intTypePromotion=1
ADSENSE

Biện pháp bảo vệ

Xem 1-20 trên 8480 kết quả Biện pháp bảo vệ
 • "Bài giảng Sinh học 7 bài 22 sách Cánh diều: Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào" cung cấp cho các em học sinh kiến thức về hô hấp tế bào, giúp các em nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào như: nhiệt độ, độ ẩm và nước, hàm lượng khí O2 và khí CO2,...Đồng thời vận dụng hô hấp tế bào trong thực tiễn. Cùng tham khảo để nắm được nội dung chi tiết bài học nhé các bạn.

  ppt23p phuongyl2005 04-10-2022 1 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật "Nghiên cứu một số giải pháp đảm bảo an toàn và hiệu quả cho lược đồ chữ ký số kiểu EC-Schnorr" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về lược đồ chữ ký số EC-Schnorr; Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao độ an toàn cài đặt cho lược đồ chữ ký số EC-Schnorr; Nghiên cứu đảm bảo an toàn cho khóa bí mật của lược đồ chữ ký số kiểu EC-Schnorr.

  pdf123p vilandrover 05-10-2022 1 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Biến đổi khí hậu "Nghiên cứu hệ sinh thái Hồ Tây trong điều kiện biến đổi khí hậu" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước về tác động của BĐKH đến hệ sinh thái hồ; Kết quả nghiên cứu về tác động BĐKH đối với Hồ Tây; Đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động BĐKH thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái Hồ Tây trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

  pdf190p vilandrover 05-10-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Thực tập giáo trình chuyên môn bệnh thuỷ sản với mục tiêu giúp các bạn có thể xây dựng được kế hoạch nuôi vỗ, thực hành kỹ thuật sinh sản và ương một số loài cá, tôm phổ biến vào điều kiện thực tế. Khái quát được phương pháp quản lý môi trường và sức khỏe trong nuôi thương phẩm một số loài cá, tôm bảo vệ môi trường nuôi thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p namkimcham25 03-10-2022 4 0   Download

 • Giáo trình Luật thuỷ sản giúp các bạn nhận thức các kiến thức cơ bản về vấn đề liên quan đến sự ra đời Luật thủy sản, những qui định chung, những điều khoản liên quan đến luật thủy sản, những điều hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thủy sản, pháp lệnh thú y và những Nghị định, Thông tư liên quan Luật thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p namkimcham25 03-10-2022 5 0   Download

 • Giáo trình Đánh giá và quản lý nguồn lợi thuỷ sản cung cấp thông tin về quần thể thủy sinh vật, có những kỹ năng cần thiết để đánh giá sự biến động của quần thể. Đồng thời giới thiệu cho sinh viên những ngư cụ và kỹ thuật đánh bắt thủy sản hiện nay. Giới thiệu các phương pháp đánh giá trữ lượng nguồn lợi trong tự nhiên, kế hoạch đánh bắt dựa trên trữ lượng hiện có nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản để chúng có thể phục hồi trong tương lai.

  pdf57p namkimcham25 03-10-2022 2 0   Download

 • Mẫu "Đơn yêu cầu giám định tâm thần" được biên soạn nhằm xác định việc rối loạn tâm thần và đánh giá khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của người bệnh để hỗ trợ các vị công an, tòa án, viện kiểm sát điều tra đồng thời bảo vệ đối tượng giám định. Hi vọng biểu mẫu chúng tôi cung cấp sẽ giúp các bạn giải quyết công việc của mình nhanh chóng và chính xác.

  doc2p ngphuong321 30-09-2022 5 1   Download

 • Bài viết Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cu Đê khu vực hạ lưu thông qua kết quả điều tra, thu thập số liệu từ năm 2008 đến năm 2012 cũng như phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng nước để làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp nhằm ngăn chặn, kiểm soát và bảo vệ chất lượng môi trường nước.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Phân tích và dự báo thống kê (Dành cho Cao học Khí tượng) gồm có những nội dung chính sau: Một số kiến thức cơ bản về lý thuyết hàm ngẫu nhiên; Các mô hình thống kê ứng dụng trong khí tượng; Các phương pháp PP (Perfect Prognosis), MOS (Model Output Statistics) và ứng dụng trong dự báo thời tiết, khí hậu; Dự báo khí hậu bằng phương pháp thống kê; Phương pháp thống kê trong nghiên cứu dao động và biến đổi khí hậu – Phân tích chuỗi thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf232p runordie9 27-09-2022 12 2   Download

 • Nghiên cứu này là vận dụng lý thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior, viết tắt là TPB) với một số biến mở rộng để giải thích sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của những người buôn bán nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Bài viết Giải thích sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người buôn bán nhỏ, lẻ tại tỉnh Phú Yên.

  pdf4p vilexus 30-09-2022 13 1   Download

 • Cuốn sách bao gồm các bài viết của Giáo sư Hà Văn Tấn về lĩnh vực lí luận sử học, người đọc qua các bài viết có thể tiếp cận tới các vấn đề về tư tưởng sử học, phương pháp sử học,… Cuốn sách được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có các bài viết như: Vai trò của lý luận sử học đối với sự phát triển của khoa học lịch sử; mấy suy nghĩ về phương pháp lịch sử và phương pháp lô-gích; lịch sử, sự thật và sử học; làng, liên làng và siêu làng (mấy suy nghĩ về phương pháp); biện chứng của truyền thống; về khái niệm "dân tộc" (nation) của Mác - Ăng-ghen và sự hình thành dân tộc Việt Nam;….

  pdf201p runordie8 05-09-2022 18 1   Download

 • Bài viết Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên rừng sử dụng phương pháp ELECTRE III và thử nghiệm phân tích các giải pháp chiến lược đáp ứng biến đổi khí hậu rình bày về việc xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên rừng sử dụng phương pháp ELECTRE III, xác định các giải pháp đáp ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo phát triển bền vững.

  pdf5p vikoenigsegg 29-09-2022 9 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men củ kiệu (Allium chinense) được thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của nồng độ muối, nồng độ đường và ảnh hưởng của thời gian lên men đến quá trình lên men chua dưa củ kiệu.

  pdf8p vikoenigsegg 29-09-2022 9 1   Download

 • Mời các em học sinh lớp 8 cùng tham khảo "Bài giảng Sinh học lớp 8 bài 50: Vệ sinh mắt" để nhận biết được các biểu hiện của bệnh và tật thường gặp ở mắt. Từ đó, có những biện pháp để bảo vệ đôi mắt của bản thân. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf40p phuongnguyen1704 14-09-2022 4 1   Download

 • "Bài giảng Sinh học 10 bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ" cung cấp cho các em học sinh khối 10 kiến thức về chu trình nhân lên của virut. Tìm hiểu về căn bệnh virut HIV, từ đó có những phương pháp phòng ngừa hiệu quả. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf22p phuongnguyen1704 14-09-2022 5 1   Download

 • "Bài giảng Sinh học lớp 12: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào" cung cấp cho các em học sinh kiến thức về công nghệ tế bào. Cách tạo giống thực vật và tạo giống động vật. Bài giảng được biên soạn chi tiết và đầy đủ các nội dung hi vọng sẽ giúp được quý thầy cô trong quá trình giảng dạy cũng như cung cấp kiến thức cho các em học tập tốt.

  pdf33p phuongnguyen1704 14-09-2022 7 1   Download

 • Bài giảng "Lịch sử Đảng" của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng biên soạn có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Việt Nam. Chương 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương 3: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chương 4: Tổng kết lịch sử đấu trang cách mạng của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf137p phuongnguyen1704 18-09-2022 11 1   Download

 • Tiểu luận Giáo dục quốc phòng và an ninh "Biện pháp phòng chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường" cung cấp cho các bạn kiến thức về: khái niệm vi phạm pháp luật về môi trường; các loại vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; tình hình chung về vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; các biện pháp vi phạm pháp luật bảo vệ môi. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf17p phuongnguyen1704 18-09-2022 7 2   Download

 • Bài giảng học phần "Công tác quốc phòng và an ninh" có nội dung bao gồm 7 bài. Trình bày về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường,... Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  pdf90p phuongnguyen1704 20-09-2022 18 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu và xây dựng hàm cơ sở đối với toán tử vi phân bậc 4 trong phương án giải nghiệm số các phương trình vi phân bằng phương pháp mô men giới thiệu các hàm cơ sở được chọn đặc biệt đối với các toán tử vi phân bậc 4, nhằm hỗ trợ giải nghiệm số phương trình vi phân bậc 4 bằng phương pháp Mô-men, đồng thời, bài báo còn đưa ra các tính chất đặc biệt của hàm cơ sở cũng như dự đoán các kết quả về hàm cơ sở đối với toán tử vi phân bậc cao.

  pdf6p vikoenigsegg 29-09-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Biện pháp bảo vệ
p_strCode=bienphapbaove

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2