Bài giảng Thương mại quốc tế

Xem 1-20 trên 823 kết quả Bài giảng Thương mại quốc tế
 • Bài giảng Thương mại quốc tế nhằm trình bày các nội dung chính: Quan điểm kinh tế học và quan điểm luật học về thương mại quốc tế, các lĩnh vực của thương mại quốc tế và xu hướng phát triển của thương mại quốc tế hiện nay, nguồn của thương mại quốc tế.

  pdf9p acc_12 01-04-2014 242 56   Download

 • Bài giảng "Thương mại quốc tế - Chương 1: Tổng quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Toàn cầu hóa kinh tế thế giới, thương mại quốc tế và living standard của quốc gia, dòng di chuyển hàng hóa, dịch vụ, lao động và vốn quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt40p thangnamvoiva25 18-10-2016 51 8   Download

 • Bài giảng "Thương mại quốc tế - Chương 3: Lý thuyết chuẩn về Thương mại quốc tế" trình bày các nội dung: Giới hạn sản xuất khi chi phí tăng, đường cong bàng quan cộng đồng, cân bằng khi chưa có thương mại quốc tế, cơ sở và lợi ích từ thương mại khi chi phí tăng, thương mại dựa cơ sở vào khác biệt về thị hiếu.

  ppt32p thangnamvoiva25 18-10-2016 34 5   Download

 • Bài giảng "Thương mại quốc tế - Chương 8: Các công cụ hạn chế thương mại quốc tế - Thuế quan" trình bày các nội dung: Các loại thuế quan, phân tích cân bằng cục bộ của thuế quan, lý thuyết cơ cấu thuế quan, phân tích cân bằng tổng quát của thuế quan trong quốc gia nhỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt50p thangnamvoiva25 18-10-2016 40 5   Download

 • Bài giảng "Thương mại quốc tế - Chương 2: Qui luật lợi thế so sánh" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể: Hiểu qui luật lợi thế so sánh, hiểu quan hệ giữa chi phí cơ hội và giá so sánh hàng hóa, giải thích cơ sở của thương mại quốc tế và trình bày các lợi ích có từ thương mại quốc tế trong điều kiện chi phí không đổi.

  ppt82p thangnamvoiva25 18-10-2016 20 3   Download

 • Bài giảng "Thương mại quốc tế - Chương 4: Cầu và cung - Đường cong ngoại thương & Tỷ lệ thương mại" trình bày các nội dung: Giá hàng hóa so sánh cân bằng khi có ngoại thương - Phân tích cân bằng cục bộ, đường cong ngoại thương, giá hàng hóa so sánh cân bằng khi có ngoại thương-Phân tích cân bằng tổng quát,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p thangnamvoiva25 18-10-2016 23 2   Download

 • Bài giảng "Thương mại quốc tế - Chương 5: Nguồn lực sản xuất thiên phú và Học thuyết H-O" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giả thiết của học thuyết H-O, yếu tố thâm dụng, yếu tố dư thừa và hình dạng của đường giới hạn sản xuất, nguồn lực sản xuất thiên phú và học thuyết H-O,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt16p thangnamvoiva25 18-10-2016 19 2   Download

 • Bài giảng "Thương mại quốc tế - Chương 10: Hội nhập Kinh tế - Đồng minh thuế quan và khu thương mại tự do " trình bày các nội dung: Các cấp độ hội nhập kinh tế, tạo lập thương mại quốc tế, chuyển hướng thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt82p thangnamvoiva25 18-10-2016 15 2   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 6: Các phương thức kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu trình bày giao dịch thông thường, các hình thức giao dịch, các hình thức đàm phán, ký kết hợp đồng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Kinh tế.

  ppt31p duongxuan92 23-05-2014 172 16   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 1: Các điều kiện thương mại quốc tế tìm hiểu 1 tập quán mua bán quốc tế được các quốc gia áp dụng rộng rãi trong giao nhận hàng hóa: “Các điều kiện thương mại quốc tế” (International commercial terms – Incoterms), vận dụng Incoterms vào trong hợp đồng xuất nhập khẩu, lập bảng báo giá xuất nhập khẩu, xác định thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa trong thương mại quốc tế.

  ppt137p duongxuan92 23-05-2014 97 16   Download

 • Chương 5 Lý thuyết thương mại quốc tế nhằm giải thích lý do tại sao lại có lợi khi một nước tham gia vào thương mại quốc tế, giúp các nước xây dựng chính sách kinh tế của họ, giải thích mô hình của thương mại quốc tế trong nền kinh tế thế giới.

  pdf13p four_12 24-03-2014 71 16   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 6: Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trình bày thực hiện hợp đồng xuất khẩu, làm thủ tục xuất khẩu, chuẩn bị hàng xuất khẩu, làm thủ tục hải quan xuất khẩu, thuê phương tiện vận chuyển, mua bảo hiểm hàng hóa, thực hiện hợp đồng nhập khẩu,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  pdf32p duongxuan92 23-05-2014 71 11   Download

 • Chương 6 Kinh tế chính trị trong thương mại quốc tế nhằm giới thiệu về thương mại tự do, các công cụ trong chính sách thương mại, những trường hợp can thiệp của chính phủ.

  pdf12p four_12 24-03-2014 102 10   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 2: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phân tích tính pháp lý của hợp đồng xuất nhập khẩu, tìm hiểu nội dung các điều khoản của hợp đồng xuất nhập khẩu. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  ppt64p duongxuan92 23-05-2014 82 10   Download

 • Nội dung bài bài giảng Thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương trình bày các cơ sở kinh tế của thương mại quốc tế, lý thuyết lợi thế, vấn đề bảo hộ mậu dịch, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán.

  pdf29p vespa_12 15-04-2014 69 7   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 4: Các phương thức thanh toán quốc tế tìm hiểu tỷ giá hối đoái và ảnh hưởng của tỷ giá đối với hoạt động xuất nhập khẩu, tìm hiểu hối phiếu trong Công ước Geneve, vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  ppt70p duongxuan92 23-05-2014 52 7   Download

 • Mục tiêu của chương này trong môn thương mại quốc tế là rà soát việc hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam theo trục thời gian từ năm 1988 đến nay, ưu tiên xem xét giai đoạn sau năm 2001. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf48p daisyshop 28-07-2010 658 325   Download

 • Thương mại quốc tế là hình thức quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện sớm nhất có vai trò quan trọng đối với kinh tế từng quốc gia và kinh tế thế giới. Tài liệu này sẽ giúp các bạn nắm thêm nội dung môn thương mại quốc tế. Mời các bạn tham khảo

  ppt44p thanhcharlytran 25-12-2010 579 218   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế của ThS Nguyễn Xuân Hiệp trình bày các nội dung như: tổng quan về Luật thương mại quốc tế, chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, chế độ pháp lý về vận tải hàng hoá quốc tế, chế độ pháp lý về bảo hiểm hàng hóa, chế độ pháp lý về thanh toán quốc tế, chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt248p ntdong92 21-10-2012 582 211   Download

 • Phương thức giao dịch là những cách mà người mua và người bán sử dụng để giao dịch với nhau. Phương thức giao dịch quyết định địa điểm, cách thức giao dịch hai bên...đó là khái niệm chung trong chương 2 Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới thuộc bài giảng Nghiệp vụ thương mại quốc tế.

  pdf79p next_12 17-04-2014 339 77   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Bài giảng Thương mại quốc tế
p_strCode=baigiangthuongmaiquocte

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản