Báo cáo Thanh toán quốc tế đề tài "Hối phiếu"

Chia sẻ: Lê Văn Thương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
510
lượt xem
252
download

Báo cáo Thanh toán quốc tế đề tài "Hối phiếu"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hối phiếu là một mệnh lệnh vô điều kiện do một người ký phát để đòi tiền người khác. Bằng việc yêu cầu người này khi : Nhìn thấy hối phiếu hoặc đến một ngày nhất định hoặc đến một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi quy định trên hối phiếu hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Thanh toán quốc tế đề tài "Hối phiếu"

 1. www.themegallery.com
 2. Bộ Tài Chính Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan Bộ môn: Thanh toán quốc tế Đề tài: Hối phiếu (Bill of Exchange) GVHD:
 3. 1 Khái niệm về Hối phiếu 2 Tính chất của Hối phiếu 3 Hình thức của Hối phiếu 4 Nội dung Hối phiếu 5 Phân loại Hối phiếu 6 Thành phần tham gia 7 Các nghiệp vụ liên quan
 4.  Hối phiếu là tờ mệnh lệnh vô điều kiện do một người ký phát để đòi tiền người khác  Bằng việc yêu cầu người này khi : Nhìn thấy hối phiếu hoặc đến một ngày nhất định hoặc đến một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho người hưởng lợi quy định trên hối phiếu hoặc theo lệnh của người này trả cho người khác.
 5. Tính trừu tượng Tính bắt buộc Tính lưu thông
 6. 1 2 3 Phương tiện  Phương tiện  Một cung cấp  thanh toán đảm bảo tín dụng
 7. Hối phiếu được lập thành văn bản, với ngôn 1 ngữ thống nhất. Hối phiếu được viết tay hay in sẵn đều có 2 giá trị. Ngôn ngữ lập hối phiếu phải phù hợp và 3 thống nhất với ngôn ngữ in sẵn trên hối phiếu, thông thường là tiếng Anh.
 8. • Không được viết trên hối phiếu bằng viết chì, mực dễ phai, mực đỏ. • Hối phiếu không có bản chính,bản phụ. • Hối phiếu có thể được lập thành hai hay nhiều bản. Thông thường là 2 bản, mỗi bản đều đánh số thứ tự và có giá trị như nhau.
 9. 1 Tiêu đề
 10. 2 Số hiệu
 11. Địa điểm, 3 Ngày ký phát.
 12. Mệnh lệnh đòi 4 tiền vô điều kiện
 13. Số tiền 5 bằng số
 14. 6 Số tiền bằng chữ
 15. 7 Kỳ hạn trả tiền
 16. 8 Trả ngay
 17. 9 Tên người thụ hưởng
 18. 10 Tên, chữ ký người ký phát
 19. 11 Tên người nhận ký phát

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản