Các sơ đồ trong uml

Xem 1-20 trên 50 kết quả Các sơ đồ trong uml
 • Sau khi kết thúc chương sinh viên phải Hiểu UML là gì?, Đặc tính của UML, Thành phần ngôn ngữ UML, Các sơ đồ trong UML.

  ppt25p domanhhacntt2 08-01-2011 352 153   Download

 • Giáo trình Phân tích hệ thống hướng đối tượng giúp bạn nắm bắt các kiến thức chung về phân tích hệ thống hướng đối tượng, các loại sơ đồ trong UML 2.0. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết nhé.

  pdf60p transang1 13-09-2012 204 86   Download

 • Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ UML đưa ra khái niệm Use Case để nắm bắt các yêu cầu của khách hàng (người sử dụng). UML sử dụng biểu đồ Use case (Use Case Diagram) để nêu bật mối quan hệ cũng như sự giao tiếp với hệ thống. Qua phương pháp mô hình hóa Use case, các tác nhân (Actor) bên ngoài quan tâm đến hệ thống sẽ được mô hình hóa song song với chức năng mà họ đòi hỏi từ phía hệ thống (tức là Use case). ...

  pdf17p bkavprovn2009 17-10-2010 266 115   Download

 • Chúng ta có thể thấy rằng: "Một số tập hợp dữ liệu phức tạp nhất định khi được trình bày bằng đồ thị sẽ truyền tải đến người đọc nhiều thông tin hơn so với các dữ liệu thô". Với phần mềm cũng vậy, khi ngành Công nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển, các hệ thống sẽ trở nên phức tạp hơn.

  pdf182p possibletb 23-11-2012 231 113   Download

 • Là sơ đồ đưa ra những hình ảnh về quan hệ cấu trúc và những ứng xử về chức năng của các lớp.Một lớp là một sự trừu tượng trong đó nó: Nhấn mạnh đến đặc tính chung,bỏ qua những đặc tính riêng biệt. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.Class được trình bày bởi hình chữ nhật có hiển thị class name và có lựa chọn hiển thị tên của các phương thức(operations) và thuộc tính(attributes)....

  ppt27p thienthanoze 12-11-2012 563 92   Download

 • Mô hình hóa là cách xem xét một bài toán thông qua viec sử dụng các mô hình. Mô hình dùng để hieu rõ bài toán, trao đổi thông tin giữa những người liên quan như khách hàng, chuyên gia, người phân tích, người thiêt kê... Mô hình giúp cho viec xác đị nh các yêu câu tốt hơn, thiêt kê rõ ràng hơn và khả năng bảo trì hệ thông cao hơn.

  pdf13p iiduongii3 05-04-2011 128 51   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng uml part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p iiduongii3 05-04-2011 94 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng uml part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p iiduongii3 05-04-2011 87 33   Download

 • 1 - Giới thiệu - Phân tích hệ thống hướng đối tượng - UML - Các loại sơ đồ trong UML 2 - Sơ đồ hoạt vụ - Mục đích của trường hợp sử dụng - Định nghĩa và ký hiệu - Mô tả sơ đồ hoạt vụ - Quan hệ giữa các tác nhân - Một vài nguyên tắc mô tả sơ đồ hoạt vụ - Mô tả bằng văn bản các trường hợp sử dụng - Đóng gói các trường hợp sử dụng

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 102 24   Download

 • Ngữ nghĩa và cú pháp các phần tử trong UML (UML Semantic) 2.1. Giới thiệu UML gồm có siêu mô hình UML và mô hình UML. siêu mô hình UML giữ chức năng định nghĩa các phần tử và cú pháp UML. Mô hình UML mô tả ký hiệu các phần tử và các biểu đồ dựa trên siêu mô hình UML. siêu mô hình UML bao gồm các phần tử và một số quy tắc về cú pháp. Ngoài việc phần tử UML mang một ý nghĩa xác định, cú pháp UML còn mô tả cách liên kết...

  pdf36p xuongrong_battien 25-10-2011 236 111   Download

 • Granville Miller, Tác giả Tóm tắt: Trong bài viết đầu tiên trên chuyên mục mới của mình, Granville Miller đưa ra một trong những khối nền tảng của Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (Unified Modeling Language): lập sơ đồ tuần tự. Các sơ đồ tuần tự được sử dụng trong suốt quá trình thiết kế để trình bày tương tác nội bộ giữa các tác nhân và đối tượng khi một hệ thống thi hành theo thời gian.

  pdf11p nuocsuoiaquafina 13-09-2011 76 20   Download

 • Granville Miller, Tác giả, TogetherSoft Tóm tắt: Ông xem xét vai trò của logic điều kiện trong việc lập sơ đồ tuần tự và thảo luận về lý do tại sao bạn có thể chọn đưa vào hay loại ra các điều kiện và các vòng lặp từ một sơ đồ. Granville cũng mô tả hai dạng sơ đồ tuần tự -- sơ đồ chung (generic) và sơ đồ cá thể (instance) -- và giải thích các ứng dụng tương ứng của chúng trong chu kỳ phát triển. Như tôi đã giải thích trong loạt bài chuyên mục nhập môn,...

  pdf9p nuocsuoiaquafina 13-09-2011 87 15   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu xây dựng sơ đồ lớp đối tượng hệ thống; thiết kế lớp; thiết kế USER CASE;... được trình bày cụ thể trong "Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng sử dụng UML: Phần 2".

  pdf104p codon_09 28-03-2016 48 14   Download

 • IV.3 THÔNG BÁO (message): IV.3.1 Các dạng thông báo : Các thông tin chủ yếu chứa trong các sơ đồ tuần tự là các thông báo. Một thông báo định nghĩa một liên lạc giữa các sinh tuyến.

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 39 7   Download

 • Bài giảng Chương 4: ORM và UML được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về vai trò của UML; so sánh UML và ORM; lược đồ class của UML và ORM; thuộc tính trong UML và ORM; thuộc tính đa trị; miền giá trị (domain); sơ đồ ORM tương ứng và một số nội dung khác.

  ppt83p cocacola_09 23-11-2015 18 3   Download

 • CLASS DIAGRAM (Sơ đồ lớp) là các khối xây dựng chính của mô hình hướng đối tượng. Nó được sử dụng để xây dựng mô hình khái niệm của một ứng dụng trong hệ thống. Sơ đồ lớp cũng có thể được sử dụng để mô hình hóa dữ liệu(data modeling).Các lớp trong một sơ đồ lớp đại diện cho cả hai đối tượng chính, tương tác trong ứng dụng và các lớp sẽ được lập trình.

  doc24p thienthanoze 12-11-2012 165 50   Download

 • tĩnh xem sơ đồ lớp và đối tượng đại diện cho các đối tượng được xác định và sắp xếp thành một cấu trúc. Nó không cho bạn biết làm thế nào các đối tượng hoạt động khi bạn đặt họ làm việc. Ngược lại, năng động, đại diện cho các tương tác của các đối tượng trong một hệ thống. Quan điểm năng động bao gồm các sơ đồ thiết kế đặc biệt để mô hình các đối tượng làm việc cùng nhau....

  pdf35p xingau9 06-09-2011 24 5   Download

 • Các tiêu chuẩn UML là một ký hiệu phổ biến mà có thể được áp dụng cho nhiều loại khác nhau của dự án phần mềm bằng cách sử dụng phương pháp rất khác nhau. Các biến thể xuất hiện trong việc sử dụng các phần mở rộng UML, như khuôn mẫu, và nhấn mạnh được đặt trên các sơ đồ khác nhau cho các loại khác nhau của dự án. 8. Các dấu ấn của RUP là hai thuật ngữ gia tăng và lặp đi lặp lại....

  pdf45p xingau9 06-09-2011 26 5   Download

 • Chương 4 - Phân tích hệ thống hướng đối tượng (Object-Oriented Analysis). Trong chương này người học có thể tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về Phân tích hướng đối tượng, phân tích hướng đối tượng với UML: Sơ đồ use case (Use case diagrams), sơ đồ hoạt động (Activity Diagrams), sơ đồ tuần tự (Sequence diagrams). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p tangtuy12 01-06-2016 28 4   Download

 • Nếu bạn thực sự muốn cập nhật sơ đồ UML, hãy xem xét các công cụ như JBuilder Enterprise Studio, Together Control Center, hoặc XDE Rational. Những loại công cụ có thể đảo ngược-kỹ sư mã của bạn và sản xuất các biểu đồ UML. Những công cụ này đảm bảo rằng các sơ đồ ở trong đồng bộ với mã của bạn

  pdf28p kimku4 22-10-2011 24 3   Download

Đồng bộ tài khoản