Cách mạng khcn

Xem 1-12 trên 12 kết quả Cách mạng khcn
 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng khcn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p sunderland24 09-06-2011 64 10   Download

 • Thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng kỹ thuật. Cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở nước Anh vào 30 năm cuối thế kỷ XVIII và hoàn thành vào những năm 50 đầu thế kỷ XX với nội dung chủ yếu là cơ khí hóa, thay thế lao động thủ công bằng lao động sử dụng máy móc.

  doc6p cherry 30-08-2009 696 108   Download

 • Phát triển khoa học và công nghệ Các hướng chủ yếu: Phù hợp với xu thế của cách mạng KHCN. Các ngành khoa học:Khoa học xã hội nhân văn: Vấn đề lý luận về xây dựng con đường phát. Khoa học tự nhiên: Nghiên cứu cơ bản đi đôi với nghiên cứu ứng dụng các lĩnh vực có nhu cầu và thế mạnh Chính sách phát triển:Xây dựng nền khoa học công nghệ nội sinh

  ppt3p hl1994 30-03-2013 39 7   Download

 • Thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất và lần thứ hai. Hai cuộc các mạng khoa học kỹ thuật đã tạo nên nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, chinh trị và xã hội như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới ... Mà tất cả các quốc gia có thu và vận dụng nó vào đất nước mình đua đất nước minh trở thành một cường quốc trong khu vực và trên thế giới....

  pdf25p greengrass304 18-09-2012 52 13   Download

 • Trong sự nghiệp CNH - HĐH hiện nay KHCN đang chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì nước ta tiến lên CNXH từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ, lao động thủ công là phổ biến. Cái thiếu thốn của chúng ta là một nền đại công nghiệp. Chính vì vậy, chúng ta phải tiến hành CNH - HĐH. Trong thời đại ngày nay, CNH phải gắn liền với HĐH. CNH - HĐH ở nước ta là nhằm xây dựng CSVC kỹ thuật cho CNXH. Đó là nhiệm vụ trung tâm trong suốt...

  pdf22p kungfu_gautruc 20-07-2010 80 28   Download

 • Bài giảng khoa Quản trị - Bùi Quang Xuân trình bày về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đòi hỏi xác định lại vai trò của người thầy, đổi mới mạnh mẽ dạy và học theo hướng KHCN, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới giáo dục đào tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt66p chuakieudam 18-04-2018 8 4   Download

 • Bước vào thế kỉ XXI, cuộc cách mạng KHCN hiện đại tiếp tục có tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội. Phát triển dựa vào KHCN trở thành xu hướng tất yếu đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi KHCN là quốc sách hàng đầu.

  pdf62p thuytienvang_1 31-10-2012 66 25   Download

 • Bước vào thế kỉ XXI, cuộc cách mạng KHCN hiện đại tiếp tục có tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội. Phát triển dựa vào KHCN trở thành xu hướng tất yếu đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi KHCN là quốc sách hàng đầu.

  pdf62p thuytienvang_1 31-10-2012 54 25   Download

 • Bài giảng Kinh tế chính trị Marx - Lenine nhằm trình bày về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân ở Việt Nam, tính tất yếu khách quan và vai trò của công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cách mạng KHCN và CNH, HĐH ở Việt Nam, mục tiêu và quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá, những tiền đề và điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

  pdf55p slow_12 27-06-2014 93 20   Download

 • - Sự tiến bộ nhanh chóng của cách mạng KHCN thúc dẩy lực lượng sx thế giới phát triển - Nhật bản và tây âu trở thành những trung tâm kinh tế thế giới - Sau 1975, ba dòng thác cách mạng trên thế gới phát triển ( tuy nhiên đến giữa thập kỷ 70 của thế kỷ XX, tình hình KT-XH các nước XHCN trở nên trì trệ, bất ổn, xuất hiện mâu thuẫn.. ) - Sau 1975 Mỹ rút khỏi Đông nam á, khối quân sự SEATÔ tan rã...

  ppt21p trinhvang 18-01-2013 52 12   Download

 • Trong thời đại cách mạng khoa học công nghệ (KHCN) hiện nay, bất cứ một sự tăng trưởng kinh tế nào cũng gắn liền với sự đổi mới, phát triển công nghệ. Các thành tựu KHCN kỳ diệu nhất trong thế kỷ XX là công nghệ vũ trụ, năng lượng nguyên tử, công nghệ gen, máy tính và Internet.

  pdf7p hoa_thuyvu 21-10-2011 79 14   Download

 • Trước ngưỡng cửa của thế kỷ XXI, cuộc cách mạng khoa học – công nghệ (KHCN) hiện đại của thế giới (đặc biệt là 4 cuộc cách mạng: Công nghệ sinh học, Tự động hóa, Công nghệ thông tin và Công nghệ nano) đang tiếp tục phát triển với nhịp điệu ngày một nhanh, tạo ra những thành tựu mang tính đột phá, làm thay đổi nhanh chóng, sâu sắc và quyết định đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội và bản thân con người.

  pdf22p badaovl 20-05-2013 55 11   Download

Đồng bộ tài khoản