intTypePromotion=1
ADSENSE

Bill of exchange

Xem 1-20 trên 37 kết quả Bill of exchange
 • An instrument in which any of the requirements mentioned in the preceding Article is wanting is invalid as a bill of exchange, except in the cases specified in the following paragraphs: 15 A bill of exchange in which the time of payment is not specified is deemed to be payable at sight. 16 In default of special mention, the place specified beside the name of the drawee is deemed to be the place of payment, and at the same time the place of the domicile of the drawee. 17 A bill of exchange which......

  doc38p hgiang 11-03-2009 305 54   Download

 • Tài liệu tìm hiểu về hối phiếu đòi nợ - Bill of exchange và trình bày các khái niệm, các thành phần có liên quan, đặc điểm của hối phiếu, hình thức của hối phiếu, nội dung của hối phiếu, bảo lãnh hối phiếu.

  pdf0p nhieu2621989 22-06-2020 45 0   Download

 • Ebook "International trade finance a pragmatic approach" present content: international trade and inherent risks; services offered by commercial banks; methods of trade; foreign exchange rates; bill of exchange, collections, purchasing and discounting...

  pdf0p nhieu2621989 22-06-2020 15 0   Download

 • International Payment Instruments - Nguyen Minh Duc introduction Gateway transaction, Wire transfer (SWIFT, IBAN), Bill of exchange Promissory notes, Money number writing, Payment maturity.

  pdf9p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 39 2   Download

 • The various forms of obligation between the bankers and merchants of one country and the bankers and merchants of another, which result in the drawing of bills of exchange. Chapter II. The Demand for Bills of Exchange 15 A discussion of the six sources from which spring the demand for the various kinds of bills of exchange. Chapter III. The Rise and Fall of Exchange Rates 25 Operation of the five main influences tending to make exchange rise as opposed to the five main influences tending to make Chapter IV. ...

  pdf90p culao1122 08-01-2013 38 5   Download

 • Chapter 5 - Negotiable instruments. At the end of this chapter you should understand: the historical origins of negotiable instruments; the difference between ‘negotiability’ and ‘assignability’; the parties to, uses for and liabilities pertaining to and processes surrounding: bills of exchange, promissory notes, cheques.

  ppt38p hihihaha8 10-04-2017 21 1   Download

 • Chapter 5 - Negotiable instruments. In this chapter you should understand: the historical origins of negotiable instruments; the difference between ‘negotiability’ and ‘assignability’; the parties to, uses for and liabilities pertaining to and processes surrounding: bills of exchange, promissory notes, cheques.

  ppt38p koxih_kothogmih8 29-09-2020 6 0   Download

 • On this issue the review drew from best practices in the individual sectors examined. The first issue in O&M arrangements has already been mentioned: the need for clear ownership of the infrastructure and accountability for who will operate and maintain the project. The third issue, which is not always elaborated as much, is the need for a formal backstopping arrangement if the community is expected to carry out O&M. A good system is needed to give the community support when it has problems and when issues arise, for example the issue of mobilization of recurrent financing....

  pdf29p thangbienthai 23-11-2012 63 5   Download

 • Chương 2 - Các phương tiện thanh toán quốc tế (International Instrument of Payment). Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản về: Hối phiếu (bill of exchange, draft), séc (cheques), thẻ thanh toán (payment card), kỳ phiếu (promissory notes), lệnh chuyển tiền (remittance order).

  pdf24p tieu_vu02 02-06-2018 39 5   Download

 • (Hối phiếu đòi nợ - Bill of exchange or Draft) Là giấy tờ có giá do người ký phát lập,yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

  ppt57p phamngocbao 12-12-2009 2456 835   Download

 • Nội dung được chia làm 9 bài. Bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản liên quan đến tỷ giá hối đoái. Bài 2 giới thiệu về sự hình thành, đặc điểm, quy mô và vai trò của thị trường hối đoái trong hoạt động kinh tế. Bài 3 khái quát những lý thuyết và các bài tập thực hành về các nghiệp vụ hối đoái như Spot, Arbitrage, Forward, Swap, Future Contracts, Options. Bài 4 và bài 5 đề cập đến các phương tiện thanh toán quốc tế như Bill of Exchange, Cheque, International Card.

  pdf132p lovequynh861 13-04-2011 1120 543   Download

 • Hối phiếu (Bill of exchange, draft) là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện dưới dạng văn bản do một người ký phát (gọi là người ký phát hối phiếu: drawer) cho một người khác (gọi là người thụ tạo: drawee), yêu cầu người này ngay khi nhìn thấy hối phiếu hoặc vào một ngày cụ thể nhất định hoặc vào một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho người đó hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác hoặc trả cho người cầm phiếu (gọi chung là người...

  doc2p hatde_smile 30-12-2010 3112 497   Download

 • Nội dung chương 2 trình bày về Phương tiện thanh toán quốc tế. Trong chương 2 trình bày các vấn đề cụ thể như sau: Thương phiếu - Trade bill, Hối phiếu - Bill of exchange, Lệnh phiếu - Promissory notes, Séc - Cheque, Thẻ - Card.

  pdf20p soloo01 01-11-2010 1152 338   Download

 • Hối phiếu là một mệnh lệnh vô điều kiện do một người ký phát để đòi tiền người khác. Bằng việc yêu cầu người này khi : Nhìn thấy hối phiếu hoặc đến một ngày nhất định hoặc đến một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi quy định trên hối phiếu hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác.

  ppt30p ami90s 26-09-2010 538 252   Download

 • Theo Luật thống nhất về hối phiếu (ULB), hối phiếu có giá trị pháp lý khi có các nội dung sau: 1. Tiêu đề hối phiếu: phải ghi chữ Hối phiếu (Bill of Exchange). 2. Ðịa điểm kí phát hối phiếu. Trong trường hợp hối phiếu không ghi địa điểm kí phát thì địa chỉ ghi bên cạnh tên người kí phát là địa điểm thành lập hối phiếu. 3. Ðịa điểm trả tiền. Nếu trên hối phiếu không ghi địa điểm trả tiền thì địa chỉ ghi bên cạnh người trả tiền là địa điểm trả tiền của hối phiếu. 4. Trên hối phiếu phải ghi...

  doc2p hatde_smile 17-12-2010 2049 237   Download

 • Hiện nay có 4 nguồn luật phổ biến đièu chỉnh lưu thông hối phiếu trên thế giới: Luật thống nhất về hối phiếu (Uniform Law for Bill of Exchange – ULB1930) Luật hối phiếu của Anh (Bill of Exchange Act of 1882)

  ppt47p thuydung_1210 16-03-2011 384 160   Download

 • FINANCE – BANKING VOCABULARY TEST Choose the correct word to complete each sentence : 1. The great advantage of using …………. for payments is that you don’t have to carry large amounts of cash around with you. a/ Checks b/ Bills of exchange c/ Promissory notes 2. To put money into the bank: a/ To deposit b/ To withdraw c/ To endorse 3. To subtract money from an account a/ Credit b/ Debit c/ Clear 4. To make two accounts match with each other . a/ Honour b/ Present c/ Reconcile 5. Interest…………..are their lowest level since the 1980’s. a/ Figures b/ Rates c/...

  pdf23p tulip_12 14-01-2013 459 118   Download

 • Bài giảng môn học Thanh toán quốc tế có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Hối đoái, thị trường hối đoái, tỷ giá hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ (Spot, Arbitrage, Forward, Swap, Options, Futures); phương tiện thanh toán quốc tế, hối phiếu (Bill of exchange), Cheque, Thẻ thanh toán (Payment Card); các phương thức thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf120p tsmttc_007 08-09-2015 161 45   Download

 • Các nguồn luật điều chỉnh việc phát hành, lưu thông và thanh toán hối phiếu Luật thương mại thống nhất của Mỹ (Uniform Commercial Code of 1962 - UCC 1962) “ Hối phiếu và Lệnh phiếu quốc tế” (International Bills of Exchange and Promissory Notes) năm 1982 do Ủy ban thương mại quốc tế của LHQ ban hành

  ppt86p gaconlaconga 27-02-2013 161 39   Download

 • Giáo trình Thanh toán quốc tế giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực: tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ (Spot, Arbitrage, Forward, Swap, Options, Futures Market), các phương tiện thanh toán quốc tế (Bill of exchange, Cheque, Payment Card), các phương thức thanh toán quốc tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây sẽ trình bày về hối đối và phương thức thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p nganga_09 21-10-2015 282 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bill of exchange
p_strCode=billofexchange

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2