intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo tàng cách mạng Việt Nam

Xem 1-20 trên 205 kết quả Bảo tàng cách mạng Việt Nam
 • Mục tiêu chính của khóa luận là nghiên cứu vai trò trình bày chuyên đề trong công tác giáo dục, phổ biến tri thức khoa học của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf8p quaymax 07-08-2018 30 1   Download

 • Mục đích khóa luận là tìm hiểu đúc kết một số hoạt động xã hội hoá trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2007. Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn hoạt động, rút ra những nhận xét, đánh giá về quá trình thực hiện xã hội hoá hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đồng thời tìm ra những giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hiệu quả xã hội hoá hoạt động bảo tàng tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

  pdf10p quaymax 07-08-2018 23 1   Download

 • Nội dung nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu khái quát về bảo tàng Cách mạng Việt Nam và công tác xây dựng bộ sưu tập. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf9p quaymax 07-08-2018 17 0   Download

 • Bảo tàng cách mạng Việt Nam có trụ sở tại số 25, phố Công Đản, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đó là một khuôn viên rộng khoảng 1 ha nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, giáp ba mặt phố Trần Quang Khải, phố Tràng Tiền, phố Công Đản. Ngôi nhà bảo tang trước năm 1945 lá trụ sở thương chính Đông Dương do người Pháp xây dựng năm 1917.

  doc11p hailamit 12-04-2011 191 35   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu công tác sưu tầm của BTCMVN về mảng hiện vật về đời sống sinh hoạt nói chung và đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nói riêng.

  pdf9p quaymax 07-08-2018 19 0   Download

 • Bảo tàng cách mạng thành phố Hồ Chí Minh Do kiến trúc sư người pháp Alfred Foulhoux thiết kế, được khởi công xây dựng vào năm 1885 và hoàn thành năm 1890. Khởi đầu, việc xây dựng bảo tàng này với mục đích làm nơi triển lãm thương mại. Nhưng khi xây dựng xong thì được làm tư dinh cho viên thống đốc nam kỳ. Để hiểu rõ hơn về bảo tàng cách mạng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf5p beepbeepnp 21-06-2013 71 5   Download

 • Bảo tàng Lịch sử quốc gia được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam theo Quyết định số 1647/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

  pdf5p cumeo4000 05-08-2018 20 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của khóa luận là nghiên cứu về quá trình hình thành, nội dung trưng bày hiện nay của Bảo tàng Bưu điện. Tổng quan về sưu tập tem Bưu chính Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954 tại Bảo tàng Bưu điện Việt Nam.

  pdf10p quaymax 07-08-2018 18 0   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh là di sản to lớn, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển nền báo chí cách mạng, góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc. Di sản báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là một bộ phận hữu cơ quan trọng trong toàn bộ di sản tư tưởng cách mạng của Người.

  pdf10p vidakota2711 27-02-2021 1 0   Download

 • TPHCM - Bảo tàng Cách mạng thành phố Vị trí: Số 65 Lý Tự Trọng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Ðặc điểm: Toà nhà được xây dựng từ năm 1885 hoàn thành năm 1890, theo đồ án của kiến trúc sư người Pháp là Alfred Foulhoux, để làm nhà trưng bày sản phẩm Nam Kỳ nhưng xây xong Thống đốc Nam Kỳ lấy làm tư dinh. Sau đó, nơi đây lần lượt làm dinh Thống đốc Nhật Minôda, dinh Khâm sai đại thần Nguyễn Văn Sâm, trụ sở Uỷ ban Hành chánh Lâm thời Nam Bộ (1945), trụ sở của...

  pdf5p meoheo6 19-05-2011 240 20   Download

 • "Đường cách mệnh" đã đặt nền móng cho sự nghiệp thư viện cách mạng Việt Nam Sự dao động về nhiệt độ và độ ẩm tương đối cũng gây tác hại. Các tư liệu lưu trữ thường có tính hút ẩm, rất dễ hút và nhả hơi nước. Sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm tương đối hàng ngày và theo mùa có thể làm các tư liệu lưu trữ nở ra hoặc co lại. Những thay đổi nghiêm trọng gia tăng mức độ hư hỏng, dẫn tới những thiệt hại thấy được như quăn giấy, bong mực,...

  pdf6p banhbeovodung 26-06-2013 46 4   Download

 • Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam: Số 21/2018 trình bày các nội dung chính sau: Báo chí cách mạng Việt Nam - Truyền thống vẻ vang, đồng hành cùng dân tộc, Việt Nam thực hiện nhiều cơ chế khuyến khích đầu tư năng lượng tái tạo, đầu tư vào điện tái tạo tăng gấp đôi so với năng lượng hóa thạch, xu hướng năng lượng mặt trời tại các khu đô thị,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf33p vinatri2711 03-03-2020 18 3   Download

 • Chính sách mới của Pháp và phong trào cách mạng Việt Nam Hy vọng dập tắt phong trào cách mạng Việt Nam, thực dân Pháp vẫn tăng cường chính sách khủng bố. Hàng vạn chiến sĩ và đồng bào yêu nước bị bắt.

  pdf8p phalinh2 04-07-2011 96 6   Download

 • Đảng Lao động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Ǎngghen - Lênin - Xtalin và tư tưởng Mao Trạch Đông kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng[4]. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung. Chính cương của Đảng năm 1951 xác định: Đảng Lao động nhằm hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, xoá bỏ di tích phong kiến và nửa phong kiến, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, làm cho nước...

  pdf7p truongnghen 24-01-2013 41 6   Download

 • Tôi may mắn được hai hoạ sĩ Minh Phương - Dương ánh (Ngô Nguyên Dị) mời đến nhà xem tranh, cùng anh chị chọn tranh cho 3 triển lãm: Triển lãm Tranh cổ động của Dương ánh - Minh Phương tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tháng 8/2008.

  pdf6p vietnamladay 08-08-2013 46 5   Download

 • “Tự chỉ trích” là tác phẩm tổng kết thực tiễn mang tính lý luận sâu sắc. Những tổng kết kinh nghiệm của Đảng trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ, đóng góp vào kho tàng lý luận của Đảng, là sự vận dụng sáng tạo nguyên tắc chỉ đạo chiến lược của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Tác phẩm “Tự chỉ trích” mang tính Đảng sâu sắc và tính chiến đấu cao, là mẫu mực về tinh thần tự phê bình và phê bình của Đảng ta, tinh thần kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, cả tả khuynh và hữu khuynh, bảo đảm tính đúng đắn và tất thắng của đường lối chính trị.

  pdf10p sieunhansoibac7 25-04-2018 75 3   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về “trồng người” là một hệ thống các quan điểm về huấn luyện, giáo dục, đào tạo, con người nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Trồng người” là chiến lược hàng đầu của cách mạng Việt Nam, nhằm để đáp ứng yêu cầu của cách mạng, và chuẩn bị cho tương lai. “Trồng người” là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đức tài, trong đó đạo đức là nền tảng.

  pdf8p vipennsylvania2711 05-11-2020 20 2   Download

 • Môn học Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf78p tradaviahe16 23-02-2021 5 1   Download

 • + Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh đương sự đó được Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý hoặc xác nhận đương sự có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; + Giấy tờ hoặc tài liệu chứng minh việc trở lại quốc tịch Việt Nam của đương sự sẽ có lơị cho sự phát...

  doc3p batoan 09-09-2009 306 26   Download

 • Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3-2-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời đề tựa cho Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh: "Năm 1930 - 1931, khi Đảng ta mới ra đời, một phong trào lớn mạnh đã dâng lên trong cả nước, mà đỉnh cao nhất là Xô viết Nghệ Tĩnh…"(1). Xô viết Nghệ Tĩnh là một trong những sự kiện lịch sử oanh liệt của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Để làm nên sự kiện lịch sử oanh liệt ấy, giai cấp công nhân Nghệ An với tư cách vừa...

  pdf5p tam_xuan 25-02-2012 88 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
943 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bảo tàng cách mạng Việt Nam
p_strCode=baotangcachmangvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2