intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ tài chính và bộ y tế

Xem 1-20 trên 1499 kết quả Bộ tài chính và bộ y tế
 • Thông tư liên tịch 65-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

  doc2p ngoctrang 17-08-2009 92 2   Download

 • Thông tư liên tịch 12/2008/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006 - 2010

  doc9p quangdnt 13-08-2009 417 58   Download

 • Thông tư liên tịch 147/2007/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 - 2010

  doc13p quangdnt 13-08-2009 554 46   Download

 • Thông tư liên tịch 14/2000/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 30/1999/TTLT-BTC-BYT ngày 23/3/1999 hướng dẫn nội dung và định mức chi của Chương trình Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

  doc1p vanson 19-08-2009 89 7   Download

 • Thông tư liên tịch 105/2002/TTLT/BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 51/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 03/6/2002 hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

  doc1p thuylam 16-08-2009 113 6   Download

 • Thông tư liên tịch 151/1998/TTLT-BTC-BYT của Bộ tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ bảo hiểm y tế

  doc9p vantien 19-08-2009 70 5   Download

 • Thông tư liên tịch 51/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc

  doc5p anhphuong 17-08-2009 268 4   Download

 • Thông tư liên tịch 88/2005/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và một số định mức chi tiêu của Dự án "Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới viện trợ không hoàn lại

  doc23p sontinh 18-08-2009 141 4   Download

 • Thông tư liên tịch 31/2000/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về hướng dẫn việc thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở khám chữa bệnh bán công

  doc7p vantien 19-08-2009 76 3   Download

 • Thông tư liên tịch 40/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước đầu tư cho ngành y tế

  doc4p quynhson 19-08-2009 88 1   Download

 • Thông tư liên tịch 105/2002/TTLT/BTC-BYT về nội dung và mức chi chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành, để bổ sung Thông tư liên tịch số 51/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 3/6/2002 hướng dẫn nội dung và mức chi chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

  pdf1p lawttyt7 30-11-2009 84 4   Download

 • Thông tư liên tịch 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

  doc9p dangngoclan 19-08-2009 229 15   Download

 • Thông tư liên tịch 07/2003/TTLT-BTC-BNV-BYT của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi điểm 2 phần I TT 150 ngày 16/4/1996 của Liên bộ Ban Tổ chức Cán bộ CP-Bộ Tài chính-Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện QĐ 794/TTg ngày 5/12/1995 của TTCP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế

  doc3p vanson 19-08-2009 96 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước"...

  pdf17p lawttyt8 30-11-2009 48 1   Download

 • Luật bảo hiểm y tế của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ tư số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008, căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế.

  doc19p meomeo 09-05-2009 3307 418   Download

 • Ngân hàng rút ra kinh nghiệm trong cho vay để thực hiện và phát triển có chất lượng hơn. Xuất phát từ tính cần thiết, tính thực tế, tính hiệu quả của công tác th ẩm định tài chính dự án bản thân nó đã và đang tiếp tục trở thành một bộ phận quan trọng mang tính qu yế t định tro ng hoạt động cho vay của mỗi ngân h àng. Tu y nhiên, để làm tốt công tác thẩm định tài chính dự án, trước hết chúng ta phải hiểu nội dung thẩm định tài chính...

  pdf12p ttcao4 25-08-2011 94 31   Download

 • Thông tư liên Bộ Số: 19/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong ngành Y tế.

  doc4p vanson 19-08-2009 189 24   Download

 • Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf4p lawttyt1 30-11-2009 156 11   Download

 • Huy động các nguồn tài chính + Thuế nhà nước: TNCN, giao thông, thuốc lá, rượu + Phí bảo hiểm: Y tế, xã hội Quỹ/quản lý quỹ + Đảm bảo cho các ưu tiên sức khỏe của XH + Chia sẽ rủi ro Chi trả/mua dịch vụ hoặc phân bổ

  ppt28p enter_12 04-07-2013 62 8   Download

 • Nội dung của báo cáo trình bày về các đặc điểm về phạm vi nghiên cứu và tai nạn giao thông đường bộ, các chính sách và kế hoạch phát triển cơ cấu thể chế về an toàn giao thông, cơ sở hạ tầng đường bộ và khai thác, hệ thống cấp giấy phép lái xe, kiểm định phương tiện và hoạt động vận tải, cưỡng chế giao thông, giáo dục an toàn giao thông, cấp cứu y tế và xác định những vấn đề an toàn giao thông hiện tại.

  pdf103p kloi1122 19-10-2017 57 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bộ tài chính và bộ y tế
p_strCode=botaichinhvaboyte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2