intTypePromotion=1
ADSENSE

C.M cực tiểu

Xem 1-20 trên 26 kết quả C.M cực tiểu
 • 1.Câu I: (2 điểm) Cho hàm số f (x) = x4 + 2(m - 2)x2 + m2 - 5m + 5 ; (Cm) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số với m = 1 2) Tìm m để (Cm) có các điểm cực đại, cực tiểu tạo thành 1 tam giác vuông cân. 2.Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x3 + (1 – 2m)x2 + (2 – m)x + m + 2 (m là tham số) (1) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m =...

  doc12p khaiancut_2000 13-11-2012 232 53   Download

 • YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN VẾ THIẾT KẾ, KẾT CẤU, CHẾ TẠO PHƯƠNG PHÁP THỬ TCVN 6005 - 1 995 thay thế cho chương V của QPVN 23-81 . TCVN 6005 - 1 995 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 11 Thiết bị áp lực biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng đế nghị và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các nồi hơi có áp suất làm việc lớn hơn O,7kg/cm 2, thuộc phạm vi áp dụng...

  pdf4p caott2 17-05-2011 201 54   Download

 • Các nghiên cứu gần đây đã cho thấy phương pháp keo tụ điện hóa (electrocoagulation) có hiệu quả cao trong việc xử lý nước bị nhiễm Asen. Tiếp theo kết quả nghiên cứu trước đó, mô hình thử nghiệm xử lý Asen trong nước ngầm lấy tại tiểu đoàn 3/Lữ đoàn 962/QK9 đã được thiết lập tại phòng thí nghiệm với điện cực sắt, dung tích 6,8 lít, mật độ điện tích 2,5mA/cm².

  pdf9p viengland2711 23-07-2019 29 4   Download

 • . Cho hàm số: y x 2  (m  1) x  m2  4m  2 x 1 Xác định tất cả các giá trị của m để hàm số có cực trị. Tìm m để tích các giá trị cực đại và cực tiểu đạt giá trị nhỏ nhất. 2. Cho hàm số: y mx3  3mx 2  (2m  1) x  3  m (Cm ) Tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số có cực đại, cực tiểu. Chứng minh rằng khi đó đường thẳng nối hai điểm cực...

  pdf50p phuctran399 30-10-2010 674 184   Download

 • Với: ν = 32 [cm/phút] = 19,2 [m/giờ] được lấy từ qui trình hàn tự động 3.3.4.2. Chi phí chung cho hàn bán tự động: Tổng chiều dài các đường hàn bán tự động (tính 1 bên của mối hàn): ν = 20 [cm/phút] = 12 [m/giờ] được lấy từ qui trình hàn bán tự động (đây là giá trị được lấy bình quân cho cả hàn bằng và hàn leo) Định mức tiêu hao chung tính cho hàn bán tự động:

  pdf8p mvdam01 18-12-2010 167 63   Download

 • ): Cho hàm số (m là tham số) có đồ thị là (Cm) 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1. 2. Xác định m để (Cm) có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.

  doc6p quanchuon31 20-05-2011 209 48   Download

 • Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc   20rad/s tại vị trí = 2 có gia tốc trọng trường g = 10m/s , khi qua vị trí x = 2cm, vật có vận tốc v = 40 3 cm/s. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động có độ lớn A. 0,1(N) B. 0,4(N) C. 0,2(N) D. 0(N) Câu 2: Tìm phát biểu đúng khi nói về "ngưỡng nghe" A. Ngưỡng nghe không phụ thuộc tần số B. Ngưỡng nghe là cường...

  pdf8p anhphat109 31-12-2012 76 34   Download

 • Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc  = 20rad/s tại vị trí có gia tốc trọng trường g = 10m/s2, khi qua vị trí x = 2cm, vật có vận tốc v = 40 3 cm/s. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động có độ lớn A. 0,1(N) B. 0,4(N) C. 0,2(N) D. 0(N) Câu 2: Tìm phát biểu đúng khi nói về "ngưỡng nghe" A. Ngưỡng nghe không phụ thuộc tần số B. Ngưỡng nghe là cường độ âm lớn...

  pdf8p anhphat109 31-12-2012 100 34   Download

 • ĐỀ SỐ 51 CÂU1: (2 điểm) m  1 x 2  2x  m  4 Cho hàm số: y = mx  m 1 0, - ) 4   (Cm) (m là tham số, m  1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (C2) với m = 2. 2) Tìm m để hàm số (Cm) có cực đại, cực tiểu và giá trị cực đại, cực tiểu cùng dấu. CÂU2: (2 điểm) x 3  2 y  x  2  1) Giải hệ phương trình:  y 3  2 x  y  2  2) Giải phương trình:...

  pdf13p chuong_vang 21-05-2011 90 25   Download

 • Câu 1: ( 2 điểm) Cho hàm số 1, Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1. 2, Với những giá trị nào của m thì đồ thị ( Cm) có điểm cực đại và điểm cực tiểu, đồng thời các điểm cực đại và điểm cực tiểu lập thành một tam giác đều.

  doc103p anhnguyen_neu 22-10-2011 66 23   Download

 • Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc   20rad/s tại vị trí có = 2 gia tốc trọng trường g = 10m/s , khi qua vị trí x = 2cm, vật có vận tốc v = 40 3 cm/s. Lực đàn hồi cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động có độ lớn A. 0,1(N) B. 0,4(N) C. 0,2(N) D. 0(N) Câu 2: Tìm phát biểu đúng khi nói về "ngưỡng nghe" A. Ngưỡng nghe không phụ thuộc tần số B. Ngưỡng nghe là mức...

  pdf7p anhphat109 31-12-2012 57 19   Download

 • Giúp HS bước đầu dùng thước có vạch chia thành từng xăng ti met để vẽ đoạn thẳng có độ đài cho trước - Giáo dục HS tính tích cực tự giác học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thước kẻ có chia vạch cm III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: NÔỊ DUNG A. Kiểm tra bài cũ: (5 phút ) - Đo dộ dài đoạn thẳngn nêu kết quả B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) 2. Nội dung: (10 phút) CÁCH THỨC TIẾN HÀNH - GV vẽ đoạn thẳng lên bảng - HS lên...

  pdf26p ferari 21-08-2010 150 15   Download

 • Câu 1. Cho khung dây có N vòng dây, đường kính mỗi vòng d = 20 cm, đặt khung dây trong một từ trường có B= 400àT pháp tuyến của khung hợp với B một góc . Tìm từ thông qua khung, tìm giá trị cực đại, và cực tiểu của từ thông A.  = BS cos  và (max) = 0,012Wb B.  = BS sin  và (max) = 0,012Wb C.  = BSN cos  và (max) = 6,28.10-4 Wb D.  = BSN cos  và (max) = 0,05 Wb Dùng các dữ kiện sau...

  pdf0p abcdef_49 11-11-2011 42 4   Download

 • Câu I (3, 0 điểm) Cho hàm số y = x3 - 3x2 + m ; (Cm) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0. 2. Tìm m để (Cm) có 2 cực trị và giá trị cực đại, cực tiểu trái dấu . Câu II. (3,0 điểm) 1 Giải bất phương trình: 32x  2  2.6 x - 7.4 x  0 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y == hoành. 3. Cho a, b  0 và a + b =...

  pdf4p paradise2 10-12-2011 37 4   Download

 • Câu 1. Lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Vật dao động với li độ x = 3 cm. Thế năng và cơ năng lúc động năng bằng thế năng là :A. 0,045J và 0,9J B. 0,045J và 0,09J C. 4,5J và 0,9J D. 4,5J và 9J Câu 2. Gia tốc của vật trong giao động điều hoà bằng không khi: A. Vận tốc đạt giá trị cực tiểu. B. Vật có giá trị khi pha dao động cực đại. C. Vật ở li độ có vị trí bằng không. D. vật ở vị trí có li độ...

  pdf3p kaka_0 06-03-2012 35 4   Download

 • Thượng bảng điều khiển bên trái: một dạng sóng hai pha của động mạch chày sau bên trái ở cấp mắt cá chân. Vận tốc đỉnh tâm thu giảm (27,4 cm / s) và có mở rộng cửa sổ quang phổ trong tâm thu, trong khi tốc độ cao trong thời gian tâm trương. Đường kính động mạch bình thường như đã thấy trong một hình ảnh màu song công trên bên trái của các dạng sóng quang phổ

  pdf22p meomap3 03-12-2011 35 3   Download

 • Câu I: (3, 0 điểm) Cho hàm số: y = – x3 + 3mx – m có đồ thị là (Cm). 1. Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = – 1. 2. Khảo sát hàm số (C1) ứng với m = – 1. 3. Viết phương trình tiếp tuyến với (C1) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng có phương trình y x  2. 6

  pdf17p paradise2 09-12-2011 30 3   Download

 • Sounders khí quyển hiện đại đo rạng rỡ với Nghị quyết chưa từng có và Độ chính xác trong không gian, kích thước quang phổ, và thời gian. Ví dụ, khí quyển Sounder hồng ngoại (AIRS) trên các hoạt động vệ tinh Aqua của NASA EOS Từ năm 2002, nhà cung cấp độ phân giải không gian của 15 km, độ phân giải quang phổ của Dn n = 1200 (với 2,378 kênh 650-2675 cm 1), và chính xác a xạ trên thứ tự của 0,2 K. -Quỹ đạo cực tiêu biểu sounders đo khí quyển khoảng 90% của Trái đất € ™ s bầu không...

  pdf0p gaucon_ngoan 25-12-2011 31 3   Download

 • Nếu bạn đang cảm thấy thất vọng vì vóc dáng hạt tiêu của mình và luôn mơ ước để có chiều cao lý tưởng. Tuy nhiên, bạn có biết là cũng có những thủ thuật giúp bạn tăng chiều cao. Tất nhiên, việc giúp kéo dài cơ thể phải được thực hiện từ từ và đòi hỏi chị em phải kiên trì, kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý thì mới có thể cao thêm vài cm.

  pdf6p chuotcon456 11-01-2012 71 3   Download

 • Bài 1: Mắt một của người có điểm cực cận cách mắt 10 cm, điểm cực viễn cách mắt 1m. 1. Mắt bị tật gì. Người này cần đeo kính gì và tiêu cự bao nhiêu để nhìn rõ vật ở xa vô cực mà không điều tiết. 2. Khi đeo kính trên, người này nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu. Biết kính đeo sát mắt. Bài 2: Mắt của một quan sát viên có cận điểm cách mắt 15 cm và khoảng nhìn rõ là 35cm. 1. Quan sát viên cần đeo sát mắt một thấu kính loại nào và tụ...

  doc5p nguyentu971991 16-05-2011 452 90   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=C.M cực tiểu
p_strCode=cmcuctieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2