intTypePromotion=1
ADSENSE

Bill of lading

Xem 1-16 trên 16 kết quả Bill of lading
 • The President of the German Republic, the President of the Argentine Republic, His Majesty the King of the Belgians, the President of the Republic of Chile, the President of the Republic of Cuba, His Majesty the King of Denmark and Iceland, His Majesty the King of Spain, the Head of the Estonian State, the President of the United States of America, the President of the Republic of Finland, the President of the French Republic, His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, His Most Supreme Highness the ...

  doc8p duy1161988 13-12-2009 147 40   Download

 • A bill of lading (also referred to as a BOL or B/L) is a document issued by a carrier, e.g. a ship's master or by a company's shipping department, acknowledging that specified goods have been received on board as cargo for conveyance to a named place for delivery to the consignee who is usually identified. A through bill of lading involves the use of at least two different modes of transport from road, rail, air, and sea. The term derives from the noun "bill", a schedule of costs for services supplied or to be supplied, and from the verb "to......

  doc4p songngoc 12-03-2009 407 65   Download

 • Abatement Sự giảm giá (Hàng hóa, cước phí,...) Sự giảm giá (Hàng hóa, cước phí,...) Accept except Chấp nhận nhưng loại trừ Thuật ngữ được người thuê tàu hoặc đại lý thuê tàu sử dụng trong giao dịch để chỉ mình chấp nhận một số điều khoản hoặc chi tiết nào đó nhưng không chấp nhận các phần khác bị loại trừ sẽ được gạt bỏ hoặc sửa đổi theo yêu cầu. Accomplished bill of lading Vận đơn đã nhận hàng Vận đơn gốc đã được trao cho người chuyên chở (Surrendered) tại cảng dở và hàng đã được nhận xong. Act of...

  pdf9p lalanht1987 05-03-2012 558 206   Download

 • Vận đơn đường biển 1.1. Khái niệm Vận đơn đường biển (Ocean bill of lading hay Marine bill of lading - thường được viết tắt là B/L) là chứng từ chuyên chở hàng hoá

  doc8p toankbc 25-04-2011 1412 203   Download

 • Vận đơn đường biển (Bill of Lading, Ocean Bill of Lading) là chứng từ chuyên chở hàng hóa do người chuyên chở hay đại diện của người chuyên chở cấp phát cho người

  doc5p nguyetthu1989 14-10-2010 330 129   Download

 • B/L là vận đơn đường biển (Bill of Lading), là chứng từ chuyên chở hàng hóa bằng đường biển được người chuyên chở ký phát cho người gửi hàng xác nhận việc người chuyên chở đã nhận hàng để vận chuyển theo yêu cầu của người gửi hàng.

  ppt21p lonxon 04-06-2011 622 105   Download

 • Trong vận tải biển, Vận đơn (bill of lading) có thể được hiểu nôm na như một “phiếu ghi nhận” (bill) của việc “xếp hàng” (loading). Theo âm Hán Việt, từ “vận đơn” gồm hai từ “vận” được hiểu là vận chuyển, và “đơn” có nghĩa là phiếu, hay chứng từ; gộp lại có thể hiểu đó là một văn bản hay chứng từ về việc vận chuyển hàng. Cách giải thích theo tiếng Anh và tiếng Hán Việt tuy có khác nhau đôi chút, nhưng tựu chung lại thuật ngữ này cũng chỉ sự ghi nhận của người vận chuyển...

  doc24p hieu_bro 01-10-2013 228 65   Download

 • Ocean Bill of Lading hay Marine Bill of Lading: Là chứng từ chuyên chở hàng hóa bằng đường biển do người có chức năng ký phát cho người gửi hàng sau khi hàng hóa đã được bốc lên tàu hoặc được nhận để chở

  ppt90p possibletb 22-09-2012 130 39   Download

 • Công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vân đơn đường biển (International Convention for the unification of certain rules relating to Bills of lading)- Công ước Brussel 1924/ Quy tắc Hague Nghị định thư sửa đổi Công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển- Quy tắc Hague Visby 1968 Nghị định thư SDR 1979 Công ước của Liên hiệp quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển (United Nation Convention on the carriage of goods by sea)- Công ước/ Quy tắc Hamburg 1978 Bộ luật hàng hải Việt nam (14/06/2005) Hợp...

  ppt56p dahoaquan2509 30-07-2013 127 27   Download

 • Bài giảng Bộ chứng từ trình bày về 3 nội dung chính đó là: vận đơn đường biển, hợp đồng ngoại thương, một số chứng từ khác, những bất hợp lệ thường gặp của Bill of Lading (B/L) trong thanh toán bằng L/C, để giảm bớt những vất cập của (B/L) thì cần giải quyết những vấn đề sau.

  pdf47p wide_12 28-07-2014 238 26   Download

 • (Ban hành kèm Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính) VẬN ĐƠN GOM HÀNG (House bill of lading) 1. Tên tàu (Name of ship) 2. Cảng xếp hàng (Port of load) 3. Cảng dỡ hàng (Port of unload) 4. Số vận đơn (Bill of lading number) 5. Người gửi hàng (Consigner) 6. Cảng chuyển tải/quá cảng (Port of tranship/transit) 7. Cảng giao hàng/cảng đích (Port of destination) 8. Ngày vận đơn (Date of bill of lading) (dd/mm/yyyy) …./…../….. 9. Ngày khởi hành Departure date (dd/mm/yyyy) …./…../….. 10. Người nhận hàng (Consignee) STT Mã hàng (HS code if avail.

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 129 21   Download

 • Nội dung cần nắm được: 1- Các phương thức thuê tàu 2- Vận đơn (B/L - Bill of Lading) 3- Trách nhiệm của người chuyên chở theo các công ước quốc tế và quy định của Việt Nam 4- Các điều khoản trong VCP 5- Khiếu nại người chuyên chở

  ppt17p dahoaquan2509 30-07-2013 71 8   Download

 • The QO inspects all materials brought to the job site. The inspection staff documents the type of material, the general visual condition of the material, and indicates that the material is being stored and handled according to manufacturers’ recommendations and specifications. The QO inspector examines the bill-of-lading, the certificate of compliance, and the on-site material to document that certifications are complete for the material and performs testing as necessary. A copy of the materials compliance certification is included with the inspector’s daily report.

  pdf272p tainhacmienphi 25-02-2013 42 6   Download

 •  Bài giảng "Vận tải và giao nhận trong ngoại thương - Chương 2: Chuyên chở hàng hóa XNK bằng đường biển" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương thức thuê tàu, vận đơn (B/L - Bill of Lading), trách nhiệm của người chuyên chở theo các công ước quốc tế và quy định của Việt Nam, các điều khoản trong VCP, khiếu nại người chuyên chở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p doinhugiobay_08 23-12-2015 81 7   Download

 • Nghĩa vụ người bán FOB.cấp chứng từ hoàn hảo, thường lệ, chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng và những chứng từ thỏa thuận - Mate’s Receipt (M/R) - Bill of Lading (B/L). Cung...Nghĩa vụ

  ppt4p dahoaquan2509 30-07-2013 27 2   Download

 • THƯ YÊU CẦU THANH TOÁN CHỨNG TỪ THEO HÌNH THỨC L/C Kính gửi Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. Đề nghị ngân hàng thực hiện thanh toán bộ chứng từ giao hàng đính kèm theo hình thức sau: Khi ngân hàng nước ngoài trả tiền Chiết khấu miễn truy đòi ngay sau khi xuất trình chứng từ Chiết khấu truy đòi với số tiền là…………………… Advising Bank’s Ref ……………… Opening Bank’s ref ………………… Số tiền hối phiếu…………………… Chứng từ xuất trình: Drafts Com Packing Cert Quality Cert Bill of Cert. Other Invoice list of quan of Lading of Weight Cert. Insurarce Bene’t Cert...

  pdf18p muaythai1 22-08-2011 94 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bill of lading
p_strCode=billoflading

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản