Bầu cử quốc hội

Xem 1-20 trên 151 kết quả Bầu cử quốc hội
 • New Zealand theo chế độ đa đảng, hiện nay Đảng Quốc gia (National) đang cầm quyền từ sau cuộc bầu cử Quốc hội năm 2008. Quốc hội một viện có 120 đại biểu với nhiệm kỳ 3 năm. Lãnh tụ của Đảng cầm quyền là Thủ tướng Chính phủ. Trong cuộc bầu cử, nếu Đảng nào được hơn 50% số đại biểu thì đương nhiên thành lập Chính phủ, nếu thắng cử nhưng được ít hơn 50% số đại biểu thì phải liên minh với một số Đảng khác để thành lập Chính phủ.

  pdf16p dontetvui 20-01-2013 32 7   Download

 • Đôi nét về chế độ chính trị của Hàn Quốc Hàn Quốc theo chế độ tổng thống. Tổng thống vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa là người đứng đầu cơ quan hành pháp. Tổng thống được cử tri bầu trực tiếp theo nguyên tắc đa số phiếu, người cao phiếu nhất trong cuộc bầu cử là người thắng cử và Đảng mà Tổng thống tham gia sẽ là Đảng cầm quyền.

  pdf15p dontetvui 20-01-2013 42 15   Download

 • Ebook "Tóm lược bầu cử ở Hoa Kỳ: Phần 2" giúp các bạn hình dung được bản chất và quá trình bầu cử tại Hoa Kỳ hiện nay và cách thức vận hành quá trình đó ở các cấp liên bang và địa phương. Tài liệu cung cấp những kiến thức chính về bầu cử ở Hoa Kỳ như: quy tắc đề cử Tổng thống, sự ra đời của truyền hình, sự suy giảm hội nghị của đảng, kết nối Internet, bầu cử quốc hội,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf34p thuytrangseven 01-10-2014 57 15   Download

 • Các bạn đang theo dõi số đầu tiên của tạp chí Phía Trước - Tạp chí của những người trẻ mong muốn đóng góp tiếng nói của mình vào sự phát triển thông tin tại Việt Nam. Theo tinh thần của Hiến pháp Việt Nam về quyền tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí, chúng tôi, những thanh niên có cùng chí hướng, có cùng mối quan tâm về các vấn đề xã hội, đã quyết định cho ra mắt tạp chí này....

  pdf22p thanhnga 10-06-2009 171 39   Download

 • 'Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 42" phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1981, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, tiến hành bầu cử Quốc hội khoá VII và hội đồng nhân dân các cấp.

  pdf131p tsmttc_010 19-08-2015 55 17   Download

 • Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10 và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 13/2003/QH11.

  doc16p vanthang122141 23-02-2011 151 34   Download

 • Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. ...

  pdf26p thanhan 10-07-2009 926 150   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật số: 22/2008/qh12 của quốc hội', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p phuocql31 09-12-2009 267 78   Download

 • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam. c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 54 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam. d. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam....

  doc10p anyugita 14-10-2011 220 77   Download

 • “Điều 9 Căn cứ vào số lượng đại biểu Quốc hội quy định tại Điều 8 của Luật này, căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội, sau khi trao đổi ý kiến với Ban thường trực Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, chậm nhất là chín mươi lăm ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến về: ...

  pdf5p truongbao 10-07-2009 258 74   Download

 • Bài giảng Bài giới thiệu một số nội dung cơ bản, chủ yếu trong Luật Bầu cử đại biểu quốc hội - Luật Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân của Dương Quang Thọ trình bày về những vấn đề chung; những nội dung sửa đổi; những nội dung cơ bản của hai văn bản Luật Bầu cử đại biểu quốc hội - Luật Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân.

  ppt105p cocacola_08 16-11-2015 108 47   Download

 • Bài giảng Xây dựng chương trình hành động trong cuộc vận động bầu cử đại biểu QH và HĐND bao gồm những nội dung về khái niệm chương trình hành động; tầm quan trọng của chương trình hành động; bố cục nội dung văn bản chương trình hành động; những lưu ý khi xây dựng chương trình hành động.

  ppt20p cocacola_03 05-10-2015 146 41   Download

 • Chế độ lưỡng đảng ở Mỹ Nước Mỹ có nhiều đảng phái khác nhau, trong đó có cả đảng cộng sản và một số đảng xã hội, nhưng từ trước đến nay, chỉ có hai đảng lớn là Dân chủ và Cộng hoà. Hai đảng này luôn chiếm ưu thế ở mọi cấp độ chính quyền và luôn khống chế nền chính trị Mỹ. Hệ thống lưỡng đảng đã bắt rễ sâu trong nền chính trị Mỹ và cho dù có đảng thứ ba xuất hiện trong các cuộc bầu cử Tổng thống, thì đảng thứ ba cũng chưa...

  pdf13p dontetvui 20-01-2013 95 30   Download

 • Pháp lệnh về thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành, để sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của Pháp lệnh năm 1961 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp

  pdf4p lawbmhc3 24-11-2009 171 22   Download

 • Bài giảng Giới thiệu một số nội dung của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND trang bị cho các bạn những kiến thức về sự cần thiết ban hành, nội dung, hiệu lực của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND.

  ppt10p cocacola_02 25-09-2015 54 15   Download

 • Đại hội quốc dân tại đình Tân Trào ngày 16-8-1945, do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Cách đây 65 năm, ngày 06/01/1946, chỉ sau 5 tháng giành được độc lập, trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo hết sức tài tình và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới bằng phương thức bầu cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. ...

  pdf11p bach_nhat 27-02-2012 29 12   Download

 • Bài giảng Kỹ năng vận động của ứng cử viên đại biểu Quốc hội trình bày về tổng quan kinh tế - xã hội Tây nguyên; giới thiệu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; trình bày và quan hệ công chúng; xây dựng chương trình hành động; tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; trình bày chương trình hành động.

  ppt23p cocacola_03 05-10-2015 77 12   Download

 • (BQ) Cuốn sách "Quốc hội và các Thành viên - Congress and Its members" giới thiệu một cách khái quát về hệ thống chính quyền Mỹ, Phàn trọng tâm cuốn sách trình bày về cơ cấu và hoạt động của Quốc hội như: Các cuộc vận động bầu cử, chức năng, nhiệm vụ của hai Viện và các Ủy ban của Quốc hội; quá trình thông qua các quyết sách của Quốc hội, quan hệ giữa Quốc hội với các cơ quan quyền lực khác của chính quyền Liên bang Mỹ,...

  pdf463p doinhugiobay_00 01-11-2015 48 12   Download

 • Mẫu Tờ trình về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã cung cấp cho  bạn thông tin về các quy định, nghị quyết về việc dự kiến đại biểu HĐND cấp xã cũng như nội dung cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội. Hãy tham khảo tài liệu này để biết cách trình bày đúng quy cách một  tờ trình nhằm thực hiện tốt hơn công việc của mình nhé!

  doc1p hoangphuong4738 03-11-2016 40 4   Download

 • "Luận bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội dồng nhân dân" quy định nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội dồng nhân dân, tuổi bầu cử và tuổi ứng cử, tiêu chuẩn người ứng cử, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf46p tsmttc_009 29-07-2015 14 1   Download

Đồng bộ tài khoản