intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thuế ứng dụng chương 5

Xem 1-7 trên 7 kết quả Bài giảng Thuế ứng dụng chương 5
 • Chương 5 Thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc bài giảng Thuế ứng dụng gồm các nội dung chính sau sẽ giúp các bạn hiểu thêm hơn về thuế: Khái niệm, vai trò của thuế, đối tượng nộp thuế TNDN, căn cứ và phương pháp tính thuế TNDN, đăng ký, kê khai, nộp, quyết toán thuế TNDN, miễn, giảm thuế TNDN.

  ppt25p muadongcotuyet 01-04-2014 87 13   Download

 • Bài giảng học phần "Báo cáo thuế - Chương 5: Thuế thu nhập doanh nghiệp" trình bày các nội dung: Khái niệm, mục đích, đối tượng nộp thuế TNDN, phương pháp và căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p thangnamvoiva22 03-10-2016 71 11   Download

 • Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng (Supply chain management). Nội dung chính trong chương này gồm có: Chuỗi cung ứng, quản lý chuỗi cung ứng, chuỗi cung ứng trong xây dựng, đo lường sự thực hiện của chuỗi cung ứng, ảnh hưởng “roi bò”, sản phẩm và chuỗi cung ứng, “thuê ngoài”. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p tangtuy20 26-07-2016 37 2   Download

 • Chương 5 - Chiến lược mua và thuê ngoài (Procurement and Outsourcing strategies). Nội dung chính trong chương này: Lợi ích và rủi ro của thuê ngoài, mô hình cho quyết định mua hay sản xuất, chiến lược mua hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt43p tangtuy18 12-07-2016 120 24   Download

 • Bài giảng Chương 5.2: Kế toán nợ phải trả trình bày các nội dung trong ứng dụng hệ thống tài khoản kế toán bao gồm các nội dung như phải trả người bán, thuế và các khoản phải nộp ngân sách, phải trả người lao động, vay, chi phí phải trả, dự phòng phải trả.

  pdf29p hoa_khoai91 12-06-2014 99 9   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán nợ phải trả" cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế, tổ chức lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p bautroibinhyen11 25-12-2016 42 1   Download

 • Hoạt động ngăn ngừa (ví dụ) Đội dự án có thể bị chậm so với lịch trình trong giai đoạn xây dựng phần mềm vì các nhà lập trình đang ở trong giai đoạn rất khó mã các chương trình hơn dự đoán. Xác suất khoảng 30 % là nhân viên hiện tại không thể đáp ứng các sự kiện sắp tới đúng hạn. Hành động ngăn ngừa có thể gồm: Đưa ra đào tạo bổ sung cho các lập trình viên (để giảm rủi ro tiềm năng) hoặc  Thuê hợp đồng với các lập trình viên có nhiều kinh nghiệm...

  pdf12p zues09 07-07-2011 58 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Thuế ứng dụng chương 5
p_strCode=baigiangthueungdungchuong5

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2