intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính tiền tệ

Xem 1-20 trên 1756 kết quả Bài giảng Tài chính tiền tệ
 • Bài giảng Mô hình định giá tài sản - Chương 2: Các kỹ thuật định giá cốt lõi. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khung định giá; mô hình định giá; chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp; mô hình kinh tế-lợi nhuận chiết khấu; tổ chức lại báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p colinhthu 12-08-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng cầu và sản lượng cân bằng; chính sách tài khóa; mối quan hệ giữa tiêu dùng và tiết kiệm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p hidetoshidekisugi 15-06-2022 18 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô 1 - Chương 5: Mô hình IS - LM và sự phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mô hình IS - LM; phân tích tác động của chính sách kinh tế vĩ mô trên mô hình IS - LM;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 15-06-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công - Chương 5: Phân tích báo cáo tài chính trong khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: ý nghĩa, nhiệm vụ và nguồn thông tin phân tích; phân tích báo cáo tình hình tài chính; phân tích báo cáo kết quả hoạt động; phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; phân tích tình hình tăng trưởng khu vực công; phân tích rủi ro tài chính của khu vực công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 2: Chính sách kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mục tiêu của chính sách điều chỉnh trong nền kinh tế mở; chính sách kinh tế vĩ mô trong trường hợp vốn quốc tế lưu động không hoàn hảo; chính sách kinh tế vĩ mô trong trường hợp vốn lưu động hoàn hảo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 15-06-2022 10 2   Download

 • Bài giảng "Nhập môn tài chính tiền tệ" có nội dung gồm 10 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; ngân sách nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng; thị trường tài chính; các tổ chức tài chính trung gian; ngân hàng trung ương; tài chính quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích các nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn; phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán; phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh; phân tích khả năng tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf71p hidetoshidekisugi 16-06-2022 12 1   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế - Chương 4: Quản lý nhà nước về kinh tế trong một số lĩnh vực chủ yếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài chính - tiền tệ; quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư; quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế đối ngoại; quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thương mại; quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước;...

  pdf7p hidetoshidekisugi 16-06-2022 13 2   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về kinh tế - Chương 3: Quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thương mại; quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư; quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài chính - tiền tệ; quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế đối ngoại; quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ; quản lý nhà nước đối với tài nguyên và môi trường;...

  pdf35p hidetoshidekisugi 16-06-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Phân tích chính sách kinh tế, thương mại - Chương 4: Phân tích tác động của một số chính sách kinh tế chủ yếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: phân tích tác động của chính sách cơ cấu kinh tế; phân tích tác động của chính sách kinh tế đối ngoại; phân tích tác động của chính sách chống độc quyền và khuyến khích cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 16-06-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 Tổng hợp cân đối kế toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề chung; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf32p tomjerry010 14-06-2022 27 3   Download

 • Bài giảng Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính cung cấp cho học viên những kiến thức về: thực hành lập kế hoạch kiểm toán; thực hành kiểm toán tài sản; thực hành kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; thực hành kiểm toán doanh thu và chi phí; thực hành kiểm toán lưu chuyển tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf29p charaznable 06-06-2022 34 4   Download

 • Học phần nguyên lý kế toán là môn học bắt buộc trong chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho khối ngành kinh tế nói chung và cũng là môn học tiên quyết để học các môn chuyên ngành của ngành kế toán, tài chính nói riêng. Học phần này cung cấp kiến thức cơ bản cho người học bắt đầu làm quen với các môn học liên quan đến kế toán. Bài viết "Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy học phần Nguyên lý kế toán" nhằm chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong việc giảng dạy môn học này một cách hiệu quả.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 26 1   Download

 • Học phần thuế giảng dạy cho ngành Kế toán – Tài chính yêu cầu trang bị nền tảng lý thuyết và khả năng ứng dụng vào thực tiễn phong phú cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế. Trong bài viết "Kinh nghiệm áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực đối với học phần Thuế của lớp học đông sinh viên ngành Kế toán – Tài chính", với đặc điểm người học là sinh viên chưa có hiểu biết về thực tế kinh doanh, lớp học đông, tác giả đưa ra một số cách thức áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, bao gồm đặt tình huống giải quyết vấn đề trên lớp và thảo luận nhóm.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 37 1   Download

 • Bài giảng Báo cáo tài chính hợp nhất: Chương 3. Chương này có nội dung trình bày tổng quan về lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; nguyên tắc điều chỉnh ảnh hưởng từ giao dịch mua, thanh lý công ty con trong kỳ đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất; phương pháp lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p charaznable 06-06-2022 9 1   Download

 • Lecture The economics of Money, Banking and Financial markets - Chapter 1: Why Study Money, Banking, and Financial Markets? In this chapter, the following content will be discussed: Why study financial markets? Why study banking and financial institutions? Why study money and monetary policy?

  ppt13p runordie1 10-05-2022 8 1   Download

 • Lecture The economics of Money, Banking and Financial markets - Chapter 3: What Is Money? In this chapter we develop precise definitions by exploring the functions of money, looking at why and how it promotes economic efficiency, tracing how its forms have evolved over time, and examining how money is currently measured.

  ppt5p runordie1 10-05-2022 10 1   Download

 • Lecture The economics of Money, Banking and Financial markets: Chapter 4 Understanding Interest Rates. After studying this chapter you should be able to: detail the present value concept and the meaning of the term interest rate; discern among the ways of measuring the interest rate: the yield to maturity, the current yield, and the yield on a discount basis; illustrate how bond prices and interest rates are negatively related: when interest rates rise, bond prices fall, and vice versa;…

  ppt14p runordie1 10-05-2022 2 1   Download

 • Lecture The economics of Money, Banking and Financial markets: Chapter 5 The Behaviour of Interest Rates. In this chapter we will act as if there is only one type of security and one interest rate in the entire economy. In the following chapter, we expand our analysis to look at why interest rates on different types of securities differ.

  ppt26p runordie1 10-05-2022 7 1   Download

 • Lecture The economics of Money, Banking and Financial markets: Chapter 6 - The risk and term structure of interest rates. In this chapter we examine the sources and causes of fluctuations in interest rates relative to one another and look at a number of theories that explain these fluctuations.

  ppt23p runordie1 10-05-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Tài chính tiền tệ
p_strCode=baigiangtaichinhtiente

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2