intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng xủ lý chất thải

Xem 1-0 trên 0 kết quả Bài giảng xủ lý chất thải
 • Bài giảng Quản lý chất thải nhựa và túi ni lông tại Việt Nam tập trung trình bày các nội dung: tổng quan về tình hình phát sinh, thu gom, xử lý và tái chế chất thải nhựa; chính sách, quy định trong công tác quản lý chất thải nhựa và túi ni lông; kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quản lý chất thải (gồm cả chất thải nhựa); đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý.

  pdf24p thanhthanh191 21-06-2022 12 2   Download

 • Bài giảng "Hiện trạng, chính sách quản lý chất thải rắn tại Việt Nam và tiềm năng thu hồi năng lượng từ chất thải rắn" tập trung trình bày 5 nội dung chính: tổng quan tình hình phát sinh và xử lý chất thải rắn, văn bản và chính sách liên quan, hiện trạng và tiềm năng thu hồi năng lượng từ xử lý CTR, khó khăn và vướng mắc, đề xuất và kiến nghị. Mời bạn tham khảo.

  pdf21p thanhthanh191 21-06-2022 12 3   Download

 • Bài giảng Vi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và phân loại chất thải chăn nuôi; Đặc điểm của chất thải; Ứng dụng vsv trong xử lý chất thải chăn nuôi: Lên men hiếu khí, lên men yếm khí, sử dụng chế phẩm vi sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tomjerry010 14-06-2022 10 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguồn thải gây ô nhiễm không khí; Các tC; Tiêu chuẩn chất lượng không khí; Kiểm soát ô nhiễm không khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p hoathachthao090 10-02-2022 8 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày nghiên cứu phương pháp xử lý rác thải bằng chế phẩm E.M (Effective Microorganism), phân tích hàm lượng mùn rác sau xử lý, từ đó đề xuất phương hướng tạo phân bón từ rác thải hữu cơ đã xử lý. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p redemption 20-12-2021 9 0   Download

 • Hóa học cơ bản là hệ thống các môn khoa học nghiên cứu về cấu tạo và tính chất hóa học và hóa lý của các hệ vật chất, cùng với các quy luật chi phối các quá trình biến đổi vật chất từ dạng này sang dạng khác. Bài viết trình bày sự cần thiết nâng cao chất lượng giảng dạy thực hành hóa cơ bản ở trường Đại học Nha Trang; Những vấn đề còn tồn tại trong công tác giảng dạy thực hành hóa cơ bản.

  pdf10p vibigates 04-11-2021 12 0   Download

 • Bài giảng "Vệ sinh thú y 2 (Veterinary Hygiene): Chương 7 Quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi" có nội dung trình bày về phân loại chất thải chăn nuôi; Chất thải rắn; Chất thải lỏng (nước thải); Chất thải khí (khí độc và mùi hôi);Một số phương pháp quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt12p retaliation 18-08-2021 42 5   Download

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.3 Hiện tượng Các-xtơ cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Các-xtơ (Karst); Điều kiện phát sinh, phát triển Các-xtơ; Các dạng hình thái Các-xtơ; Các nhân tố thúc đẩy quá trình Các-xtơ; Ảnh hưởng của Các-xtơ và biện pháp xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p ganuongmuoixa 13-08-2021 19 2   Download

 • Bài giảng Vi sinh môi trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Hình thái, cấu tạo của Vi sinh vật; Các quá trình sinh lý của Vi sinh vật; Phân giải, chuyển hóa vật chất và các chu trình sinh địa hóa; Vi sinh vật trong môi trường nước, đất và khí; Công nghệ Vi sinh vật trong xử lý nước thải; Công nghệ Vi sinh vật trong xử lý rác thải;...

  pdf304p ganuongmuoimatong 10-08-2021 19 2   Download

 • Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 1: Khái niệm cơ bản về xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên biết biến đổi các thành phần dễ phân hủy sinh học thành các sản phẩm cuối chấp nhận được; khử các chất dinh dưỡng như N, P; bắt giữa các chất rắn/hạt keo vào các hạt keo và hạt lơ lửng vào bông bùn sinh học hay màng sinh vật... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf68p xusong 21-07-2021 40 2   Download

 • Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 5: Hồ sinh học và các hệ thống xử lý tự nhiên có nội dung trình bày các kiến thức về xử lý nước thải bằng hồ sinh học tự nhiên, cơ chế hoạt động của hồ tùy tiện, thiết kế hồ sinh học, hệ thống xử lý nước thải tự nhiên đất ngập nước và cánh đồng tưới,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết dội dung bài giảng.

  pdf60p xusong 21-07-2021 25 1   Download

 • Bài giảng Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường - Chương 7: Phân hủy sinh học chất thải rắn có nội dung trình bày về các dòng vật chất chính trong quá trình xử lý sinh học chất hữu cơ trong chất thải rắn đô thị, sản xuất phân compost bằng phương pháp ủ hiếu khí,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết dội dung bài giảng.

  pdf119p xusong 21-07-2021 18 1   Download

 • Bài giảng Kiểm soát nhiễm khuẩn với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm nhiễm khuẩn bệnh viện, nguy cơ nhiễm khuẩn đối với người bệnh, nhân viên y tế, mục đích, chỉ định của các kỹ thuật phòng ngừa chuẩn, khử khuẩn tiệt khuẩn. Trình bày được cách phân loại và quản lý chất thải rắn trong y tế. Phòng và xử trí được các tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Thực hiện đúng các kỹ thuật nhằm phòng tránh nhiễm khuẩn bệnh viện. Phân loại đúng các chất thải y tế.

  pdf97p chuheodethuong25 13-07-2021 40 2   Download

 • Bài giảng Vệ sinh phòng bệnh với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được một số kiến thức cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khoẻ, mối liên quan giữa môi trường - sức khoẻ và biện pháp nâng cao sức khoẻ. Trình bày được các biện pháp dự phòng bệnh tật; các yếu tố nguy cơ gây bệnh thường gặp có liên quan đến sức khoẻ cá nhân và cộng đồng và đề xuất các biện pháp giải quyết. Trình bày được các biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ và cải tạo môi trường sống, đề phòng tai nạn và phòng bệnh, xử lý ổ dịch.

  pdf71p chuheodethuong25 13-07-2021 19 2   Download

 • Giáo trình mô đun Lựa chọn và xây dựng chuồng nuôi là một mô đun chuyên môn của nghề Nuôi trùn quế từ phân gia súc, gia cầm và chất thải nông nghiệp. Nội dung giảng dạy gồm 6 bài: Lựa chọn hình thức nuôi trùn; Nuôi trùn trong khay, chậu, thùng xốp; Nuôi trùn trên kệ nhiều tầng; Nuôi trùn trong ô chuồng; Nuôi trùn trên luống có mái che; Nuôi trùn trên luống không có mái che.

  pdf70p buctranhdo 02-07-2021 23 4   Download

 • Bài giảng Cơ chế phân giải chất hữu cơ hình thành khí sinh học trong quá trình xử lý chất thải chăn nuôi gồm các nội dung chính như: Mục tiêu xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ khí sinh học; Các điều kiện cần thiết cho quá trình lên men hình thành KSH trong bể phân giải; Những đặc điểm về chất thải chăn nuôi và chất hữu cơ; Phân giải chất hữu cơ hình thành KSH

  pdf34p buctranhdo 02-07-2021 10 0   Download

 • Bài giảng Rèn nghề chăn nuôi 2 với mục tiêu giúp người học áp dụng được các kiến thức về chăn nuôi gia cầm giống, gia cầm thương phẩm, (gà; ngan; vịt; chim bồ câu; chim trĩ). Người học đồng thời áp dụng được các kỹ năng bao gồm các kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng hàng ngày, điều trị một số bệnh thông thường, tiêm phòng, vệ sinh thú y. Ngoài ra, học phần này còn giúp người học rèn luyện thái độ thể hiện tinh thần tự học, tự nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm của cá nhân về giữ gìn và bảo vệ môi trường sống, môi trường chăn nuôi và tuân thủ pháp luật thú y trong chăn nuôi gia cầm.

  ppt52p buctranhdo 02-07-2021 37 2   Download

 • Tài liệu Quản lý chất thải y tế gồm các nội dung chính như sau: Phân định chất thải y tế, phân loại chất thải y tế, biểu tượng trên dụng cụ lưu chứa chất thải y tế, vị trí đặt bao bì, dụng cụ phân loại ctyt, thu gom chất thải y tế, lưu giữ chất thải y tế, vận chuyển chất thải y tế ra ngoài bệnh viện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p elysale 17-06-2021 64 3   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày tầm quan trọng của xử lý phân người, ảnh hưởng của sử dụng phân người chưa xử lý và phân loại các loại nhà tiêu hợp vệ sinh. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.

  pdf62p justiceleague 06-06-2021 21 0   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày đánh giá được chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, áp dụng được phương pháp xử lý chất thải, chất thải chăn nuôi, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và nhận thức được tầm quan trọng của việc vệ sinh chuồng trại chăn nuôi và xử lý rác thải đối với môi trường và sức khỏe con người. Mời các bạn tham khảo!

  pdf58p justiceleague 06-06-2021 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng xủ lý chất thải
p_strCode=baigiangxulychatthai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2