intTypePromotion=3
ADSENSE

Các tiêu chuẩn xã hội

Xem 1-20 trên 507 kết quả Các tiêu chuẩn xã hội
 • Năm 2012, một năm đầy biến động của suy thoái kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, việc đó đã ảnh hưởng tới sự phát triển của xã hội, của nền kinh tế…Năm 2012, một năm đầy biến động của suy thoái kinh tế trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, việc đó đã ảnh hưởng tới sự phát triển của xã hội, của nền kinh tế…

  pdf91p lanlan38 01-04-2013 29 4   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 Hành vi đạo đức và trách nhiệm xã hội do TS. Lê Hiếu Học biên soạn sẽ giúp các bạn nắm được kiến thức cơ bản về Hành vi đạo đức là gì, những tình huống đạo đức làm hoạt động của các tổ chức trở nên phức tạp như thế nào, các tiêu chuẩn đạo đức cao được duy trì như thế nào,...

  pdf6p kyniemchieumua_09 14-12-2017 50 4   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Cần có một cuộc cách mạng trong trang bị đồ đạc gia đình" dưới đây, nội dung bài viết giới thiệu đến các bạn những tiêu chuẩn xã hội về chổ ở, cách sắp xếp đồ đạc gia đình,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 30 1   Download

 • Học thuyết về hình thái kinh tế - xã hội chỉ rõ xã hội tồn tại được phải có quan hệ giữa người với người. Trong các quan hệ xã hội đó, quan hệ xã hội vật chất, tức là quan hệ sản xuất là quan hệ cơ bản, quyết định các quan hệ xã hội khác. Quan hệ sản xuất trở thành tiêu chuẩn cơ bản, khách quan để phân biệt các chế độ xã hội.

  doc11p viedonal 25-10-2010 922 264   Download

 • Sáng kiến “Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục tại trường Tiểu học Yên Phương” nghiên cứu thực trạng công tác xã hội hoá giáo dục của một nhà trường vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó đề ra một số giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng bậc học, chủ yếu là công tác vận động quần chúng cùng tham gia làm công tác giáo dục, nhằm đưa nhà trường tiến tới đạt các tiêu chuẩn của một nhà trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf22p thivuhuong 26-05-2014 257 56   Download

 • Mục tiêu đề tài: đánh giá được tác động xã hội của công tác quản lý rừng tại Công ty lâm nghiệp Nam Nung, đánh giá được mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn xã hội trong Bộ tiêu chuẩn quốc gia về QLRBV đối với công tác quản lý rừng ở Công ty lâm nghiệp Nam Nung.

  pdf129p hoydinha_hoihoidi 22-12-2014 121 48   Download

 • Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ***** Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 66 - 2001 XI MĂNG DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Cement for Hydraulic Concrete - Technical Requirements (Ban hành theo quyết định số: nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này nêu lên một số qui định cần thiết đối với xi măng dùng trong xây dựng các công trình thủy lợi. 1.2. Các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được...

  pdf7p ctnhukieu10 27-04-2011 152 33   Download

 • Trong thời đại ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển trên xu thế hiện đại hóa công nghiệp hóa, việc tổ chức sắp xếp một cách khoa học các hoạt động giao tiếp, các công việc hành chính văn phòng trong công sở, cơ quan, đơn vị và các tổ chức doanh nghiệp là nhu cầu bức thiết hiện nay.

  doc22p phamvietminhtuan 23-09-2011 92 31   Download

 • Cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ là sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng của các phương tiện giao thông nói chung và phương tiện giao thông đường bộ nói riêng. Nhưng không phải tất cả các phương tiện khi được sản xuất ra đều đạt được các tiêu chuẩn được đặt ra, vì vậy mà trong những năm gần đây số lượng các vụ tai nạn do nguyên nhân kỹ thuật của các phương tiện tham gia giao thông tăng lên đáng kể, cho nên kiểm định an toàn kỹ...

  pdf64p muathi2013 13-05-2013 70 21   Download

 • Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ***** Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 67 – 2001 XI MĂNG DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Cement for Hydraulic Concrete - Methods of Testing (Ban hành theo quyết định số: 67 /2001/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) năm 2001 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này qui định các phương pháp thử các loại xi măng dùng cho bê tông thủy công. 1.2. Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)...

  pdf10p ctnhukieu10 27-04-2011 110 19   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Mô đun 2: Phối hợp với cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh là nhằm giúp cho các bạn hiểu biết về phối hợp với cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh trung học; thực hiện ngày càng tốt hơn các yêu cầu quy định của chuẩn giáo viên trung học liên quan đến giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng; phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng.

  ppt44p cocacola_08 20-11-2015 147 16   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu vai trò then chốt của hệ thống luật pháp, các tiêu chuẩn về đạo đức được quy định thành tiêu chuẩn pháp luật để thực hiện trách nhiệm xã hội của cá nhân và doanh nghiệp nhằm chế ngự lòng tham và kiểm soát các hành vi làm giàu vô đạo đức, gây nguy hại cho cộng đồng.

  doc28p ngoctuan1962 30-05-2017 60 13   Download

 • Trách nhiệm xã hội về lao động với các tiêu chuẩn của SA8000 thật sự rất hữu ích cho các doanh nghiệp nhưng với tình hình kinh tế đang khủng hoảng và khó khăn như hiện nay vấn đề thực hiện đúng các tiêu chuẩn SA8000 đã đưa ra còn gặp khá nhiều khó khăn cho các công ty nhỏ và vừa. Mời các bạn cùng tìm hiểu thực trạng áp dụng tiêu chuẩn SA8000 tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Sơn Kim.

  doc22p ngoctuan1962 30-05-2017 58 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu về các tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên, thấy được sự khác biệt giữa tiêu chuẩn kỳ vọng và kết quả thực tế cũng như phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định các tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của thanh niên nông thôn hiện nay (Nghiên cứu trường hợp xã Hồng Phong – huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội).

  pdf35p truongtien_03 10-03-2018 66 16   Download

 • Bài viết "Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của công tác tư tưởng" cung cấp cho các bạn các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của công tác tư tưởng như: Nhiệm vụ đánh giá công tác tư tưởng, nhiệm vụ chính trị công tác tư tưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf7p thuythuy1702 09-04-2016 52 6   Download

 • Tiêu chuẩn ngành TCN 68-178:1999 về Quy phạm - Xây dựng công trình thông tin cáp quang được xây dựng căn cứ vào các quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm và các văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của Tổng cục Bưu điện.

  doc54p thangnamvoiva24 13-10-2016 62 7   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng những vấn đề xã hội của học sinh, phân tích nguyên nhân, hậu quả của nó, đồng thời, phân tích vai trò và các hoạt động của nhân viên công tác xã hội (NVCTXH) trường học trong mối quan hệ với gia đình, cộng đồng xã hội và hệ thống nhà trường. Từ đó, bài báo khẳng định vai trò quan trọng và những thế mạnh đặc thù của NVCTXH trường học trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề xã hội của học sinh, góp phần thúc đẩy giáo dục – đào tạo những thế hệ tương lai của đất nước theo mục tiêu phát triển bền vững.

  pdf10p viapollo11 11-04-2019 80 9   Download

 • Chuyên đề 2: Lý thuyết kinh tế thị trường xã hội nhằm trình bày hoàn hoàn cảnh ra đời của kinh tế thị trường xã hội, các tiêu chuẩn của nền kinh tế thị trường, chính sách kinh tế xã hội và phương thức tổ chức, quả lý kinh tế xã hội.

  ppt12p pink_12 27-05-2014 58 3   Download

 • Bài viết gồm các nội dung như các tiêu chuẩn quốc tế đối với tạp chí khoa học, hiện trạng hệ thống tạp chí khoa học xã hội (trường hợp tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam) và cơ hội và thách thức đối với việc nâng cao chất lượng tạp chí khoa học xã hội theo các tiêu chuẩn quốc tế. Mời các bạn tham khảo!

  pdf12p sieunhansoibac2 07-04-2018 24 0   Download

 • Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia. Tài liệu này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới về pháp luật lao động. Nội dung của bộ luật sẽ nhắc đến các văn bản như: Bộ luật Lao động năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Bộ luật Lao động 2002; và toàn văn Bộ luật lao động sau khi đã sửa đổi bổ sung.

  pdf96p shiwo_ding9 03-07-2019 11 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Các tiêu chuẩn xã hội
p_strCode=cactieuchuanxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản