Bài thực hành cấu trúc dữ liệu

Xem 1-20 trên 144 kết quả Bài thực hành cấu trúc dữ liệu
 • Bài tập thực hành Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2014) gồm các bài tập thực hành và hướng dẫn được trình bày theo module tương ứng với các nội dung chính của môn học. Mỗi module được thiết kế cho thời lượng 4-5 tiết thực hành tại lớp với sự hướng dẫn của giảng viên. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf12p hoahue91 24-07-2014 53 19   Download

 • Quản lí thông tin số lượng sinh viên của từng lớp: tên lớp, số lượng sinh viên nam, số lượng sinh viên nữ. Tổ chức cấu trúc dữ liệu thích hợp để biểu diễn các thông tin trên và cài đặt các chức năng: a)Cập nhật thông tin số lượng sinh viên các lớp (thêm, sửa, xóa). b)Tính số lượng sinh viên tứng lớp = Số lượng nam + Số lượng nữ c)Tìm thông tin của một lớp (nhập tên lớp). d)In ra những lớp có số lượng sinh viên =100...

  doc10p ntcong91 26-04-2011 145 41   Download

 • Đề tài thực hành cấu trúc dữ liệu đã phân loại gửi đến các bạn độc giả tham khảo

  doc3p nolgefal 25-04-2011 149 38   Download

 • Bài tập 2: Minh họa chương trình quản lý sách đơn giản trong thư viện. Sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn để cài đặt danh sách chứa nội dung các cuốn sách. A. Thông tin liên quan đến một cuốn sách gồm: - Mã số sách - Tên sách - Tên tác giả - Nhà xuất bản - Năm xuất bản - Trạng thái sách: {TRUE: chưa mượn/ FALSE: đã mượn} B. Các thao tác trên danh sách này: 1. Khởi tạo danh sách a. Khởi tạo danh mục sách rỗng (chưa có sách) b. Đọc...

  pdf2p thangict93 30-01-2013 36 10   Download

 • Thiết lập website môn học. Sinh viên cần định kỳ đọc thông báo liên quan tới môn học tại đây. Nội dung website sẽ được cập nhật trong quá trình học. Sinh viên cần nộp các bài thực hành qua Bitbucket, tới cả giáo viên lý thuyết và giáo viên thực hành.

  pdf12p nobita_12 18-11-2013 38 10   Download

 • Bài tập 3.1: Viết chương trình tính giá trị biểu thức trung tố theo các yêu cầu sau: 1. Nhập biểu thức trung tố: toán hạng, toán tử và dấu ngoặc VD: (20+5)/5+(7-3)*100 2. Chuyển biểu thức trung tố thành hậu tố (xuất ra màn hình) VD: 20 5 + 5 / 7 3 – 100 * + 3. Tính giá trị của biểu thức hậu tố VD: (20+5)/5+(7-3)*100 = 405 Yêu cầu: Sinh viên cài đặt stack dùng danh sách liên kết: 1. Khai báo cấu trúc của phần tử trong DSLK dùng làm stack 2.

  pdf4p thangict93 30-01-2013 28 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật được tổng hợp các bài tập thực hành hữu ích và cần thiết, giúp các bạn thêm tài liệu để ôn tập, hệ thống kiến thức và làm thật tốt các dạng bài tập thực hành về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

  pdf13p thanhthienhoang23 14-05-2014 542 153   Download

 • Buổi giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật các thuật toán tìm kiếm...Dùng ngôn ngữ máy tính (C, Pascal,...) để diễn tả thuật toán, CTDL thành câu lệnh. Kỹ năng lập trình đòi hỏi cần học tập và thực hành (nhiều). Dùng phương pháp tinh chế từng bước để chuyển hoá bài toán sang mã chương trình cụ thể.

  ppt30p tanvui92 19-03-2011 374 146   Download

 • Tham khảo sách 'bài tập thực hành môn cấu trúc dữ liệu- khoa công nghệ thông tin', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p 123968574 19-06-2012 167 66   Download

 • Cấu trúc dữ liệu bài thực hành tuần 3 trình bày về ứng dụng danh sách liên kết kép, viết chương trình quản lý sinh viên. Gồm các chức năng: Nhập danh sách sinh viên, sửa thông tin sinh viên, xóa sinh viên, tìm thông tin của 1 sinh viên, tìm những sinh viên có điểm trung bình >5. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf5p ngoctamtam 25-10-2016 15 7   Download

 • Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách xây dựng cấu trúc dữ liệu và các chức năng nhập/xuất dữ liệu cho bài toán Xây dựng chương trình quản lý sinh viên. Với các bước hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu như thế trong tài liệu, hi vọng các bạn sẽ biết cách cách xây dựng cấu trúc dữ liệu và các chức năng nhập/xuất dữ liệu với các bài toán tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc29p hetiheti 04-03-2017 18 7   Download

 • Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: Hiểu được các thành phần của danh sách liên kết; thành thạo các thao tác trên danh sách liên kết: thêm phần tử, xóa phần tử, duyệt danh sách liên kết; áp dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết vào việc giải quyết một số bài toán đơn giản.

  pdf5p nhanmotchut_1 04-10-2016 30 4   Download

 • Bài giảng này nhắc lại những kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Trong chương này người học sẽ ôn tập lại các kiến thức về đệ qui, cấu trúc và con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf28p tangtuy18 21-07-2016 10 3   Download

 • Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: Hiểu được các thành phần của cây nhị phân tìm kiếm; thành thạo các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm: tạo cây, thêm phần tử, xóa phần tử, duyệt cây nhị phân tìm kiếm; áp dụng cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm vào việc giải quyết một số bài toán đơn giản.

  pdf8p nhanmotchut_1 04-10-2016 19 3   Download

 • Tài liệu Cấu trúc dữ liệu bài thực hành tuần 1 được thực hiện với các nội dung: Cài đặt các thuật toán sắp xếp trên mảng, Selectionsort, Insertsort, Interchangesort, Bubblesort, Quicksort, Heap sort. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf7p ngoctamtam 25-10-2016 13 3   Download

 • Tài liệu Cấu trúc dữ liệu bài thực hành tuần 2 trình bày về nội dung cài đặt cấu trúc dữ liệu của 1 nút, cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn, tạo 1 Dslk đơn rỗng, tạo 1 nút có trường info bằng x, tìm 1 phần tử có trường info bằng x, thêm 1 phần tử có khóa x vào danh sách, thêm 1 phần tử vào đầu danh sách, thêm 1 phần tử vào cuối danh sách, in ra các phần tử của danh sách, hủy phần tử đầu danh sách, sắp xếp danh sách liên kết đơn sử dụng Selection s...

  pdf4p ngoctamtam 25-10-2016 11 3   Download

 • Chương này cung cấp những kiến thức về danh sách liên kết trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Những nội dung chính gồm có: Cấp phát động và cấp phát tĩnh, con trỏ và cấp phát động, danh sách liên kết.

  pdf22p tangtuy18 21-07-2016 15 1   Download

 • Trong bài 6 sinh viên sẽ thực hành các thao tác về nén Huffman. Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có thể nắm rõ các bước của thuật toán nén huffman tĩnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p nhanmotchut_1 04-10-2016 10 5   Download

 • Viết chương trình quản lý lịch công tác trong tháng đơn giản: cho phép nhập vào nội dung công việc cần làm theo ngày, theo giờ.

  pdf2p thangict93 30-01-2013 20 3   Download

 • Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: Hiểu được các thao tác quay cây (quay trái, quay phải) để hiệu chỉnh cây thành cây cân bằng, cài đặt hoàn chỉnh cây cân bằng AVL. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p nhanmotchut_1 04-10-2016 14 3   Download

Đồng bộ tài khoản