intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 9

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
214
lượt xem
46
download

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Ở VN: BP là bảng cân đối tổng hợp thkê một cách có hệ thống toàn bộ các giao dịch kinh tế giữa Việt Nam và các nước khác trong một thời kỳ nhất định.  BP được lập trên cơ sở các chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giao dịch kinh tế giữa Người cư trú với Người không cư trú.  Giao dịch kinh tế được thu thập trên cơ sở mẫu biểu báo cáo định kỳ hoặc trên cơ sở điều tra chọn mẫu do NHNN phối hợp với Tổng cục Thống kê và các Bộ, Ngành liên quan.  BP lập theo đơn vị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 9

 1. Chương 9: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ Khái niệm, ý nghĩa của BP  Các bộ phận của BP  Thặng dư, thâm hụt của BP và tác động của nó tới  các hoạt động kinh tế đối ngoại Điều chỉnh BP  8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 1
 2. 9.1. Khái niệm, ý nghĩa của BP Khái niệm  Theo IMF “Cán cân thanh toán quốc tế là một báo  cáo thống kê tóm tắt một cách có hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm) về các nghiệp vụ kinh tế của một nền kinh tế với phần còn lại của thế giới”. “Cán cân thanh toán quốc tế là một bảng kết toán  tổng hợp tất cả các luồng hàng hoá, dịch vụ, đầu tư giữa một nước với các nước khác trên thế giới trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm). 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 2
 3. 9.1. Khái niệm, ý nghĩa của BP Khái niệm (tiếp)  Ở VN: BP là bảng cân đối tổng hợp thkê một cách có hệ  thống toàn bộ các giao dịch kinh tế giữa Việt Nam và các nước khác trong một thời kỳ nhất định. BP được lập trên cơ sở các chỉ tiêu phản ánh toàn bộ giao  dịch kinh tế giữa Người cư trú với Người không cư trú. Giao dịch kinh tế được thu thập trên cơ sở mẫu biểu báo  cáo định kỳ hoặc trên cơ sở điều tra chọn mẫu do NHNN phối hợp với Tổng cục Thống kê và các Bộ, Ngành liên quan. BP lập theo đơn vị tiền tệ USD, được thống kê tại thời  điểm hạch toán vào sổ sách kế toán, tính theo giá thực tế đã được thoả thuận giữa Người cư trú với Người không cư trú. 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 3
 4. Người cư trú Tổ chức ktế VN được thành lập và hoạt động KD tại VN  DN có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động KD tại VNam  Cơ quan nhà nước, đơn vị LLVT, tổ chức chính trị, tổ  chức CT - XH, tổ chức xã hội… của Việt Nam hoạt động tại VNam; Cơ quan đại diện nggiao, cơ quan lãnh sự, lực lượng vũ  trang và các tổ chức chtrị, tổ chức CT - XH… của VN hoạt động ở nước ngoài; công dân VN làm việc trong các tổ chức này và những cá nhân đi theo họ; 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 4
 5. Người cư trú Văn phòng đại diện tổ chức ktế VN, văn phòng đại  diện của DN có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam… Công dân VN cư trú tại VN, cdân VN cư trú ở nước  ngoài dưới 12 tháng; Người nước ngoài cư trú tại VN ≥ từ 12 tháng trở  lên; Công dân VN đi du lịch, học tập, chữa bệnh và thăm  viếng ở nước ngoài (không kể thời hạn). 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 5
 6. Người không cư trú Tổ chức KT nước ngoài thlập và hoạt động KD tại nước  ngoài; TCKT VN, DN có vốn đầu tư nước ngoài VN KD tại nước  ngoài; Cơ quan nhà nước, đơn vị LLVT, tổ chức chính trị… của  nước ngoài hoạt động tại nước ngoài; Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan  đại diện của tổ chức quốc tế, các tổ chức liên chính phủ… của nước ngoài hoạt động tại VN; người nước ngoài làm việc trong các tổ chức này và những cá nhân đi theo họ; 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 6
 7. Người không cư trú Văn phòng đại diện tổ chức KT nước ngoài; văn  phòng đại diện TCTD nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Người nước ngoài cư trú tại nước ngoài; người nước  ngoài cư trú tại VN < 12 tháng; Công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn  ≥ 12 tháng; Người nước ngoài đến du lịch, học tập… tại Việt Nam  (không kể thời hạn). 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 7
 8. 9.1. Khái niệm, ý nghĩa của BP Phân loại BP  BP dự báo và BP thực tế  BP thời điểm và BP thời kì  BP bộ phận và BP tổng thể  8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 8
 9. 9.1. Khái niệm, ý nghĩa của BP Ý nghĩa của BP  BOP cung cấp những thông tin chi tiết liên quan đến  cung và cầu tiền tệ của một quốc gia. Dữ liệu trên BOP có thể được sử dụng để đánh giá  khả năng cạnh tranh trên thị trường Quốc tế của một quốc gia. 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 9
 10. 9.2. Các bộ phận của BP Các bộ phận của BP  I. Tài khoản vãng lai  II. Tài khoản vốn  III. Các sai sót và không chính xác  IV. Cán cân tổng thể  V. Cán cân bù đắp chính thức  8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 10
 11. Các hạng mục Nợ (-) Có (+) I. Tài khoản vãng lai (current account) 1. Cán cân thương mại (balance of trade) 2. Cán cân dịch vụ 3. Thu nhập từ hoạt động đầu tư 4. Chuyển giao vãng lai 1 chiều II. Tài khoản vốn (capital account) 1. Cán cân vốn ngắn hạn 2. Cán cân vốn dài hạn 3. Chuyển giao vốn 1 chiều III. Các sai sót và không chính xác IV. Cán cân tổng thê V. Cán cân bù đắp chính thức 1. Thay đổi dự trữ ngoại hối 2. Vay IMF và các NHTƯ khác 3. Các nguồn tài trợ khác 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 11
 12. 9.2.1. Tài khoản vãng lai (Current Account Balance) KN: Tài khoản này diễn giải các luồng dịch chuyển  quốc tế về hàng hoá, dịch vụ, thu nhập từ hoạt động đầu tư và các khoản chuyển dịch đơn phương Kết cấu  Cán cân thương mại  Cán cân (tài khoản) dịch vụ  Cán cân thu nhập (thu nhập từ hoạt động đầu tư)  Chuyển tiền đơn phương  Thực trạng BP: thặng dư hoặc thâm hụt  8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 12
 13. Cán cân thương mại (Balance of Trade) Bao gồm tất cả các hoạt động trao đổi hàng hoá, nghĩa  là xuất và nhập khẩu những hàng hoá hữu hình, trong đó xuất khẩu được ghi “Có”, nhập khẩu được ghi “Nợ”. Nếu một quốc gia xuất khẩu ra nước ngoài một tổng  giá trị hàng hoá nhiều hơn lượng mua từ nước ngoài, cán cân thương mại sẽ thặng dư, hay thặng dư thương mại (trade surplus), hay xuất siêu. Nếu một quốc gia mua hàng hoá của nước ngoài nhiều  hơn tổng giá trị bán ra - nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu thì cán cân thương mại sẽ thâm hụt, hay thâm hụt thương mại (trade deficit), hay nhập siêu. 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 13
 14. Cán cân thương mại của Việt Nam 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 14
 15. Cán cân dịch vụ Bao gồm thu nhập và chi phí cho các dịch vụ chuyên  môn như ngân hàng, bảo hiểm, vận tải và dịch vụ. Những khoản dịch vụ này người ta có thể gọi là hàng hoá vô hình. Việc gia tăng các loại dịch vụ này có tác dụng bù đắp  cho sự thiếu hụt của cán cân thương mại khi có nhập siêu. Thực trạng cán cân: thặng dư, thâm hụt, cân bằng  8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 15
 16. Cán cân thu nhập (thu chi từ hoạt động đầu tư) Bao gồm các khoản thu chi như thanh toán lãi suất  cho các khoản tiền vay của nước ngoài hay cho người nước ngoài vay, cổ tức trái tức từ các hoạt động đầu tư chứng khoán, Thực trạng BP: thặng dư, thâm hụt, cân bằng  8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 16
 17. Chuyển tiền đơn phương (Unilateral Transfers Account) Các khoản chuyển giao của tư nhân: tặng phẩm cho  thân nhân ở nước ngoài gửi về, những nhà đầu tư nước ngoài chuyển những khoản thu nhập của họ về nước, … Các khoản chuyển giao của Chính phủ: như khoản  viện trợ không hoàn lại hay những đóng góp của Chính phủ cho các chương trình quốc tế, … 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 17
 18. 9.2.2. Tài khoản vốn (Capital Account) Tài khoản vốn phản ánh những di chuyển tiền tệ  trong đầu tư và tín dụng giữa các nước với nhau. Tài khoản vốn đo lường chênh lệch giữa tiền bán tài  sản cho nước ngoài (đầu tư nước ngoài vào trong nước) và tiền mua tài sản từ nước ngoài (đầu tư ra nước ngoài). Bán tài sản được phản ánh vào bên Có của BOP vì  luồng vốn đầu tư sẽ đổ vào (Capital inflow). Mua tài sản được phản ánh vào bên Nợ của BOP, vì  luồng vốn đầu tư sẽ chạy ra (Capital inflow). 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 18
 19. 9.2.2. Tài khoản vốn (Capital Account) Kêt cấu TK vốn  Đầu tư dài hạn: FDI, FPI, đầu tư dài hạn khác (cho  vay thương mại dài hạn, cho vay ưu đãi dài hạn…) Đầu tư ngắn hạn:  + Tín dụng thương mại ngắn hạn + Hoạt động tiền gửi + Mua bán các giấy tờ có giá ngắn hạn + Các khoản tín dụng ngân hàng ngắn hạn + Kinh doanh ngoại hối Chuyển giao vốn một chiều: Phản ánh các khoản viện  trợ không hoàn lại cho mục đích đầu tư, các khoản nợ được xoá. 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 19
 20. Cán cân vốn của Việt Nam 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2