Bản hiến pháp

Xem 1-20 trên 16501 kết quả Bản hiến pháp
 • Chính thể nước Việt Nam qua bốn bản Hiến pháp. “Công dân có quyền phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lí người có hành vi tham nhũng”. Để công dân yên tâm tham gia tích cực vào quá trình đấu tranh chống lại tội phạm mà người thực hiện là người có chức vụ quyền hạn có thể gây sức ép, nguy hiểm cho họ,...

  pdf8p duongphuongtim 23-04-2013 25 7   Download

 • Những gì chưa trả được người ta gọi là nợ. Lịch sử gồm nhiều điều đã biết và vô vàn ẩn số mà chúng ta chưa biết, những sự thật ấy nếu được nghiên cứu và phổ biến một cách trung thực có thể giúp người đời sau hiểu quy luật hưng thịnh của các tộc người. Năm 1946, người Việt Nam đã có một bản hiến văn dân chủ vào loại bậc nhất Đông Nam Châu Á lúc bấy giờ. Chỉ tiếc

  pdf3p ntgioi1204 15-10-2009 180 78   Download

 • Ebook "Tuyển tập Hiến pháp một số nước trên thế giới" trình bày những bản hiến pháp của các nước: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Nhật Bản, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Pháp. Các hiến pháp này được tuyển chọn dựa trên cơ sở xem xét đến yếu tố đa dạng về mô hình nhà nước, kiểu hệ thống pháp luật, vị trí địa lý và mối quan hệ của các quốc gia này với Việt Nam.

  pdf257p blackcurse 17-07-2013 126 58   Download

 • Một trong những nội dung cơ bản của bốn bản Hiến pháp nước ta là nhóm các chế định về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ở trung ương. Các nhóm chế định này được thiết kế trong Hiến pháp nhằm mục đích đảm bảo cho bộ máy nhà nước được tổ chức và vận hành theo đúng bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) và đáp ứng yêu cầu của nhân dân về một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì dân. Khi nghiên cứu, tổng kết đánh...

  pdf14p bach_nhat 27-02-2012 91 36   Download

 • Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia: Phần A có nội dung giới thiệu về Hiến pháp Nhật Bản, Hiến pháp Cộng hòa Hàn Quốc, Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hiến pháp Indonesia, Hiến pháp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf201p lg123456 15-05-2014 42 20   Download

 • Trong kho tàng tư tưởng đồ sộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền thì tư tưởng lập hiến của Người là một trong những nội dung quan trọng và tiêu biểu nhất. Tư tưởng lập hiến của Người thể hiện tập trung ở luận điểm nổi tiếng: “chúng ta phải có một bản hiến pháp dân chủ”.(1) Nội dung của luận điểm đó theo chúng tôi thể hiện ở những nét cơ bản sau đây:

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 42 7   Download

 • Đề tài nghiên cứu trình bày và phân tích ý nghĩa của việc ghi nhận các quyền dân sự, chính trị trong Hiến pháp; so sánh, đối chiếu các quy định về quyền dân sự, chính trị trong các bản Hiến pháp của Việt Nam với các tiêu chuẩn nhân quyền chung của thế giới thể hiện trong Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế năm 1948 và Công ước về các quyền dân sự, chính trị năm 1966,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 8 6   Download

 • Bài 6: CHÍNH THỂ NƯỚC VIỆT NAM QUA CÁC BẢN HIẾN PHÁP 52. Từ khi công xã nguyên thuỷ tan rã, loài người bước vào XH có giai cấp thì lịch sử ra đời và phát triển của NN cũng bắt đầu. Các NN CHÂU á như Trung Quốc, An Độ, Lưỡng Hà, Ai Cập … xuất hiện cách ngày nay cũng khoảng 5.000 năm. Các NN phương Tây như Hy Lạp, La Mã cũng xuất hiện cách ngày nay khoảng 3.000 năm. Và dù sớm hay muộn thì lần lượt các nước trên thế giới tính đến nay (...

  pdf16p hivu69 04-08-2011 373 187   Download

 • Giáo trình Luật hiến pháp nước ngoài - Phần A gồm 11 chương là phần chung có nội dung giới thiệu về: những khái niệm cơ bản, hiến pháp, chế độ bầu cử, các mô hình chỉnh thể và cấu trúc nhà nước, nghị viên, nguyên thủ quốc gia,... Mời các bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf128p couple 16-06-2014 164 91   Download

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Bản hiến pháp đang có hiệu lực là bản của năm 2013, là bản Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua vào ngày vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2013.

  doc36p binhminhxxi 29-03-2013 211 84   Download

 • Chuyên đề 2: Quyền công dân trong Hiến pháp Việt Nam nhằm trình bày về khái niệm quyền con người và quyền công dân, mối quan hệ giữa quyền con người và quyền công dân, thực tiễn nguyên tắc đảm bảo tính hiện thực trong ghi nhận quyền công dân qua các bản Hiến pháp Việt Nam.

  pdf28p little_12 16-06-2014 120 42   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích so sánh các văn bản pháp luật quốc tế và các bản Hiến pháp Việt Nam về bảo đảm bảo đảm quyền con người và đưa ra nhận xét về các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013. Mời các bạn tham khảo.

  pdf114p haohoa92 15-06-2016 78 42   Download

 • Những điều cần bàn về lời nói đầu Hiến pháp 1992 Lời nói đầu của Hiến pháp Việt Nam hiện hành dài kỷ lục - chín câu, 538 từ và kiêm nhiệm nhiều chức năng không phải của một bản hiến pháp thông thường. Lời nói đầu của một bản hiến pháp thông thường cần thể hiện những nội dung gì? Tất cả trong một Hiến pháp là sự thể hiện ý chí đồng thuận về việc thành lập nên một nhà nước và trao quyền cho bộ máy nhà nước.

  pdf6p bach_nhat 27-02-2012 116 25   Download

 • "Ebook Tuyển tập hiến pháp một số nước trên thế giới: Tập 2" giới thiệu hiến pháp một số nước trên thế giới bao gồm: Ba Lan, Hàn Quốc, Italia và Tây Ban Nha. Đây là những bản hiến pháp của các nước có hệ thống pháp luật phát triển trên thế giới và có nhiều kinh nghiệm hữu ích có thể tham khảo được trong quá trình nghiên cứu và sửa đổi hiến pháp của nước ta.

  pdf215p blackcurse 17-07-2013 68 24   Download

 • Tài liệu sau đây tổng hợp các bài viết, các tài liệu tham khảo nhằm trả lời cho "Câu 1: Từ năm 1945 khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, nước ta có mấy bản Hiến pháp? Các bản Hiến pháp đó được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?" trong cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" nhằm giúp những ai tham gia cuộc thi này có thêm tài liệu tham khảo để làm...

  doc30p huvod2006 10-04-2015 55 20   Download

 • Tài liệu sau đây tổng hợp các bài viết nhằm trả lời cho "Câu 2: Bản Hiến pháp mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28-11-2013 (Hiến pháp năm 2013) có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? So với Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) có bao nhiêu điều được giữ nguyên? Có bao nhiêu điều được sửa đổi, bổ sung? Điều sửa đổi, bổ sung nào bạn tâm đắc nhất? Vì sao?" trong cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước...

  doc22p huvod2006 10-04-2015 53 19   Download

 • Những bất cập về hình thức, nội dung và kĩ thuật lập hiến 1.1. Bất cập về hình thức Chế định "Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân" dưới hình thức "Chương V" trong Hiến pháp năm 1992 có 8 nhóm quy phạm pháp luật.

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 65 18   Download

 • Việt Nam đang xúc tiến việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2001), nghiên cứu để tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Lịch sử lập hiến Việt Nam từ khi xác lập chế độ cộng hòa (năm 1945) cho đến nay đã trải qua bốn bản Hiến pháp với nhiều lần sửa đổi, bổ sung và do vậy cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung hiến pháp. ...

  pdf15p bach_nhat 27-02-2012 101 16   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Bảo đảm quyền con người trong Hiến pháp với mục đích nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích so sánh các văn bản pháp luật quốc tế và các bản Hiến pháp Việt Nam về bảo đảm bảo đảm quyền con người và đưa ra nhận xét về các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf8p huyen06281982 21-10-2015 65 15   Download

 • Ngay từ khi mới ra đời đến nay, tư tưởng về vị trí, tính chất của Quốc hội đã được khẳng định một cách thống nhất, xuyên suốt trong cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, được thể chế hóa trong các bản Hiến pháp của nước ta từ trước đến nay.

  doc10p huyphuong372847 08-11-2013 51 14   Download

Đồng bộ tài khoản