intTypePromotion=1
ADSENSE

Các thủ tục hành chính

Xem 1-20 trên 5436 kết quả Các thủ tục hành chính
 • Tài liệu tham khảo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

  pdf29p xedapdo 27-04-2010 361 50   Download

 • Tài liệu tham khảo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

  pdf57p xedapdo 27-04-2010 142 25   Download

 • Tài liệu tham khảo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

  pdf48p xedapdo 27-04-2010 159 15   Download

 • Cải cách hành chính công là một trong những công tác trọng điểm của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua. Sự hài lòng của người dân hiện nay với quá trình giải quyết các thủ tục hành chính ở mức dưới trung bình. Bên cạnh đó có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này như: Địa điểm làm việc, cơ sở vật chất của trụ sở hành chính; sự công khai về các quy định thủ tục hành chính, văn bản và lệ phí phi chính thức, chế tài xử phạt cán bộ, công chức thực thi, năng lực công dân.

  pdf11p chauchaungayxua6 29-06-2020 33 2   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài là đề xuất các giải pháp xúc tiến hỗn hợp cho dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cho người sử dụng đất của Công Ty CP Tư vấn Đầu tư Phát triển Chuỗi giá trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf104p bautroibinhyen4 27-11-2016 42 9   Download

 • Tài liệu tham khảo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược

  pdf27p xedapdo 27-04-2010 95 4   Download

 • Tổng hợp nội dung của các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai và tài nguyên môi trường UBND huyện Quảng Xương 2015 giúp các bạn biết được thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và một số nội dung khác.

  doc237p ku9090 03-07-2016 59 3   Download

 • Quan niệm thứ nhất: Thủ tục hành chính là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể nào trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước.Quan niệm thứ 2: Thủ tục hành chính là trình tự, cách thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ và để cá nhân và tổ chức thực hiện khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước

  ppt31p thanhtvc 27-06-2012 480 84   Download

 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính. Lĩnh vực thuế, kho bạc, hải quan và chứng khoán được công bố theo các quyết định riêng. 1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để...

  doc2p minhthanh 14-08-2009 347 51   Download

 • Điều 1. CÔng bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phứơc.
  1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền sử dổi, vổ sụng hoạc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu và các thủ tục hành chính mới đuợc ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố....

  doc230p binhphuoc04 20-11-2009 236 28   Download

 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán. 1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành...

  doc2p minhthanh 14-08-2009 219 17   Download

 • Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là sự cam kết mạnh mẽ về sự phát triển kinh tế thị trường và điều đó đòi hỏi phải có những cải cách mạnh mẽ hơn nữa đối với các thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính vì lý do đó mà "Bài giảng Cải cách thủ tục hành chính từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay" đã được thực hiện.

  ppt22p cuonghuyen0628 10-11-2015 114 15   Download

 • Luận án hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận cũng như làm rõ các kinh nghiệm thực tiễn về cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhà đầu tư trong thực hiện các thủ tục hành chính trong đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025.

  pdf178p cothumenhmong6 17-07-2020 44 10   Download

 • Cải cách thủ tục hành chính đang là một trong những nội dung hoạt động quan trọng của Chính phủ Việt Nam, đồng thời cũng là mong muốn chung của toàn xã hội. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam cũng có những vướng mắc cần sự cải cách. Những vướng mắc này nảy sinh do đặc thù giữa các bên tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

  pdf13p vishizuka2711 03-04-2020 19 2   Download

 • Mục đích chủ yếu của luận văn là thông qua việc đánh giá thực trạng các thủ tục hành chính tại Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn để thấy được những ưu điểm từ đó phát huy, đồng thời khắc phục những nhược điểm, hạn chế, yếu kém; trên cơ sở đó tìm ra được các giải pháp phù hợp để góp phần cải cách hiệu quả TTHC trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm thiểu tối đa các thủ tục, phiền hà mà người bệnh gặp phải trong quá trình đi khám, chữa bệnh. Từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

  pdf104p mucong999 04-03-2021 11 2   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về cải cách hành chính theo mô hình một cửa liên thông. Phân tích, đánh giá thực trạng cải cách hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Bố Trạch, chỉ ra đƣợc những ƣu khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện Bố Trạch. Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông ngày càng hiện đại và có hiệu quả hơn.

  pdf25p mucong999 04-03-2021 12 0   Download

 • Mục đích chủ yếu của luận văn là thông qua việc đánh giá thực trạng các thủ tục hành chính tại Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn để thấy được những ưu điểm từ đó phát huy, đồng thời khắc phục những nhược điểm, hạn chế, yếu kém; trên cơ sở đó tìm ra được các giải pháp phù hợp để góp phần cải cách hiệu quả TTHC trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm thiểu tối đa các thủ tục, phiền hà mà người bệnh gặp phải trong quá trình đi khám, chữa bệnh. Từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

  pdf26p mucong999 04-03-2021 11 1   Download

 • Đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

  pdf21p tomhum999 07-03-2021 1 0   Download

 • Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật mang tính thủ tục quy định trình tự về thời gian, không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy nhà nước; là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân. Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực, một số khâu vẫn còn phiền hà, tiến độ cải cách thủ tục hành chính còn chậm, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng. Tính...

  doc4p candy_baby 27-11-2010 815 302   Download

 • Thủ tục hành chính là một quy phạm pháp luật mang tính thủ tục quy định trình tự vể thời gian không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định cuả bộ máy nhà nước, là cách thức giải quyết công việc cả cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân. Văn bản hành chính là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm Nhà nước. Nó cụ thể hóa việc thi hành văn bản pháp quy, giải quyết những vụ việc cụ thể,... Mời các bạn tham khảo tài liệu Tiểu luận: Thủ tục hành chính và văn bản hành chính để hiểu hơn về những thủ tục hành chính và văn bản.

  pdf24p paradise_12 03-01-2013 1134 170   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các thủ tục hành chính
p_strCode=cacthutuchanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2