúc khối lệnh của PL/SQL, biến số, hằng số Phép gán, các phép toán, cấu trúc điều khiển: điều kiện rẽ nhánh, lặp Con trỏ Hàm và thủ tục Trigger Package.

  pdf43p model_12 23-04-2014 164 60   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản trị cơ sở dữ liệu
p_strCode=baigiangquantricosodulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2