intTypePromotion=1
ADSENSE

Các chỉ số phát triển

Xem 1-20 trên 7882 kết quả Các chỉ số phát triển
 • Chỉ số phát triển con người (Human Development Index - HDI) là chỉ số so sánh, định lượng về mức thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố khác của các quốc gia trên thế giới. HDI giúp tạo ra một cái nhìn tổng quát về sự phát triển của một quốc gia. Chỉ số này được phát triển bởi một kinh tế gia người Pakistan là Mahbub ul Haq vào năm 1990. Sơ đồ dứơi đây mô tả một cách tổng quát, rõ ràng về cách xây dựng các chỉ số phát triển con...

  pdf40p vantuong_x1 23-11-2009 545 176   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Mối tương quan giữa các chỉ số phát triển con người, phát triển kinh tế và phát triển giáo dục ở đồng bằng Sông Cửu Long tìm hiểu, phân tích mối tương quan giữa các chỉ số phát triển con người, phát triển kinh tế và phát triển giáo dục; đề xuất một số định hướng cơ bản nhằm nâng cao chỉ số phát triển con người cũng như để đạt được mối tương thích cao hơn trong giai đoạn tới.

  pdf114p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 82 23   Download

 • Chỉ số phát triển của con người là một số đo tóm lược sự phát triển của con người. Nó do thành tựu trung bình ở một nước theo 3 độ đo cơ bản của phát triển con người: Một cuộc đời khoẻ mạnh và lâu dài, đo bằng tuổi thọ. Kiến thức đo bằng tỉ lệ biết chữ ở người lớn và tỉ số kết hợp tổng lượng học sinh đi học tiểu học, trung học và đại học.

  pdf30p anhtuyet 10-06-2009 837 267   Download

 • Tài liệu được biên soạn nhằm mong muốn giới thiệu đến bạn đọc một trong những nội dung của kết quả nghiên cứu đề tài KX.05.05: Nghiên cứu, phân tích các chỉ số phát triển con người HDI của người Việt Nam giai đoạn 2001-2005. Tài liệu gồm 2 phần chính: Phần thứ nhất - Lý luận chung, Phần thứ hai - Kinh nghiệm thực tiễn đo đạc chỉ tiêu GDP ở một số địa phương Việt Nam và một số nước trên thế giới.

  pdf232p lanlan38 02-04-2013 182 57   Download

 • phương pháp và quy trình tính chỉ số phát triển con người cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố của việt nam được biên soạn chủ yếu dựa trên các kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp bộ với hi vọng tài liệu này sẽ hữu ích đối với đông đảo độc giả trong và ngoài ngành thống kê. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf31p hvq_doan 07-11-2016 56 9   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về chỉ số phát triển con người đưa ra quá trình hoàn thiện chỉ số HDI, HDI ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra, một số gợi ý cải thiện HDI cho Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf3p maiyeumaiyeu22 03-12-2016 64 8   Download

 • Báo cáo tóm tắt về Hiệu quả phát triển Việt Nam gồm có những nội dung chính sau: Việt Nam - các chỉ số phát triển; Việt Nam và ADB - Mối quan hệ đang phát triển, đạt các mục tiêu phát triển và giảm nghèo, cải thiện hiệu quả hoạt động và các dịch vụ, các thách thức và mục tiêu trong tương lai.

  pdf22p nhanmotchut_2 06-10-2016 34 1   Download

 • Khái niệm Chỉ số trong thống kê là chỉ tiêu tương đối biểu hiện quan hệ so sánh giữa các mức độ của 1 hiện tượng KTXH Các lọai số tương đối là chỉ số bao gồm: - Số tương đối phát triển →chỉ số phát triển -Số tương đối không gian→chỉ số không gian - Số tương đối kế họach→chỉ số kế họach * Đối tượng nghiên cứu của chỉ số:hiện tượng KTXH trong đó chủ yếu là hiện tượng phức tạp Hiện tượng phức tạp bao gồm các phần tử không trực tiếp cộng được với nhau • Đặc...

  pdf30p muaythai3 25-10-2011 727 50   Download

 • Ðể tra cứu định nghĩa của các chỉ báo phát triển (Development indicators) theo hệ thống thống kê của tổ chức Ngân Hàng Thế Giới (the World Bank) các bạn có thể lựa chọn 6 lĩnh vực phát triển ở cửa sổ trên cùng bên trái, bao gồm: 1) Con người (People) 2) Môi trường (Environment) 3) Kinh Tế (Economy) 4) Các quốc gia và thị trường (States & Makets) 5) Liên kết toàn cầu (Global links) Khi bạn chọn một lĩnh vực phát triển nào đó, tất cả các nhóm chỉ báo phát triển thuộc lĩnh vực này sẽ...

  pdf10p nine4219 20-08-2012 110 20   Download

 • Bài viết Giới và phát triển con người trình bày về tiếp cận phát triển con người và các mối quan tâm về bình đẳng giới; đo lường phát triển con người liên quan đến giới; bình đẳng giới ở VN qua các chỉ số phát triển con người liên quan đến giới.

  pdf11p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 43 8   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu Cách tiếp cận và một số kết quả nghiên cứu củachỉ số phát triển giáo dục trong HDI, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày một số kết quả nghiên cứu chỉ số phát triển giáo dục ở Việt Nam, vấn đề tính toán chỉ số phát triển giáo dục ở một số địa phương, kết quả nghiên cứu chỉ số phát triển giáo dục ở các địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p vizeus 07-03-2019 36 2   Download

 • Để giúp bạn đọc hiểu được vai trò của chỉ số phát triển giáo dục trong HDI và thực tiễn ở Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản tài liệu Cách tiếp cận và một số kết quả nghiên cứu củachỉ số phát triển giáo dục trong HDI, phần 1 của tài liệu sẽ trình bày các nội dung về chỉ số phát triển giáo dục - cách tiếp cận và vai trò của nó đối với phát triển con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf182p vizeus 07-03-2019 38 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến khả năng sinh sản và các chỉ số phát triển của rầy nâu. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf6p kethamoi5 27-05-2020 15 1   Download

 • Bài viết sử dụng mô hình VECM để xác định mối quan hệ tương quan giữa phát triển ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, trên cơ sở dữ liệu nhóm tác giả lấy từ bộ dữ liệu các chỉ số phát triển Thế giới (World Development Indicator- WDI) của Ngân hàng Thế giới (World Bank- WB) trong giai đoạn 1997- 2017. Kết quả thực nghiệm cho thấy có mối quan hệ giữa phát triển ngân hàng và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong dài hạn ở giai đoạn này.

  pdf13p nhadamne 27-01-2020 36 0   Download

 • Bài viết đưa ra một số khuyến nghị cho vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong việc nâng cao chỉ số phát triển con người thông qua tập trung nâng cao trình độ học vấn ở bậc trung học phổ thông trở lên và mức sống dân cư trong những năm tiếp theo.

  pdf8p vimanama2711 28-07-2020 7 0   Download

 • Làm thế nào để xác định được chúng ta đang ở đâu và chúng ta muốn tiến đến đâu trong quá trình PTBVCần các chỉ số để đánh giá • Để lượng hóa được các đại lượngcần các chỉ số. Các đại lượng toán học, vật lý, hóa học tương đối dễ xác định, các đại lượng về sinh học, văn hóa, môi trường… rất khó lượng hóa vì tính phức tạp và đa chiều • Hiện giờ vẫn chưa có bộ các chỉ số thống nhất theo LHQ, Chương trình nghị sự 21...

  ppt78p mabubeouk 17-10-2012 117 33   Download

 • Mời cá bạn tham khảo bài giảng Nhập môn dân số phát triển của ThS. Nguyễn Tấn Đạt sau đây để biết được khái niệm, mục đích, đối tượng, phạm vi, và phương pháp của môn Dân số và phát triển; những nét khái quát của tình hình dân số thế giới và dân số Việt Nam; mối liên quan giữa dân số với các vấn đề kinh tế, xã hội, và môi trường.

   

  ppt49p thuytrang_6 18-08-2015 121 12   Download

 • Phần 1 Tài liệu Các chỉ tiêu và chỉ số phát triển con người do Nguyễn Quản (tuyển chọn và giới thiệu) giới thiệu tới người đọc các chỉ tiêu và chỉ số phát triển con người của của một các quốc gia được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf259p doinhugiobay_05 01-12-2015 70 11   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Các chỉ tiêu và chỉ số phát triển con người do Nguyễn Quản (tuyển chọn và giới thiệu), phần 2 giới thiệu tới người đọc các chỉ tiêu và chỉ số phát triển con người của của một các quốc gia được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái tiếng Việt từ vần L. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf208p doinhugiobay_05 01-12-2015 48 10   Download

 • Bài viết trình bày rõ bản chất của chỉ số HDI, nội dung, cách xác định đồng thời phân tích chỉ số này ở Việt Nam trong mối quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p sieunhansoibac2 07-04-2018 43 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các chỉ số phát triển
p_strCode=cacchisophattrien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2