intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Hối phiếu trong thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Pham Ngoc Bao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:57

1
2.361
lượt xem
835
download

Hối phiếu trong thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(Hối phiếu đòi nợ - Bill of exchange or Draft) Là giấy tờ có giá do người ký phát lập,yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hối phiếu trong thanh toán quốc tế

 1. Hối phiếu .
 2. Quá trình hình thành phát triển Kinh tế hàng hoá, thương mại nội địa và quốc tế phát triển Giao dịch hàng hoá với khối lượng lớn phổ biến Khó khăn trong việc thanh toán  Mua hàng trả chậm  Hứa phiếu tự nhận nợ Hứa phiếu do con nợ viết ra Giảm mức độ tin cậy của hối phiếu Hạn chế khả năng lưu thông của hối phiếu Hối phiếu phát hành bởi người mua (đảm bảo được thanh toán 2 lần) Hối phiếu đòi nợ Kinh tế, thương mại, công nghệ và Ngân hàng phát triển
 3. Khái niệm ( Khoản 2, điều 4 của Luật các công cụ chuyển nhượng Việt Nam )  Hối phiếu : (Hối phiếu đòi nợ - Bill of exchange or Draft) Là giấy tờ có giá do người ký phát lập,yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.
 4. Đặc điểm của Hối phiếu Tính trừu tượng Đặc Tính bắt buộc phải điểm trả tiền của hối Tính lưu thông phiếu
 5. Chức năng của Hối phiếu Cung cấp các khoản tín dụng Đòithương mại, ển tiền trả nợm cố, thế chấp tiền và chuy Mua bán, cầ tín dụng ngân hàng 1 2 3 Phương tiện Phương tiện Một cung cấp Thanh toán đảm bảo tin dụng
 6. Các bên tham gia trong Hối phiếu Người kí phát Người bảo lãnh Người bị kí phát Người chuyển Người nhượng chấp nhận Người thụ hưởng
 7. Người ký phát (Drawer)  Là người lập và ký phát hành hối phiếu  Thường là người bán (nhà xuất khẩu) Trách nhiệm của người Quyền lợi của người ký ký phát phát  Ký phát HP theo đúng  Có quyền chuyển luật nhượng quyền hưởng  Cam kết HP sẽ được lợi cho người khác chấp nhận và trả tiền  Có quyền hưởng số khi xuất trình tiền trên HP  Khi HP bị từ chối trả tiền, người ký phát phải hoàn trả số tiền
 8. Người bị ký phát (Drawee)  Là người bị HP gửi tới, có trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trên HP  Thường là người mua (nhà nhập khẩu), NH mở L/C hoặc NH xác nhận LC, người bảo lãnh Trách nhiệm của người Quyền lợi của người bị bị ký phát ký phát  Trả tiền theo những  Có quyền từ chối trả quy định trên hối phiếu tiền HP khi HP chưa ký  Nếu là HP có kỳ hạn, chấp thuận (Luật ULB) người trả tiền phải ký chấp nhận HP vô điều kiện
 9. Người chấp nhận  Là người bị ký phát sau khi ký chấp nhận HP  Có trách nhiệm thanh toán khi HP đến hạn
 10. Người thụ hưởng  Là người sở hữu hợp pháp HP  Có quyền được nhận thanh toán số tiền ghi trên HP  Có thể là:  - Một người đích danh do người ký phát HP chỉ định (có thể là bản thân người ký phát)  - Người nhận chuyển nhượng HP  - Người cầm giữ HP vô danh
 11. Người chuyển nhượng  Là người chuyển quyền hưởng lợi HP cho người khác bằng cách trao tay hay bằng thủ tục ký hậu  Bị ràng buộc trách nhiệm với những người ký hậu phía sau và người cầm phiếu  Người chuyển nhượng HP đầu tiên chính là người ký phát HP
 12. Người bảo lãnh  Là bất kỳ người nào ký tên vào HP, ngoại trừ người ký phát và người bị ký phát  Có trách nhiệm thanh toán HP cho người hưởng lợi nếu HP đến hạn không được người chấp nhận thanh toán  Có quyền truy đòi bất kỳ người nào đã ký tên vào HP kể cả người ký phát
 13. Hình thức của Hối phiếu Hối phiếu  Có thể được tạo lập bằng cách viết tay hay điền vào mẫu in sẵn  Ngôn ngữ sử dụng trong hối phiếu phải thống nhất  Được lập từ hai bản  Đểtạo điều kiện thuận tiện cho người bán trong việc thanh toán, các Ngân hàng thường in sẵn mẫu hối phiếu và cung cấp cho khách hàng
 14. Phân loại Hối phiếu
 15. Căn cứ vào thời hạn thanh toán  Hối phiếu trả tiền ngay (“at sight bill” hay “on demand bill”)  Hối phiếu có kì hạn (“usance bill”, “time bill”)
 16. .
 17. Căn cứ vào chứng từ kèm theo  Hối phiếu trơn (clean bill)  Hối phiếu kèm chứng từ (documentary bill)
 18. Căn cứ vào tính chuyển nhượng  Hối phiếu đích danh (nominal bill)  Hối phiếu vô danh (bearer bill)  Hối phiếu chuyển nhượng theo lệnh (order bill)
 19. .
 20.  Căn cứ vào người kí phát HP  Hối phiếu thương mại (trade bill)  Hối phiếu ngân hàng (bank bill)  Căn cứ vào trạng thái chấp nhận  Hối phiếu chưa được ký chấp nhận  Hối phiếu đã được người trả tiền kí chấp nhận  Căn cứ vào loại tiền ghi trên HP  Hối phiếu nội tệ  Hối phiếu ngoại tệ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản