intTypePromotion=3

Bài giảng Tin học 11 Bài 17

Xem 1-6 trên 6 kết quả Bài giảng Tin học 11 Bài 17
 • Hệ thống những bài giảng Tin học lớp 11 bài Chương trình con và phân loại giúp HS tìm hiểu trước bài học, GV sử dụng làm tư liệu tham khảo khi chuẩn bị bài.

  ppt22p kieule99 02-04-2014 434 108   Download

 • I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Khái niệm về bảng tính - Biết được các tính năng chung của chươ ng trình bảng tính II. NỘI DUNG BÀI MỚI: TIẾT 48. BÀI 17. PHẦN LÝ THUYẾT Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1:Chương trình bàn tính. a, Giao diện: Màn hình làm việc của chương trình bàn tính là các trang tính HS đọc sgk quan sát nghe ghi chép có dạng bảng được chia thành nhiều hàng, cột và ô dữ liệu được lưu giữ và hiển thị trong các ô này. b.Dữ liệu: Chương trình bàn tính...

  pdf0p abcdef_49 11-11-2011 121 15   Download

 • Bài giảng Điện tử Tin học lớp 11 - Bài 17: Kiểu dữ liệu tệp và khai báo với tệp, giới thiệu vai trò kiểu tiệp, khai báo tệp văn bản, thao tác với tệp. Chúc các em học tốt.

  ppt13p thanhtpc 25-04-2014 46 5   Download

 • Các phương pháp truyền số liệu (Transmission Mode) Có 2 cách truyền thông tin nối tiếp là: dị bộ và đồng bộ. - Truyền dị bộ (Asynchronuos): Star Kí tự Parity Stop Ngoài các bit tin (ký tự) phải thêm các bit khung (start, parity, stop) để nhận biết đầu kí tự, cuối kí tự và kiểm tra parity để phát hiện lỗi đường truyền. 8 -70% Nếu kí tự 8 bit, hiệu suất 11 đường truyền Hiệu suất thấp do nhận biết từng kí tự.

  pdf12p vteo20 02-10-2010 175 58   Download

 • Buổi thực hành thứ 11 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 BẢNG QUY ĐỊNH TRỌNG TẢI CHO MỖI LOẠI XE LOẠI XE 50 51 52 53 TRỌNG TẢI ĐƠN VỊ TỔNG TIỀN BẢNG THỐNG KÊ THEO LỘ TRÌNH LỘ TRÌNH HANOI NHATRANG HUE DALAT CÒN LẠI SỐ CHUYẾN BẢNG ĐƠN GIÁ VÀ THỜI GIAN QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH ĐƠN GIÁ A ĐƠN GIÁ B THỜI GIAN DALAT NHATRANG 15000 13000 3 18500 17800 4 HUE HANOI CANTHO...

  pdf7p myxaodon13 22-11-2011 138 31   Download

 • 1 package com.msi.androidrss; 2 3 4 import java.util.List; 5 import java.util.Vector; 6 import com.msi.androidrss.RSSItem; 7 8 public class RSSFeed 9 { 10 private String _title = null; 11 private String _pubdate = null; 12 private int _itemcount = 0; 13 private List _itemlist; 14 15 16 RSSFeed() 17 { 18 _itemlist = new Vector(0); 19 } 20 int addItem(RSSItem item) 21 { 22 _itemlist.add(item); 23 _itemcount++; 24 return _itemcount; 25 } 26 RSSItem getItem(int location) 27 { 28 return _itemlist.

  pdf20p abcdef_45 29-10-2011 61 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=Bài giảng Tin học 11 Bài 17
p_strCode=baigiangtinhoc11bai17

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản