intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management): Chương 5 - Đường Võ Hùng

Chia sẻ: Tằng Túy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:43

0
123
lượt xem
24
download

Bài giảng Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management): Chương 5 - Đường Võ Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 - Chiến lược mua và thuê ngoài (Procurement and Outsourcing strategies). Nội dung chính trong chương này: Lợi ích và rủi ro của thuê ngoài, mô hình cho quyết định mua hay sản xuất, chiến lược mua hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain Management): Chương 5 - Đường Võ Hùng

 1. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. Chương 5  CHIẾN LƯỢC MUA HÀNG &   THUÊ NGOÀI (Procurement & Outsourcing Strategy ) GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  1/43
 2. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. Nội Dung  1. Giới thiệu 2. Lợi ích và rủi ro của thuê ngoài 3. Mô hình cho quyết định mua hay sản xuất 4. Chiến lược mua hàng 5. Thảo luận GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  2/43
 3. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 1. GIỚI THIỆU + Chiến lược gia công (mua) ngoài phát triển trong nhiều  năm trở lại đây, và trở thành chiến lược quan trọng, + Hiện nay, các nhà sản xuất linh kiện (OEM) trở nên phổ  biến hỗ trợ cho chiến lược thuê ngoài, + Nhiều ngành công nghiệp sản xuất chọn gia công chi  tiết bên ngoài như là giải pháp tranh thủ về mặt thời gian. Ví dụ: thời trang (Nike tất cả SX được thuê ngoài); điện  tử (Apple hơn 70% linh kiện được mua ngoài, Cisco có rất  nhiều nhà cung cấp trên toàn thế giới). GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  3/43
 4. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 1. GIỚI THIỆU + Nhiều công đoạn có thể gia công ngoài như thiết kế,… Nhiều công ty của Đài Loan thiết kế và SX gia công  laptop; nhiều thương hiệu lớn (Hewlett­Packard,  PalmOne) hợp tác với một số nhà cung cấp ở châu Á về  thiết kế bộ hỗ trợ xử lý kỹ thuật số cá nhân (personal  digital assistants – PDAs) GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  4/43
 5. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 1. GIỚI THIỆU + Những câu hỏi liên quan đến thuê ngoài: ­Tại sao nhiều công ty hiện đại lại chọn chiến lược thuê  ngoài (kể cả đổi mới) đến các nhà SX ở châu Á? ­ Những rủi ro liên quan? ­ Việc thuê ngoài có phụ thuộc vào đặc tính của SP, việc  phụ thuộc này như thế nào? GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  5/43
 6. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 1. GIỚI THIỆU + Những điểm mấu chốt trong chiến lược thuê ngoài (để  trả lời các câu hỏi trên): ­ Quyết định mua hay sản xuất: xác định những thuận lợi  cũng như rủi ro liên quan đến thuê ngoài, đồng thời xác  định quy trình cho quyết định mua hay SX. ­ Chiến lược mua hàng hiệu quả: xác định quy trình xây  dựng chiến lược mua hàng phù hợp, kết nối chiến lược  mua hàng và chiến lược thuê ngoài,… GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  6/43
 7. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 1. GIỚI THIỆU + Những điểm mấu chốt trong chiến lược thuê ngoài (để  trả lời các câu hỏi trên): ­ Quy trình mua hàng: phong phú và đa dạng (nhiều nhà  cung cấp), từ khi hình thức mua hàng online được sử dụng   quy trình mua hàng đã thay đổi và cập nhật bằng nhiều  hình thức mua hàng trên mạng (độc lập mạng công cộng,  tư nhân, hợp tác,…), công tác mua hàng cũng mở ra nhiều  cơ hội, và thách thức khi có nhiều nhà cung cấp sẵn sàng  hợp tác bán hàng,… GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  7/43
 8. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 2. LỢI ÍCH VÀ RỦI RO CỦA THUÊ NGOÀI + Lợi ích ­ Lợi ích về quy mô (economies of scale): Nếu kết hợp được nhiều lô hàng (kể cả thu mua và SX)  sẽ giảm được chi phí,… ­ Hiệu ứng dự trữ hàng hóa (risk pooling):  Nhu cầu bất định sẽ được chuyển cho bên cung cấp  (contract equipment manufacturers–CEMs)  bên cung  cấp sẽ lợi dụng hiệu ứng dự trữ hàng hóa cung cấp cho  nhiều nhà SX  tiết giảm lượng dự trữ nhưng vẫn đáp  ứng được nhu cầu SX. GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  8/43
 9. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 2. LỢI ÍCH VÀ RỦI RO CỦA THUÊ NGOÀI + Lợi ích ­ Giảm chi phí đầu tư (reduce capital investment): Việc đầu tư sẽ được tiết giảm khi chuyển các đơn hàng  sang CEMs. Mặt khác, các CEMs cũng có lợi về đầu tư khi  cung cấp nhiều đơn hàng hơn cho nhiều khách hàng (quy  mô) ­ Tập trung vào năng lực chính (focus on core competency): Bên mua có thể sẽ tập trung vào thế mạnh để cạnh tranh   tạo ra sự khác biệt đối với các đối thủ. GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  9/43
 10. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 2. LỢI ÍCH VÀ RỦI RO CỦA THUÊ NGOÀI + Lợi ích ­ Gia tăng sự linh hoạt (increased flexibility): Có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn;  Tận dụng tốt kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm về công  nghệ của nhà cung cấp SX và phát triển SP nhanh hơn;  Có khả năng đánh giá và tiếp quản tốt công nghệ và đổi  mới; Đánh giá tốt những ngành công nghiệp cụ thể về khả  năng công nghệ thay đổi, cũng như chu kỷ sống của sản  GV: Đẩ ph ườm. ng Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  10/43
 11. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 2. LỢI ÍCH VÀ RỦI RO CỦA THUÊ NGOÀI + Rủi ro ­ Mất bí mật cạnh tranh (loss of competitive knowledge): Nếu gia công ngoài những chi tiết quan trọng có thể tạo  cơ hội cho đối thủ biết bí mật của SP;  Có thể doanh nghiệp mất cơ hội tự giới thiệu thiết kế  mới, mà có thể phải kết hợp với các nhà cung cấp; Nếu gia công ngoài quá nhiều chi tiết từ nhiều nhà cung  cấp khác nhau sẽ đánh mất cơ hội phát triển đổi mới và  những giải pháp vận hành đòi hỏi đa chức năng phối hợp, … GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  11/43
 12. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 2. LỢI ÍCH VÀ RỦI RO CỦA THUÊ NGOÀI + Rủi ro ­ Mâu thuẫn giữa các mục tiêu (conflicting objectives): Vấn đề về nhu cầu: khi nhu cầu cao (kinh tế thuận lợi)  bên mua sẵn sàng ký kết những hợp đồng dài hạn, nhưng  khi bất lợi về kinh tế  nhu cầu giảm, những hợp đồng  dài hạn có thể gây ra rủi ro về tài chính nghiêm trọng,… Vấn đề về thiết kế: bên mua muốn linh hoạt đối với SP và  tích cực trong thiết kế mới, trong khi đó bên cung cấp tập  trung vào việc tiết giảm chi phí nên có thể làm chậm quá  trình thiết kế mới,… GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  12/43
 13. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 2. LỢI ÍCH VÀ RỦI RO CỦA THUÊ NGOÀI Ví dụ: về bài toán thuê ngoài của IBM ­ Quyết định thâm nhập thị trường PC cuối năm 1981 ­ Thiếu nền tảng trong thiết kết và SX PC  gia công  ngoài nhiều cụm chi tiết quan trọng để tranh thủ thời gian, ­ Chiếm 40% thị phần PC năm 1985 (cạnh tranh với Apple  – nhà SX máy tính hàng đầu lúc đó), ­ Vấn đề xảy ra khi hãng Compaq nhảy vào cạnh tranh thị  phần PC, và sử dụng chung các nhà cung cấp với IBM, GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  13/43
 14. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 2. LỢI ÍCH VÀ RỦI RO CỦA THUÊ NGOÀI Ví dụ: về bài toán thuê ngoài của IBM ­ Trong vòng 10 năm sau, IBM cố gắng kiểm soát và lấy  lại thị thị phần, ­ IBM giới thiệu một thế hệ máy tính mới PS/2, với độc  quyền về thiết kế và một hệ thống vận hành gọi là OS/2,  những công ty khác không hưởng ứng theo thế hệ PC mới  này  nên IBM vẫn vượt trội trên thị trường về thế hệ  PC này, nhưng thiếu nhà cung cấp  1995 thị phần của  IBM chỉ còn dưới 8% (kém Compaq) GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  14/43
 15. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 2. LỢI ÍCH VÀ RỦI RO CỦA THUÊ NGOÀI Ví dụ: về bài toán thuê ngoài của Cisco ­ Vào năm 2000, Cisco buộc thông báo có 2 tỷ USD hàng  tồn kho lỗi thời và sa thải 8500 nhân viên. ­ Hậu quả trên là do Cisco không thích ứng kịp khi nhu cầu  về hạ tầng viễn thông giảm, ­ Cisco sử dụng mạng cung ứng toàn cầu (thuê ngoài) với  thời gian cung ứng dài, sửng dụng hợp đồng dài hạn,  không kịp thích ứng khi nhu cầu giảm nhanh GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  15/43
 16. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 3. MÔ HÌNH QUYẾT ĐỊNH MUA HAY SX Công ty quyết định linh kiện nào nên được SX và linh kiện  nào nên thuê ngoài  quyết định chiến lược, vận hành,… Tập trung vào năng lực cạnh tranh quan trọng: công ty  phải xác định được đâu là năng lực chính, và khi nào thì  thuê ngoài,… GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  16/43
 17. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 3. MÔ HÌNH QUYẾT ĐỊNH MUA HAY SX + Hai nguyên nhân chính cho vấn đề thuê ngoài: ­ Việc phụ thuộc vào năng lực SX:  Công ty phải có kiến thức và những kỹ năng cần thiết để  SX các linh kiện, tất nhiên, có nhiều lý do không thể đảm  bảo được việc SX thì dùng chính sách thuê ngoài. ­ Việc phụ thuộc vào con người Khi công ty không có đủ những con người cần thiết (kỹ  năng, kiến thức yêu cầu) để SX, thuê ngoài để cải thiện  những kỹ năng và kiến thức liên quan,… GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  17/43
 18. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 3. MÔ HÌNH QUYẾT ĐỊNH MUA HAY SX Quyết định thuê ngoài tại Toyota: ­ Khoảng 30% linh kiện SX tại chỗ ­ Động cơ: công ty đủ khả năng, 100 động cơ SX tại chỗ, ­ Chuyển giao: công ty đủ khả năng kiểm soát, thiết kế tất  cả các chi tiết, phụ thuộc vào năng lực của những nhà  cung cấp khi thuê ngoài, 70% linh kiện thuê ngoài, ­ Hệ thống điện: được các nhà cung cấp thiết kế và SX,  tất nhiên công ty có khả năng kiểm soát và hoàn toàn có  thể SX khi cần thiết,… GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  18/43
 19. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 3. MÔ HÌNH QUYẾT ĐỊNH MUA HAY SX Quyết định thuê ngoài tại Toyota: ­ Công ty muốn đa dạng hóa việc thuê ngoài tùy theo vai  trò chiến lược của các linh kiện, hoặc nhóm linh kiện,  thiết bị ­ Linh kiện nào công ty càng ít kiểm soát, hoặc năng lực  SX kém thì công ty càng có xu hướng thuê ngoài,.. GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  19/43
 20. Bộ môn Quản lý sản xuất và điều hành\Khoa Quản lý Công nghiệp\Đại học Bách khoa Tp. HCM. 3. MÔ HÌNH QUYẾT ĐỊNH MUA HAY SX + Cấu trúc và thiết kế sản phẩm: ­ Theo dạng độc lập (modular product): SP được lắp ráp từ  nhiều linh kiện khác nhau; mỗi linh kiện nên độc lập với  những linh kiện khác; linh kiện có thể thay thế, lắp lẫn;  sử dụng tiêu chuẩn hóa; định dạng SP theo yêu cầu khách  hàng;  Nếu thuê phần SX thì có thể giảm thiểu chi phí, nhưng  nếu công ty thuê luôn cả phần thiết kế thì có thể ẩn chứa  nhiều rủi ro (có thể đối thủ cạnh tranh sẽ lấy được thông  tin sản phẩm) GV: Đường Võ Hùng\Quản lý chuỗi cung ứng\Chương 5: Chiến lược mua hàng và thuê ngoài  20/43
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2