intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thu chi

Xem 1-20 trên 5762 kết quả Báo cáo thu chi
 • Biểu mẫu: "Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi" theo mẫu số B13- H.

  doc2p giangltg 11-10-2009 1579 142   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Biểu mẫu: Báo cáo thu - chi lãi đầu tư tài chính dưới đây để tìm hiểu phương thức trình bày nội dung và hình thức của báo cáo trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

  doc1p bachdiemmy 16-12-2009 829 87   Download

 • Biểu mẫu " Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi " Mẫu số B 13 ­- H

  doc2p bachdiemmy 16-12-2009 449 46   Download

 • Biểu số BC01-TCĐ Đảng bộ………. Chi bộ, Đảng bộ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO THU, CHI TÀI CHÍNH Quý ……..năm …… (Dùng chung cho các Tổ chức Đảng) Phần I - Tình hình tổ chức đảng, tiền lương 1- Tổng số đảng viên:.2- Số cấp ủy viên:... 3- Số chi bộ trực thuộc, đảng bộ bộ phận.. 4- Số chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở:

  pdf5p banhnamdua 15-07-2013 3320 78   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo thu, chi lãi đầu tư tài chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p thewalkingdead 31-10-2011 278 10   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu '20b/gdđt báo cáo thu chi học phí với nước ngoài và số lượng du học sinh dài hạn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p pretty2 23-07-2010 112 7   Download

 • Báo cáo thu hoạch "Kiến tập sư phạm của cá nhân sinh viên" giới thiệu đến các bạn tiểu sử nữ anh hùng Huỳnh Thị Hưởng, vài nét về Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng, công tác tổ chức năm học 2015 - 2016, chỉ tiêu xếp loại học lực và hạnh kiểm của các lớp năm học 2015 - 2016. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc17p mghgdfikjmngdghdho 18-11-2015 469 66   Download

 • Cấu trúc tóm lược về báo cáo thu nhập: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ –Các khoản giảm trừ doanh thu 1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Giá vốn hàng bán 3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (=1-2) 4. DT hoạt động tài chính 5. Chi phí hoạt động tài chính 6. Chi phí bán hàng 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [=3+(4-5)-(6+7)] 9. Thu nhập khác 10. Chi phí khác 11. Lợi nhuận khác (=9-10) 12. Tổng lợi nhuận kế tóan trước thuế (= 8 +...

  pdf20p gianghce 13-11-2012 345 43   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 13 - H BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI Năm :................... S T T Chỉ tiêu Mã số Tổng số Trong đó Phí mua Phí bán Tổng số TX 1 1 2 3 4 5 6 7 2 I. Thực hiện Phí được hưởng theo định mức Chi thực tế về phí Chênh lệch phí định mức và thực tế II. Phân phối Nộp cấp trên Bổ sung nguồn kinh phí Trích lập quỹ cơ quan Chênh lệch thu chi chưa phân phối Người...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 187 10   Download

 • Bảo hiểm xã hội ........................... Mẫu số B 09 – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO THU - CHI LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH Năm................. STT 1 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tổng thu Tổng số phân phối Tổng kinh phí quản lý bộ máy Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Trich vốn đầu tư XDCB Bổ sung quỹ hưu trí và trợ cấp Bổ sung quỹ khám chữa bệnh bắt buộc Bổ sung quỹ khám chữa bệnh tự nguyện Diễn giải 2 Phát sinh 3 Lập, ngày … tháng … năm...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 148 6   Download

 • Đến với "Bài giảng Bổ túc kế toán 3: Báo cáo thu nhập" các bạn sẽ được tìm hiểu những vấn đề chung về báo cáo thu nhập; sự hình thành báo cáo thu nhập dưới tác động của các nguyên tắc kế toán; phân tích một số chỉ tiêu cấu thành quan trọng của báo cáo thu nhập.

  pdf42p hera_01 06-04-2016 118 7   Download

 • Cùng tìm hiểu chi phí hoãn lại; doanh thu hoãn lại; chi phí trích trước; doanh thu trích trước; khấu hao tài sản cố định;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Báo cáo thu nhập (tt)" do Phạm Thị Ngọc Bích biên soạn. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf16p hera_02 09-04-2016 76 2   Download

 • Để tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng, cũng như việc kêu gọi góp vốn từ các nhà đầu tư, thì một trong những hồ sơ không thể thiếu là báo cáo tài chính (BCTC). Nếu như những thông tin trên BCTC không đáng tin cậy thì các ngân hàng và các nhà đầu tư sẵn sàng từ chối hợp tác. Chính vì vậy, bài viết này tập trung tìm hiểu về thực trạng và đề xuất các giải pháp từ phía doanh nghiệp và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng thông tin BCTC của các DNNVV tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các DNNVV trong nền kinh tế.

  pdf10p quaymax4 05-09-2018 52 2   Download

 • Phần này sẽ cung cấp cho học viên những hiểu biết cơ bản về các báo cáo tài chính trong kế hoạch kinh doanh và giới thiệu cho học viên những yếu tố cơ bản trong phân tích báo cáo tài chính bao gồm tầm quan trọng của việc diễn giải một cách hệ thống những thông tin tài chính do công ty cung cấp, tầm quan trọng, công dụng và ý nghiã của các chỉ số tài chính chuẩn, giới thiệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp như một công cụ để đánh giá...

  pdf48p lqtien 20-08-2011 788 301   Download

 • Biểu mẫu: Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội lập theo Mẫu số B08–BH. (Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ–BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p giangltg 11-10-2009 1129 76   Download

 • Bảng cân đối kế toán – Cung cấp bức ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm. Báo cáo thu nhập – Tóm tắt doanh thu và chi phí của doanh nghiệp trong một kỳ hoạt động Báo cáo lưu chuyển tiền – Báo cáo ảnh hưởng của các hoạt động của doanh nghiệp lên dòng tiền trong một kỳ.

  ppt33p ganglencung 21-10-2012 500 50   Download

 • Việc dự đoán doanh thu và chi phí trong giai đoạn khởi nghiệp khi mọi thông số tài chính còn quá mơ hồ là cả một nghệ thuật. Nhiều chủ doanh nghiệp thường bỏ qua khâu này vì cho rằng mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ không rót vốn vào công ty nếu bạn không thể đưa ra các dự báo tài chính chi tiết. Điều quan trọng hơn là các dự báo tài chính hợp lý sẽ giúp bạn kiểm soát tốt chi phí, phát triển các kế hoạch nhân sự cũng như kinh doanh....

  pdf3p bibocumi24 02-01-2013 109 22   Download

 • Quyết định 07/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hủy bỏ Quyết định số 319/1998/QĐ-NHNN7 ngày 29/9/1998 về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày

  doc1p trongthuy 18-08-2009 282 6   Download

 • Ba bộ công cụ CONSORT, STRICTA, OCSI được thiết kế để hướng dẫn các yếu tố trình bày trong các báo cáo nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng châm cứu. Mục đích là tạo sự minh bạch trong công bố, giúp người đọc hiểu rõ hơn phương pháp thực hiện, hỗ trợ giải thích kết quả và cung cấp các thông tin chi tiết cần thiết để nhân rộng và lặp lại thử nghiệm.

  pdf5p nhadamne 04-02-2020 35 1   Download

 • Bài viết đánh giá thực trạng lập báo cáo ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tìm ra ưu, khuyết điểm của hệ thống báo cáo ngân sách xã, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống này.

  pdf4p 12120609 19-03-2020 29 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Báo cáo thu chi
p_strCode=baocaothuchi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2