intTypePromotion=1
ADSENSE

Các khu công nghiệp trọng điểm

Xem 1-20 trên 284 kết quả Các khu công nghiệp trọng điểm
 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ theo hướng bền vững trình bày lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững khu công nghiệp, thực trạng phát triển bền vững khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, giải pháp phát triển các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 276 93   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp với đề tài "Đầu tư phát triển các khu công nghiệp-khu chế xuất vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thực trạng và giải pháp" được thực hiện nhằm nâng cao sự hiểu biết về thực trạng phát triển các KCN-KCX cả nước nói chung và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói riêng, đồng thời từng bước đề ra các giải pháp nhằm xử lý các vấn đề còn tồn tại nhằm tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ của các KCN-KCX cả nước nói chung và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói riêng trong tương lai.

  doc59p botaymetghe 29-06-2014 126 21   Download

 • Luận án trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển khu công nghiệp; kết quả đánh giá thực trạng phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; Định hướng giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

  pdf189p kequaidan6 15-07-2020 15 5   Download

 • Luận án vận dụng những vấn đề lý luận về phát triển khu công nghiệp để phân tích thực trạng phát triển các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, xác định những kết quả tích cực, hạn chế tồn tại và nguyên nhân của hạn chế; từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển có hiệu quả và bền vững các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung.

  doc31p kequaidan6 15-07-2020 24 1   Download

 • Nước ta hiện đang xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, việc đầu tư xây dựng và quản lý nhà ở nói chung phải đứng trên quan điểm kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vấn đề xây dựng nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp (một loại hình nhà ở xã hội) đang bị bỏ ngỏ do các doanh nghiệp không muốn đầu tư kinh doanh vì đối tượng khách hàng là người thu nhập thấp trong xã hội.

  pdf6p angicungduoc1 28-11-2019 39 0   Download

 • Đề tài luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về dịch vụ xã hội và phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM; đưa ra những quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025.

  pdf215p thangnamvoiva21 02-10-2016 78 29   Download

 • Luận án có kết cấu gồm phần mở đầu, nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Trong phần nội dung gồm có 4 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu của vấn đề tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương. Chương 3: Thực trạng tác động của các khu công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  pdf211p ngocmai222 11-06-2018 98 29   Download

 • Các hình thức tổ chức công nghiệp đã và đang được hoàn thiện, đưa hiệu quả lên cao. Trong các hình thức tổ chức công nghiệp ở nước ta như điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp, dải công nghiệp,… thì hình thức tổ chức khu công nghiệp hiện nay vẫn phổ biến. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu "Hiện trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả các khu công nghiệp Việt Nam thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa".

  pdf11p dutru2011 21-09-2015 102 13   Download

 • Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát triển công nghiệp năng động của cả nước. Tính đến hết năm 2010, toàn tỉnh Bình Dương có 24 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch là 6.859 ha trong đó có 22 KCN đi vào hoạt động chính thức với tổng diện tích là 6.209,19 ha.... Bài viết nêu lên thực trạng về môi trường tại các khu công nghiệp. Đồng thời nêu lên một số tồn tại, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường khu công nghiệp.

  pdf2p lalala05 30-11-2015 83 12   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ lý luận về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, các quy định pháp luật và tình hình thực hiện quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh môi trường từ thực tiễn các khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Giang, từ đó đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện quy định và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

  pdf72p hdwwkjalhfwfwa 07-05-2019 50 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu sâu về hiện trạng phát triển các khu công nghiệp (KCN) vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung trong mối quan hệ so sánh với vùng KTTĐ Bắc Bộ, vùng KTTĐ phía Nam và của cả nước. Bằng các phương pháp phân tích thống kê và so sánh dữ liệu thứ cấp của các tỉnh, thành phố vùng KTTĐ miền Trung và cả nước, bài viết đã chỉ ra những thành công và hạn chế trong phát triển các KCN vùng KTTĐ miền Trung.

  pdf17p vimariecurie2711 01-08-2019 31 3   Download

 • Trên quan điểm đánh giá phát triển bền vững các khu công nghiệp (KCN) và khảo sát mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong KCN, bài viết này đề xuất áp dụng nhóm tiêu chí để đánh giá sự phát triển bền vững nội tại các KCN và tác động lan tỏa của KCN đến sự phát triển của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế của Tỉnh. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp chủ yếu liên quan đến việc tăng cường tính bền vững trong phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thái nguyên.

  pdf10p cumeo2005 02-07-2018 35 1   Download

 • Long An là một tỉnh công nghiệp quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông thủy bộ, nguồn nhân lực dồi dào và khả năng thông thƣơng kinh tế, tỉnh có nhiều lợi thế trong tiến hành quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế. Tỉnh đã đẩy nhanh tốc độ quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung nhằm thu hút đầu tƣ mạnh mẽ từ các khu vực và thành phần kinh tế khác...

  pdf136p peheo_3 18-08-2012 225 105   Download

 • Khu công nghiệp giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng khu công nghiệp chính là thực hiện ý tưởng "đi tắt, đón đầu" trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Điểm mạnh của khu công nghiệp là thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước. Nhận thức được điều đó, hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ khoá VII (1994) đã đặt ra vấn đề "quy hoạch các vùng, trước hết là các địa bàn trọng điểm, các khu chế...

  pdf89p dell1122 06-09-2012 210 84   Download

 • Sự ra đời của các khu công nghiệp đã đem lại những thành tựu to lớn , khẳng định cai trò quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa , đẩy nhanh tiến trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế.

  pdf42p boy_them_yeu 04-07-2013 211 84   Download

 • Nước thải của các khu công nghiệp (KCN) có thành phần, tính chất và mức độ ô nhiễm khác nhau do đặc thù hoạt động của các nhà máy, ngành nghề hoạt động trong KCN, tuy nhiên chúng có đặc điểm chung đó là các thông số ô nhiễm đều vượt quá tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT).

  pdf4p sunshine_5 12-07-2013 116 25   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay, mỗi nước đều chọn cho mình một hướng đi thích hợp để cùng tiến tới mục tiêu là ổn định và phát triển lâu dài nền kinh tế. Hướng đi mà được nhiều nước lựa chọn là "công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu".

  doc11p kutin1206 04-12-2013 138 12   Download

 • Với xuất phát điểm không có gì nổi trội nhưng chỉ sau vài thập kỷ tập trung phát triển kinh tế, Thái Lan đã vượt lên trở thành nhóm dẫn đầu về phát triển kinh tế trong các nước ASEAN. Bài viết giới thiệu các điều chỉnh linh hoạt và đồng bộ chính sách thu hút FDI và những điểm nhấn thu hút FDI vào các khu công nghiệp tại Thái Lan.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 87 5   Download

 • Bài viết với các nội dung: đặc điểm của nam công nhân di cư; kiến thức về quan hệ tình dục; thái độ về quan hệ tình dục; hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân; các kiến nghị để nâng cao kiến thức về quan hệ tình dục cho các công nhân nam di cư di cư đến các khu công nghiệp.

  pdf13p kethamoi 01-10-2019 18 3   Download

 • Tính cấp thiết của đề tài Phát triển khu công nghiệp là một giải pháp quan trọng nhằm thu hút vốn đầu tư thúc đẩy công nghiệp phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện bảo vệ môi trường sinh thái bảo đảm phát triển bền vững. Ở nước ta, năm 1991, Đảng và Nhà nước có chủ trương triển khai thí điểm việc thực hiện giải pháp quan trọng này. Từ đó đến nay, cả nước đó cú gần 200 trăm khu công nghiệp với các quy mô, loại hình được phân...

  pdf116p inspiron1212 04-12-2012 187 68   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các khu công nghiệp trọng điểm
p_strCode=cackhucongnghieptrongdiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2