Ban quản trị cần gì ở một ceo

Xem 1-3 trên 3 kết quả Ban quản trị cần gì ở một ceo
  • "Anh / chị đánh giá thế nào về tình hình kinh tế nước ta và vị thế của công ty này trong nền kinh tế" Đó là câu hỏi mở đầu mọi cuộc phỏng vấn giữa ban quản trị và các ứng cử viên cho vị trí CEO

    doc2p anvietcanh 15-10-2009 238 102   Download

  • "Anh/chị đánh giá thế nào về tình hình kinh tế nước ta và vị thế của công ty này trong nền kinh tế?" - đó là câu hỏi mở đầu mọi cuộc phỏng vấn giữa ban quan trị và các ứng cử viên cho vị trí CEO - Giám đốc điều hành. Và những gì quyết định một ứng cử viên có được lựa chọn hay không cũng bắt đầu từ chính câu hỏi đó.

    doc3p haithanh 05-03-2009 191 81   Download

  • "Anh/chị đánh giá thế nào về tình hình kinh tế nước ta và vị thế của công ty này trong nền kinh tế?". Đó là câu hỏi mở đầu mọi cuộc phỏng vấn giữa ban quan trị và các ứng cử viên cho vị trí CEO (giám đốc điều hành). Và những gì quyết định một ứng cử viên có được lựa chọn hay không cũng bắt đầu từ chính câu hỏi đó.

    pdf7p ivy1605 07-10-2010 54 8   Download

Đồng bộ tài khoản