intTypePromotion=1
ADSENSE

Bức xạ vô tuyến

Xem 1-20 trên 66 kết quả Bức xạ vô tuyến
 • Luận án trình bày tổng quan về định hướng nguồn bức xạ vô tuyến; đề xuất giải pháp định hướng sử dụng thuật toán phương pháp hàm truyền cải tiến; đề xuất giải pháp định hướng 2D trong điều kiện nhiễu màu, bất định thông tin tiên nghiệm số lượng nguồn bức xạ và giải pháp định vị dựa trên kết quả định hướng.

  pdf140p gaocaolon6 30-07-2020 21 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm đề xuất các giải pháp định hướng nhằm giải quyết các hạn chế về độ chính xác, độ phân giải, độ phức tạp tính toán cũng như sự ảnh hưởng của nhiễu màu và bất định thông tin tiên nghiệm số lượng nguồn bức xạ vô tuyến.

  pdf27p gaocaolon6 30-07-2020 2 0   Download

 • LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 6 SỐ 42/2009/QH12 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2009

  doc21p luatsulecao 04-04-2011 107 24   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 47:2011/BTTTT VỀ PHỔ TẦN SỐ VÀ BỨC XẠ VÔ TUYẾN ĐIỆN ÁP DỤNG CHO CÁC THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN National technical regulation on radio spectrum and radiation of Radio Telecommunications Equipments

  pdf32p thoigiandau 15-11-2012 63 3   Download

 • Thông tư số 12/2015/TT-BTTTT - Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện" ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện (QCVN 47:2015/BTTTT).

  pdf64p tsmttc_009 29-07-2015 39 3   Download

 • Bài viết trình bày một phương pháp định hướng các nguồn bức xạ vô tuyến đồng thời cả góc ngẩng và góc phương vị. Mảng ăng ten chữ thập được đề xuất gồm hai mảng ăng ten ULA (Uniform Linear Antena) đặt vuông góc nhau tại tâm hệ trục tọa độ xyz.

  pdf11p visumika2711 17-07-2019 13 0   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp định vị nguồn bức xạ vô tuyến trong điều kiện địa hình không có tín hiệu LOS (Line Of Sight) khi xét đến hiện tượng phản xạ tín hiệu. Sự phản xạ xảy ra tại bề mặt phẳng, được tính toán theo công thức Fresnel với góc phản xạ và góc tới có giá trị bằng nhau.

  pdf4p vicapital2711 02-08-2019 8 0   Download

 • Thông tin vô tuyến sử dụng khoảng không gian làm môi trường truyền dẫn. Phương pháp thông tin là: phía phát bức xạ các tín hiệu thông tin bằng sóng điện từ, phía thu nhận sóng điện từ phía phát qua không gian và tách lấy tín hiệu gốc. Về lịch sử của thông tin vô tuyến, vào đầu thế kỷ này Marconi thành công trong việc liên lạc vô tuyến qua Đại Tây dương, Kenelly và Heaviside phát hiện một yếu tố là tầng điện ly hiện diện ở tầng phía trên của khí quyển có thể dùng làm vật phản xạ sóng...

  doc20p manhhopv 23-06-2010 719 314   Download

 • Các bạn đang cầm trên tay cuốn tiểu luận “Thiên văn vô tuyến” nhân dịp thực hành Phương pháp nghiên cứu khoa học của nhóm chúng tôi. Xin có đôi dòng bày tỏ những cảm xúc hãnh diện của chúng tôi về thành quả này! Đó là cả một quá trình nỗ lực đầy nhiệt huyết của nhóm thực hiện.

  pdf105p tieulaubau 21-06-2011 822 121   Download

 • Là hệ thống truyền tin dựa vào sự bức xạ của sóng điện từ. Sóng điện từ có thể được dẫn qua ống dẫn sóng (như fide,) hay bức xạ và lan truyền trong khoảng không khi công suất đủ lớn.

  ppt90p ptitd04_vt 30-05-2011 262 105   Download

 • Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thông tin vô tuyến thì thiết bị vô tuyến điện(VTĐ) đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc truyền tải tin tức đi xa..Thiết bị thu phát được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực thông tin như việc phát thanh truyền bá các thông tin đại chúng, các thông tin quân sự…

  doc26p thoanvip 03-09-2013 228 72   Download

 • Radio, hay vô tuyến truyền thanh là thiết bị kỹ thuật ứng dụng sự chuyển giao thông tin không dây dùng cách biến điệu sóng điện từ có tần số thấp hơn tần số của ánh sáng, đó là sóng radio. Sóng dùng trong radio có tần số trong khoảng từ 3Hz (dải tần ELF) đến 300GHz (dải tần EHF). Tuy nhiên, từ dải tần SHF đến EHF, tức là từ tần số 3GHZ đến 300GHz, bức xạ điện từ này thường gọi là sóng vi ba. Từ radio còn được dùng để chỉ máy thu thanh - một...

  pdf5p fortuner 30-07-2010 98 63   Download

 • Là hệ thống truyền tin dựa vào sự bức xạ của sóng điện từ. Sóng điện từ có thể được dẫn qua ống dẫn sóng (như fide,) hay bức xạ và lan truyền trong khoảng không khi công suất đủ lớn. Sóng điện từ được tạo ra từ một trạm phát được cấu tạo bởi nguồn sóng điện từ nối với một anten.

  ppt111p ptitd04_vt 30-05-2011 174 57   Download

 • Trong thông tin vệ tinh cũng như truyền mặt đất do đặc điểm truyền thông tin rất dài và thông tin phải truyền qua các môi trường khác nhau do đó thông tin bị hấp thụ, suy hao…Chính vì vậy, tín hiệu muốn truyền đi xa thì tín hiệu cần được khuếch đại với công suất lớn bằng bộ khuếch đại công suất lớn HPA để đảm bảo cho công suất bức xạ bù được các tổn hao đường truyền và đạt được cường độ trường đủ lớn ở vệ tinh....

  ppt14p vanduongak90 02-10-2012 132 42   Download

 • Bức xạ điện từ mà sau đây ta gọi tắt là bức xạ, là hình thức đặc biệt của vật chất, khác với vật chất thường thấy. Trường hợp riêng của nó là ánh sáng thấy được, song trong bức xạ còn có tia gamma, tia rơnghen, tia cực tím, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến điện không thấy được. Bức xạ lan truyền theo nhiều phương từ nguồn phát xạ dưới dạng sóng điện từ với tốc độ gần bằng 300 000km/s. Sóng điện từ là những dao động truyền trong không gian hay sự biến thiên có chu kỳ của điện và từ...

  pdf31p ruavanguom 16-10-2012 97 17   Download

 • Tài liệu tham khảo về Luật tần số vô tuyến điện do quốc hội ban hành. Luật này quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ (sau đây gọi chung là quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện); quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện....

  doc31p hkquoc 16-09-2010 130 13   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tần số vô tuyến điện. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và quản lý an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ (sau đây gọi chung là quản lý, sử dụng tần số vô...

  pdf30p abcdef_42 01-11-2011 79 12   Download

 • QCVN 95:2015/BTTTT quy định các cầu kỹ thuật đối với thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz và có công suất bức xạ hiệu dụng đến 2 W. Quy chuẩn này được áp dụng cho các hệ thống hoạt động nhận dạng tự động (gồm các thiết bị tìm đọc RFID và các thẻ). Các thiết bị tìm đọc phát trong các kênh quy định có độ rộng mỗi kênh là 200 kHz sử dụng sóng mang điều chế. Các thẻ trả lời hoạt động ở kênh liền kề. Thiết bị tìm đọc có thể dùng ăng ten rời hoặc ăng ten tích hợp.

  pdf43p shiwo_ding7 05-06-2019 9 1   Download

 • Bài viết Bức xạ mimo dự đoán trong trường hợp đường vật lý di chuyển trong môi trường đa đường sử dụng chuỗi Taylor trình bày chuỗi Taylor là một công thức toán học hữu ích trong nhiều ứng dụng, thậm chí trong truyền thông vô tuyến. Nó được dùng cho một số bài báo dùng tạo các thuật toán hội tụ để tìm ra vị trí chính xác của di động, các nút cảm biến bị tấn công,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p lehasiphuong 22-05-2018 17 0   Download

 • Mục tiêu của luận án nhằm nghiên cứu anten điều khiển búp sóng mảng pha búp sóng hẹp, cấu trúc phẳng, bức xạ ngang định hướng, cải thiện hệ số tăng ích, hiệu suất, hệ số tăng ích, hiệu suất, mở rộng băng thông, dễ chế tạo ứng dụng cho hệ thống định vị vô tuyến trong nhà. Phát triển các hệ định vị vô tuyến trong nhà sử dụng anten điều khiển búp sóng giúp cấu hình hệ thống đơn giản và cải thiện độ chính xác cho hệ thống.

  pdf24p gaocaolon6 30-07-2020 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bức xạ vô tuyến
p_strCode=bucxavotuyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2